OSP

Krzymów

 
 

 
 
 
 
      Nasza remiza

 
 
 
 Ostatnia aktualizacja:  2018-06-26 20:47:57
 
 
Szkolenie medyczne
 

     Dzięki funduszom unijnym sześciu druhów z naszej jednostki  miało możliwość zdobyć umiejętności na kursie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy uzyskując tytuł ratownika.

     Szkolenie zorganizowała firma KWANT sp. z o o  z Poznania ze środków europejskiego funduszu społecznego.

     Szkolenie prowadzili instruktorzy Wielkopolskiego Centrum Edukacji Medycznej z Poznania.

     Druhowie zgodnie z programem szkolenia zapoznali się między innymi z organizacją ratownictwa medycznego, resuscytacją, elementami anatomii i fizjologii człowieka, taktyką działań, psychologicznymi aspektami wsparcia poszkodowanych oraz innymi zagadnieniami.

     Na zakończenie kursu druhowie zostali poddani egzaminowi teoretycznemu, gdzie musieli rozwiązać test złożony z 30 pytań, oraz praktycznemu podczas którego, musieli wykazać się wiedzą i umiejętnościami np. podczas zainscenizowanego zdarzenia, prawidłowo wykonać resuscytację osoby dorosłej, dziecka lub niemowlęcia, założyć rurkę ustno-gardłową i inne.

     W skład komisji egzaminacyjnej weszli: Koordynator medyczny- pani Magdalena Witt, dyrektor WCEM w Poznaniu mgr Marzena Radomska, pan Mariusz Karolewski- specjalista medycyny ratunkowej, oraz ratownik Grzegorz Zaworski.

     Szkolenie takie ukończyli następujący druhowie: Tomicki Tomasz, Turski Tomasz, Grochociński Dariusz, Kosmela Marcin, Karol Spych, oraz Julian Tomicki.

     Było to kolejne szkolenie druhów OSP po kursach wodnych i technicznych zorganizowanych w powiecie konińskim ze środków unijnych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osób on-line

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Copyright © 2009-2011   OSP Krzymów