OSP

Krzymów

 
 

 
 
 
 
      Nasza remiza

 
 
 
 Ostatnia aktualizacja:  2018-06-26 20:47:57
 
 
Zebranie sprawozdawcze za rok 2011 w OSP Krzymów

 
 Tradycyjnie co roku OSP Krzymów dokonuje podsumowania działalności za okres sprawozdawczy czyli tym razem za rok 2011. Tego dnia zebranie rozpoczęło uroczyste wprowadzenie sztandaru jednostki na salę OSP, następnie prezes Dariusz Grochociński powitał wszystkich licznie przybyłych gości oraz strażaków, młodzież i sympatyków naszej jednostki. Po wyborze druha Jana Czaję na przewodniczącego zebrania, wyborze Kamili Oblizajek na protokolanta, komisji Uchwał i Wniosków, przegłosowano scenariusz zebrania.

     W dalszej części spotkania przedstawiono sprawozdanie z działalności przez prezesa jednostki, natomiast naczelnik Stanisław Gwoździkiewicz przedstawił sprawozdanie z części operacyjnej. Jednostka w roku ubiegłym dokonała szeregu prac związanych z zamontowaniem przy garażu jednostki hydrantu, zamontowaniem szamba do budowanych sanitariatów, zamontowaniem kanalizacji deszczowej z budynku remizy, oraz części budynku urzędu gminy. Gmina zakupiła materiały natomiast po stronie strażaków należało wykonać wszelki prace. Druhowie uczestniczyli w 36 działaniach ratowniczo-gaśniczych, w tym poszukiwano osobę zaginioną, zabezpieczano JRG nr 2 podczas karambolu w Koninie na trasie 25, gaszono pożary, usuwano owady błonkoskrzydłe i inne. Do trudniejszych pożarów należy zaliczyć kilku godzinny nocny pożar budynku baru w miejscowości Brzeźno, czy gaszenie pożaru budynku mieszkalnego w Paprotni. Działania te również prowadzono w nocy podczas kilkunastostopniowego mrozu.

      W roku sprawozdawczym druhowie zakupili z dotacją KSRG, dotacji związkowych i Urzędu gminy Krzymów średni zestaw ratownictwa drogowego Holmatro, oraz inny drobny sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Ze starostwa powiatowego w Koninie jednostka otrzymała dofinansowanie na termomodernizację strażnicy dokonując zakupu armatury centralnego ogrzewania do budowanych pomieszczeń sanitarnych. Jednostka boryka się z problemem słabego zaangażowania części druhów w pracach na rzecz jednostki, oraz nie opłacania składek członkowskich. Są ustalenia aby osoby mało aktywne usunąć z jednostki. Jednostka co roku bierze udział w różnych uroczystościach strażackich, kościelnych, państwowych i innych, występując ze sztandarem jednostki. Co roku również jednostka bierze udział w manewrach gminnych, za każdym razem ćwiczenia odbywają się w innych miejscach gdzie druhowie ćwiczą podczas różnych zainscenizowanych zdarzeniach i pożarach.

     Podczas obrad uchwalono podniesienie stawki członkowskiej na 20 złotych, również bez poprawek przyjęto ambitny plan na rok bieżący, zakładający między innymi budowę sanitariatów, zakup szafy na naczynia dla KGW czy zakup agregatu prądotwórczego o większej mocy. Druhowie apelowali o przekazywanie 1% dla jednostki, wyrażali zaniepokojenie, że nic się nie robi w sprawie obniżenia cen energii dla jednostek, również wyrażali obawy związane z kontrolami pracowników urzędów skarbowych podczas organizowania imprez okolicznościowych i karania druhów za nie posiadanie kas fiskalnych.

    Zarząd jednostki na wniosek przewodniczącego Komisji Rewizyjnej druha Mariusza Andrzejewskiego otrzymał jednogłośnie absolutorium, które zostało przyjęte dużymi brawami.

     Uczestniczący w zebraniu licznie zaproszeni goście również wyrażali gratulacje dla zarządu i jednostki za pracę na rzecz OSP Krzymów.

W zebraniu uczestniczyli miedzy innymi:

  • radni powiatowi: Tadeusz Jaroszewski oraz Marek Górczak,
  • kapelan strażaków ks. Ireneusz Mrowicki,
  • delegat na Zjazd Wojewódzki ZOSP RP druh Władysław Koliński,
  • dowódca JRG nr 2 w Koninie starszy kapitan Tomasz Kruszyński.
  • wójt gminy Krzymów Tadeusz Jankowski,
  • Przewodnicząca Rady Gminy pani Danuta Mazur,
  • Kierownik Posterunku Policji w Krzymowie starszy aspirant Robert Libertowski

    Na zakończenie zebrania z sali przy dźwięku werbli wyprowadzono sztandar jednostki, a po kilku minutach przerwy zaproszono zebranych na smaczny posiłek.


 
 
     

 
 
Osób on-line

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Copyright © 2009-2011   OSP Krzymów