OSP

Krzymów

 
 

 
 
 
 
      Nasza remiza

 
 
 
 Ostatnia aktualizacja:  2018-06-26 20:47:57
 
 
Zebranie sprawozdawcze w Kramsku

 
 
    Siódmego stycznia 2012 roku w sali OSP Kramsk odbyło się jedno z pierwszych zebrań sprawozdawczych na terenie powiatu konińskiego- ziemskiego.

   Zebranie otworzył prezes jednostki druh Andrzej Rusin, powitał wszystkich zebranych gości, oraz druhów. Następnie prezes poprosił o powstanie i uczczenie chwilą ciszy zmarłych w roku ubiegłym druhów.

    Na przewodniczącego zebrania został wybrany druh Henryk Nowak, który odczytał proponowany przebieg spotkania i poddał go głosowaniu, natomiast sekretarzem został druh Dariusz Grochowski. Sprawozdanie z części ogólnej przedstawił prezes Andrzej Rusin, w którym to wiele słów poświęcił współpracy i zaangażowaniu druhów w pracach na rzecz OSP. Apelował o większe zaangażowanie części druhów w pracach na rzecz jednostki, oraz poinformował, że zarząd jednostki będzie zmuszony do skreślenia niektórych członków  z powodu braku zaangażowania.

   Rok ubiegły był dla jednostki szczególny ponieważ oddano do użytku wyremontowaną remizę, której remont trwał prawie półtora roku. 

    Zakres remontu obejmował między innymi budowę trzeciego garażu dla GCBA, wyremontowano zaplecze kuchenne, sanitariaty, budynek ocieplono, oraz wymieniono okna. Budynek jest bardzo przestronny i okazały. Siedzibę w budynku znajdują między innymi punkt informacyjny honorowych dawców krwi, Gminny Ośrodek Kultury z orkiestrą OSP, natomiast w tym roku planuje się oddać do użytku siłownię. 

    Plany na rok bieżący są bardzo ambitne, gdyż jednostka będzie obchodzić jubileusz 125 rocznicy powstania OSP, 95 rocznicy powstania orkiestry strażackiej. Z tego powodu jednostka planuje zakupić nowy sztandar, oraz postawić przed remizą pamiątkowy obelisk z płytą poświęconą założycielom i strażakom z OSP Kramsk. Na tę uroczystość planuję się również odsłonić figurę świętego Floriana. Uroczystość ta planowana jest na 5 maja.

   Sprawozdanie z części operacyjnej przedstawił naczelnik druh Tomasz Biegniewski. Jednostka wyjeżdżała do działań ratowniczo-gaśniczych 72 razy. W większości były to wyjazdy do pożarów torfy, które duże pokłady znajdują się  na terenie gminy Kramsk, oraz do innych zdarzeń ratowniczo gaśniczych. Jednostka bierze udział również w działaniach powodziowych i podtopieniach jakie występują  podczas występowania z koryta rzeki Warta.

    Jednostka posiada dwa samochody gaśnicze czyli Jelcza GCBA, oraz Star-mana GBA, 4 aparaty ODO, agregaty prądotwórcze, zestaw ratownictwa drogowego Holmatro, 4 pompy pożarnicze, oraz wiele innego sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

    W 2011 roku jednostka pozyskała między innymi wentylator wyciągowy, 2 aparaty ODO.

    W gminnych zawodach sportowo-pożarniczych jednostka zajęła piąte miejsce na dwanaście jednostek w gminie Kramsk. Druhowie cały czas doskonalą swe umiejętności na szkoleniach funkcyjnych dla strażaków organizowanych przez KM PSP w Koninie.

   Druh Tomasz Biegniewski przedstawił plan, aby przy jednostce powstała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, z której młodzi strażacy w przyszłości zasilą szeregi OSP.

   Sprawozdanie komisji historycznej przy jednostce przedstawił druh Antoni Tylkowski, który przedstawił między innymi prace tej komisji, oraz omówił przygotowania do majowych uroczystości.

    Sprawozdanie finansowe jednostki przedstawiła skarbnik druhna Sabina Leszczak natomiast sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawiła druhna Barbara Rymarowicz, która na zakończenie wystąpienia prosiła o udzielenie absolutorium zarządowi za rok 2011, które zostało udzielone jednogłośnie. 

    Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków druh Jan Górski oczytał sprawozdanie kierowanej przez niego komisji, które zostało przez druhów jednogłośnie przegłosowane. Walne Zebranie ustaliło między innymi podniesienie składki członkowskiej na 20 złotych.

W zebraniu uczestniczyli goście:

  • Wójt gminy Kramsk Józef Drop
  • Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Tadeusz Tomaszewski
  • Komendant Gminny ZOSP druh Andrzej Pośpieszyński.

   W zebraniu uczestniczyła delegacja z OSP Krzymów: Gwoździkiewicz Stanisław, Gumienny Konrad, oraz Julian Tomicki.   

 
 
     
 

 
 
Osób on-line

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Copyright © 2009-2011   OSP Krzymów