OSP

Krzymów

 
 

 
 
 
 
      Nasza remiza

 
 
 
 Ostatnia aktualizacja:  2018-04-21 09:58:55
   
Wyposażenie OSP Krzymów
 
 

     Stan wyposażenia naszej jednostki przedstawia się następująco:

     Samochód GBA 2,5/25, MAN 13.280 TGM z 2008 roku który na wyposażeniu  posiada: 
 
 • Dwie piły motorowe Stihl do drewna, betonu i stali
 • Dwa aparaty powietrzne nadciśnieniowe Auer
 • Pompa szlamowa marki Honda
 • Agregat prądotwórczy Honda z najaśnicami
 • Sprzęt ratownictwa drogowego firmy LUCAS
 • Torba medyczna PSP R-1
 • Pompa pływająca Niagara
 • Pompa dwuzakresowa na niskie i wysokie ciśnienie
 • 4 radiostacje nasobne, ubrania ochronne przeciw owadom
 • Drobny sprzęt gaśniczy oraz ratowniczy

Kolejnym pojazdem jest Ford Transit, GBAM 02/004 zroku 2006 z następującym wyposażeniem:

 • Pompa wysokociśnieniowa Subaru
 • Agregat prądotwórczy Subaru z najaśnicami
 • Sprzęt ratownictwa drogowego firmy LUCAS
 • Torba medyczna oraz drobny sprzęt gaśniczy

     Druhowie naszej jednostki będący w Jednostce operacyjno-technicznej JOT-3 dysponują sprzętem umożliwiającym podjęcie działań gaśniczych, ratownictwa technicznego, powodziowego i nawodnego, działań z zakresu ratownictwa medycznego, usuwania owadów błonkoskrzydłych oraz podjęcia działań wspomagających podczas innych zdarzeń.  

     Poza tym jednostka posiada dwie motopompy Polonie P0-5 oraz drobny sprzęt gaśniczy.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stan wyszkolenia

 
 

     Stan wyszkolenia naszych druhów jest dobry, jesteśmy przygotowani do niesienia pomocy podczas działań gaśniczych, ratownictwa drogowego, nawodnego i powodziowego, udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz innych.

 Stan wyszkolenia naszych druhów przedstawia się następująco:

 • dowódców 6
 • naczelników 2
 • szeregowców  24
 • operatorów sprzętu silnikowego 11
 • obsługa aparatów powietrznych 24
 • obsługa pił do drewna, stali i betonu 8
 • ratowników medycznych 9
 • BHP okresowe 24
 • specjalistów technicznych 12
 • kierowanie ruchem drogowym 2
 • ratowników wodnych i powodziowych 14
     Wszyscy druhowie skupieni w JOT-cie posiadają ważne badania lekarskie upoważniające do brania udziału w działaniu ratowniczym. Wydział operacyjno-szkoleniowy KM PSP w Koninie co roku organizuje szkolenia pożarnicze na, które są wysyłani nasi młodzi druhowie, aby mogli zdobyć odpowiednie wyszkolenie, oraz brać udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.
 
 
 
 
Osób on-line

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Copyright © 2009-2011   OSP Krzymów