OSP

Krzymów

 
 

 
 
 
 
      Nasza remiza

 
 
 
 Ostatnia aktualizacja:  2018-06-26 20:47:57
 
 
Zebranie sprawozdawczo - wyborcze w OSP Krzymów
 
 
 
     

     Tego dnia w godzinach popołudniowych w sali OSP Krzymów zebrali się członkowie OSP w Krzymowie, oraz licznie przybyli zaproszeni goście na walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Zebranie otworzył prezes jednostki Jan Czaja, który powitał wszystkich zebranych gości, sponsorów, delegacje współpracujących OSP, myśliwych, młodzież, oraz wszystkich zebranych.

     Po wyborze  przewodniczącego zebrania dalszą część zebrania prowadził   dh. Jerzy Grochociński, który na początku  zapoznał wszystkich z planem zebrania. Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie sprawozdania z działalności OSP, które przedstawił dh Czaja Jan, oraz z części operacyjnej przedstawił naczelnik Stanisław Gwoździkiewicz.  Jednostka odnotowała w roku sprawozdawczym 31 zdarzeń. W roku bieżącym w naszej gminie borykaliśmy się ze skutkami ulewnych deszczy. Wystąpiły lokalne podtopienia, oraz patrolowaliśmy wały przy rzece Warta. Łącznie nasi druhowie przepracowali 260 godzin przy patrolowaniu i umacnianiu wałów.

     Sprawy finansowe przedstawiła druhna skarbnik Barbara Cieślak. Następne sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił druh Mariusz Andrzejewski, który zgłosił wniosek o udzielenie absolutorium zarządowi. Po bardzo krótkiej dyskusji zarząd otrzymał jednogłośnie absolutorium. Taki wynik należy zawdzięczać ogromnej pracy jaka została włożona przez zarząd, a szczególnie przez ustępującego prezesa. Udzielenie absolutorium zostało nagrodzone gromkimi brawami pod adresem zarządu.

     W dalszej części zebrania Komisja Wyborcza przystąpiła do wyborów, osoby które zostały zgłoszone do zarządu i komisji rewizyjnej po wyrażeniu zgody i uzyskaniu akceptacji przez walne zebranie udały się do pokoju zarządu w celu ukonstytuowania.

 
Po ukonstytuowaniu przedstawiono nowy Zarząd OSP Krzymów  w składzie:
 • Prezes – Dariusz Grochociński
 • Naczelnik- Stanisław Gwoździkiewicz
 • Wiceprezes- Julian Tomicki
 • Za-ca naczelnika- Zenon Błaszczyk
 • Skarbnik- Barbara Cieślak
 • Sekretarz- Kamila Oblizajek
 • Kronikarz- Beata Jabłońska
 • Członkowie- Jarosław Mielcarek oraz Henryk Ficner
 
 
Komisja Rewizyjna w składzie:
 • Przewodniczący – Mariusz Andrzejewski
 • Wiceprzewodniczący – Andrzej Tomicki
 • Sekretarz- Józef Matuszak
 • Członkowie- Konrad Gumienny oraz Józef Olejniczak
 
 
     Po odczytaniu składów nowych władz ustępujący prezes poprosił o zajęcie  miejsca przez nowego prezesa.

     W tym miejscu nastąpiła przerwa w obradach podczas której dh Janowi Czaja podziękowano za pełnien ie funkcji prezesa, wręczono jemu i jego małżonce kwiaty. Podziękowania złożyli przedstawiciele OSP Krzymów, KGW oraz osoby biorące udział w zebraniu.

     Następnym punktem zebrania był występ zespołu „Grzegorzewianki”, które zaśpiewały kilka piosenek, w tym pastorałki oraz kolędy.  Jedną z występujących pań była nasz druhna Małgorzata Stażewska.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osób on-line

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Copyright © 2009-2011   OSP Krzymów