OSP

Krzymów

 
 

 
 
 
 
      Nasza remiza

 
 
 
 Ostatnia aktualizacja:  2018-06-26 20:47:57
 
 
 
Zebranie sprawozdawcze za rok 2009
 
 
 

     9 stycznia 2010 roku w Krzymowie odbyło się coroczne zebranie sprawozdawcze podsumowujące działalność jednostki za ubiegły rok.

     Podczas zebrania prezes jednostki Jan Czaja odczytał sprawozdanie z działalności jednostki, sprawozdanie z działalności operacyjnej przedstawiał naczelnik Stanisław Gwoździkiewicz, sprawozdanie finansowe przedstawił Błaszczyk Zenon, natomiast sprawozdanie komisji rewizyjnej przedstawił Mariusz Andrzejewski. Zarząd jednostki otrzymał jednogłośnie absolutorium za rok sprawozdawczy. W roku sprawozdawczym jednostka odniosła wiele sukcesów oraz osiągnęła bardzo dobry wynik finansowy. Do większych osiągnięć należy wymienić zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego MAN, pozyskanie sprzętu ratownictwa drogowego z konińskiego WORD-u, zakupiono wiele nowego umundurowania i sprzętu ratowniczego ,pozyskano dotacje ze Starostwa Powiatowego na zakup sprzętu ODO, oraz wymieniono na sali głównej parkiet. W planach na 2010 rok druhowie zaplanowali między innymi dokończenie remontu sali głównej (wymiana paneli, oświetlenia), oraz  wybudowanie nowych sanitariatów.  Z części  operacyjnej zaplanowano dalsze szkolenia, oraz zakup sprzętu i umundurowania.

     Licznie przybyli na zebranie goście gratulowali zarządowi osiągniętych wyników i sukcesów. Wójt gminy Krzymów Tadeusz Jankowski stwierdził, że OSP Krzymów osiągnęła wyniki których z pewnością zazdroszczą inne jednostki,  oraz że jednostka nadal jest najlepszą w gminie.

     Kapelan powiatowy ks. Ireneusz Mrowicki, miejscowy proboszcz stwierdził, że kilka ostatnich lat to złote lata dla OSP Krzymów.

     W trakcie zebrania  druhowie i zaproszeni goście obejrzeli występy zespołu GRZEGORZEWIANKI, wysłuchano pastorałek, niektóre z nich zostały wykonane w języku litewskim i włoskim. Całość została nagrodzona gromkimi brawami i słowami uznania.

     Podczas zebrania  zostały wręczone  odznaczenia za godną postawę jaką jest  ratowanie życia drugiemu człowiekowi  druhom: Julianowi Tomickiemu, Mariuszowi Michalakowi oraz Jarosławowi Tomickiemu, natomiast panie z koła gospodyń otrzymały stosowne podziękowania za całokształt współpracy OSP.

     Na zakończenie dla wszystkich uczestników zebrania zorganizowano wspólną zabawę, na której bawiono się do późnych godzin nocnych.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osób on-line

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Copyright © 2009-2011   OSP Krzymów