OSP

Krzymów

 
 

 
 
 
 
      Nasza remiza

 
 
 
 Ostatnia aktualizacja:  2018-06-26 20:47:57
 
 
Strażackie manewry gminne
 
 
O godzinie szesnastej w sobotnie popołudnie jednostki OSP gminy Krzymów spotkały się w Brzeźnie przy remizie OSP, w punkcie koncentracji sił i środków przed rozpoczynającymi się gminnymi manewrami strażackimi na terenie lasów w Rezerwacie Złotogórskim.

     Przed wyruszeniem na ćwiczenia jednostki zostały zapoznane z planem dróg dojazdowych na teren parku, oraz zostały przedstawione założenia do ćwiczeń.

     Jako pierwszy do działań gaśniczych wyruszył zastęp GBA 3/10 z OSP Brzeźno, czyli jednostka, która ma najkrótszą drogę dojazdową do parku. Następnie jednostki wyjeżdżały w odstępach 2-3 minutowych, w następującej kolejności: GBA 2/16 z OSP Kałek, następnie GLBM 02/004 z OSP Głodno, GBA 2,5/16 z OSP Paprotnia, oraz GBA 2.5/25 z OSP Krzymów. Jednostki na teren ćwiczeń dojeżdżały w innej kolejności, ponieważ OSP Paprotnia zgubiła się w lasach i dojechała jako ostatnia.

    Po dojeździe  na miejsce działań jednostki rozpoczęły działania gaśnicze. Założeniem do ćwiczeń było ugaszenie pożaru lasu o powierzchni około jednego hektara, przy silnych podmuchach wiatru z kierunku zachodniego. W ćwiczeniach nie przewidziano udziału jednostek z PSP. Ponieważ palił się 30 letni las sosnowy pożar szybko się rozprzestrzeniał, jednostkom zabrakło wody i pojazdy gaśnicze wyruszyły na poszukiwania. I tu rozpoczęły się problemy, ponieważ wąskie leśne drogi i dukty nie pozwalały na wyminiecie się dwóch pojazdów gaśniczych. Poza tym hydranty pożarnicze rozmieszczone w wioskach wokół lasów, były bardzo mało wydajne, pojazdy gaśnicze jeździły po wodę do odległych hydrantów przez co wydłużał się czas powrotu pojazdów z wodą. Również to, że drogi leśne są przystosowane do przejazdów niskich pojazdów utrudniło dojazd pojazdom gaśniczym. Po ugaszeniu lasu jednostki pozwijały swój sprzęt, a następnie umożliwiono chętnym wejście na wieże – strzegnie pożarową umieszczoną na terenie rezerwatu. Wysokość wieży wynosi około 35 metrów i jest wykorzystywana do obserwacji w razie wybuchu pożaru. Pracownik pracujący na wieży ma do dyspozycji urządzenia określające kierunek i odległość, gdzie doszło do pożaru. Następnie przy pomocy radiostacji przekazuje wiadomość o pożarze do nadleśnictwa, które powiadamia straż pożarną.

     Następnie wszystkie jednostki udały się w część południową gminy, gdzie przebiega autostrada A-2, a nad nią w miejscowościach Teresina, oraz Smolnik znajdują się dwa przejścia dla zwierząt. Przejścia tylko z nazw ponieważ są to budowle, którymi mogą przejeżdżać również ciężkie pojazdy gaśnicze, a obok siebie na przejściach można ustawić z co najmniej  10 pojazdów gaśniczych. Tak więc druhowie mogli zapoznać się z drogami dojazdowymi do przejść, tym bardziej, że za autostradą znajdują się miejscowości Hiszpania i Szwajcaria naszej gminy Krzymów. Na zakończenie ćwiczeń wszystkie zastępy udały się do OSP Paprotnia, gdzie odbyło się podsumowanie ćwiczeń. Na podsumowaniu omówiono wszystkie błędy i nieprawidłowości jakie popełniono podczas ćwiczeń. Przez cały czas ćwiczenia obserwował pracownik nadleśnictwa Konin, leśniczy Marek Górczak, a na koniec zabrał głos obiecując, że postara się aby Nadleśnictwo poszerzyło drogi leśne (przynajmniej te główne). Podziękował za udział w ćwiczeniach, oraz za to, że mógł na własne oczy przekonać się jak takie ćwiczenia się odbywają. Podziękował również strażakom za zaangażowanie podczas ćwiczeń. Przy okazji wyraził przekonanie, że leśnicy sadząc lasy, dbając o nie, dokonując oprysków, robią wszystko aby las rósł i był dobrem wszystkich, jednakże ogień w lesie bardzo często niweczy doszczętnie starania leśników.

      Na zakończenie tradycyjnie organizatorzy zaplanowali dla uczestników ognisko i pieczenie kiełbasek, podczas którego omawiano na spokojnie ćwiczenia, wymieniano się doświadczeniami itp.  

    Organizatorzy zorganizowali te ćwiczenia, ponieważ na terenie Rezerwatu Złotogórskiego planowane jest wybudowanie ogólnodostępnej wieży widokowej. 
   
 
 
     
 
 
Osób on-line

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Copyright © 2009-2011   OSP Krzymów