OSP

Krzymów

 
 

 
 
 
 
      Nasza remiza

 
 
 
 Ostatnia aktualizacja:  2018-06-26 20:47:57
 
Torby medyczne

  

     Podczas odbywających się dożynek powiatowo gminno parafialnych jakie odbyły się w niedzielne słoneczne popołudnie 22 sierpnia w Rychwale,  doszło do miłego akcentu dla dwóch Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu, które otrzymały torby medyczne PSP R1. Darczyńcą okazała się Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, oddział regionalny w Poznaniu

     Wyróżnione jednostki to OSP Krzymów, gmina Krzymów oraz OSP Lądek z gminy Grodziec.

     Uroczystego przekazania dokonali;

  • Pani Maria Wróblewska: Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Poznaniu,
  • Pan Zbigniew Subda: Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Koninie.

     W imieniu Ochotniczych Straży Pożarnych odbioru toreb medycznych dokonali:

  • w imieniu OSP Krzymów: Prezes OSP Jan Czaja, oraz Komendant Gminny Julian Tomicki
  • w imieniu OSP Lądek torbę odebrali: Prezes OSP Lądek Zbigniew Latański, oraz Naczelnik Jan Perczyński
 
    Przekazanie sprzętu było możliwe na mocy porozumienia zawartego w dniu 23.12.1999r., w sprawie współpracy we wdrażaniu systemu ratownictwa przedlekarskiego w rejonach wiejskich, zawartego między Prezesem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a Prezesem Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

     Przekazany sprzęt pozwoli na skuteczniejsze i szybsze niesienie pomocy przedlekarskiej osobom poszkodowanym podczas różnego rodzaju zdarzeń, w tym również rolnikom i osobom pracującym w gospodarstwach rolnych.

     Przedstawiciele jednostek OSP gorąco podziękowali za przekazany sprzęt, równocześnie obiecując o gotowości do niesienia pomocy osobom poszkodowanym.

     Druhowie dziękują również wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego by te torby trafiły właśnie do OSP w Krzymowie, oraz Lądku.
 
  
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
Osób on-line

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Copyright © 2009-2011   OSP Krzymów