OSP

Krzymów

 
 

 
 
 
 
      Nasza remiza

 
 
 
 Ostatnia aktualizacja:  2018-06-26 20:47:57
 
 
Włączenie OSP Brzeźno i Paprotnia do KSRG 

 
 Jednostki OSP Brzeźno i OSP Paprotnia były organizatorami uroczystego apelu, na którym spotkali się licznie zaproszeni goście, przedstawiciele władz Państwowej Straży Pożarnej, Związku OSP, przedstawiciele senatu, parlamentu, władz powiatowych, samorządowych, delegacje zaproszonych OSP z pocztami sztandarowymi  i inni.

     Celem apelu było uroczyste włączenie obu jednostek do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego. Obie jednostki działają na terenie gminy Krzymów, powiat koniński ziemski. Od kilku lat jako pierwsza o włączenie do KSRG  czyniła starania OSP Paprotnia, która starała się sprostać wymaganiom stawianym jednostkom w KSRG. Ze względu na zwiększanie wymagań dla jednostek systemowych jednostka ta miała problemy z osiągnięciem wymaganego stanu sprzętowego  i wyszkolenia druhów jednostki.

     OSP Brzeźno na KSRG postawiło zaledwie przed trzema laty i od tego czasu wszystkie wysiłki były ukierunkowane w tym celu. Dzięki własnemu zaangażowaniu druhów i pomocy osób sympatyzujących, w dość krótkim czasie wszelkie wymagania zostały spełnione, co zaowocowało włączeniem tej jednostki, oraz OSP Paprotnia do KSRG.

      W gminie Krzymów działa pięć jednostek OSP, czyli poza wymienionymi OSP Kałek, OSP Głodno, oraz jednostka gmina OSP w Krzymowie, która działa w KSRG od 1995 roku - czyli od pierwszych chwil założenia systemu.

       Pododdziały biorące udział w uroczystym apelu na plac uroczystości wprowadził kapitan Łukasz Kaniewski, po czym złożył meldunek o gotowości druhów do apelu Wielkopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu nadbrygadierowi Wojciechowi Mendelakowi.

      Wszystkich zebranych powitał Wójt gminy Krzymów - Tadeusz Jankowski, po czym prezesi jednostek odczytali krótkie historie swych jednostek. Następnie rozkazy dotyczące włączenia obu jednostek do KSRG odczytał starszy kapitan Tomasz Kruszyński- dowódca JRG nr 2 w Koninie.

      Akty włączenia jednostek do KSRG zostały wręczone prezesowi OSP Brzeźno druhowi Andrzejowi Frątczakowi, oraz prezesowi OSP Paprotnia druhowi Wojciechowi Nowakowi. Oczywiście wręczenia aktów dokonał Wielkopolski Komendant Wojewódzki nadbrygadier Wojciech Mendelak w asyście Komendanta Miejskiego PSP w Koninie brygadiera Błażeja Rakowskiego.

      Na zakończenie wszyscy zebrani gratulowali jednostkom takiego wyróżnienia, pod adresem obu jednostek padły bardzo miłe słowa mówiące o zaangażowaniu, oddaniu druhów służbie pożarniczej. Głos zabrali między innymi: poseł na sejm, podsekretarz stanu w kancelarii premiera dh Eugeniusz Grzeszczak, poseł ziemi konińskiej Andrzej Piotr Nowak, senator Ireneusz Niewiarowski, Wielkopolski Komendant Wojewódzki nadbrygadier Wojciech Mendelak, wójt gminy Tadeusz Jankowski,  Przewodnicząca Rady Gminy pani Danuta Mazur i inni.

    Na koniec dowódca uroczystości zameldował zakończenie apelu po czym wyprowadził pododdziały z placu. W uroczystości udział wzięła również miedzy gminna orkiestra strażacka z Kościelca, która swoim występem uświetniała uroczystość.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Osób on-line

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Copyright © 2009-2011   OSP Krzymów