OSP

Krzymów

 
 

 
 
 
 
      Nasza remiza

 
 
 
 Ostatnia aktualizacja:  2018-06-26 20:47:57
 
Stogi w ogniu - gminne manewry OSP
 
 

     24 października kilka minut po piętnastej wszystkie jednostki OSP gminy Krzymów zostały zaalarmowane i zadysponowane do dużego pożaru stogów zbelowanej słomy w gospodarstwie pana Szustakowskiego w miejscowości Borowo. Jako pierwsza na miejsce pożaru dojechała jednostka z Krzymowa, która otrzymała zgłoszenie o pożarze magazynu w którym przechowywano paliwa płynne (olej napędowy) do maszyn rolniczych i ciągników. Podczas przelewania paliwa nie zachowano należytego bezpieczeństwa i doszło do zapłonu paliwa. W magazynie tym został uwięziony gospodarz, któremu płomienie odcięły drogę  ucieczki. Rozwój pożaru przy sprzyjającym wietrze był tak intensywny że przeniósł się na usytuowane sterty ze słomą znajdujące się około 20metrów od zabudowań. Po przybyciu na miejsce pożaru, dowódca zgłosił na stanowisko kierowania, że pożar gwałtownie się rozprzestrzenił, prosząc o dodatkowe jednostki wsparcia.  W pierwszej fazie działań podano prąd piany ciężkiej na palące się rozlewisko paliw płynnych, ewakuowano gospodarza,którego z drobnymi poparzeniami oraz podtrutemu dymem udzielono pomocy medycznej, oraz wezwano pogotowie. Po ugaszeniu pożaru paliw jednostka przystąpiła do gaszenia stert słomy podając na nie dwa prądy wody jednocześnie zasilając się z hydrantu znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie gospodarstwa. W tym momencie na miejsce pożaru dojechała jednostka z OSP Paprotni, która podała na palącą się słomę dwa prądy wody oraz otrzymała zadanie zbudowania stanowiska wodnego pompy szlamowej przy stawie w sąsiedztwie, oraz zbudowania linii głównej zasilającej do stanowiska gaśniczych. Dojeżdżająca jednostka z OSP Brzeźno otrzymała zadanie podmiany pojazdu z Paprotni, który był już bez wody oraz pomoc przy budowie linii głównej zasilającej. Następną jednostką pojawiającą się przy pożarze to OSP Głodno, której zadaniem było zbudowanie stanowiska wodnego motopompy Polonia oraz kolejnej linii głównej zasilającej następne stanowiska gaśnicze. W między czasie okazało się, że hydranty będące w pobliżu posiadały słabą wydajność wody i że pojazdy gaśnicze bardzo długo oczekiwały na zatankowanie. Kolejna OSP dojeżdżająca na   miejsce pożaru OSP Kałek, podawała na przemian wodę do stanowisk gaśniczych z jednostkami  z Brzeźna oraz Paprotni. Podczas podawania wody przy stawie jedna z pomp uległa awarii, która podmieniono pompą pływającą Niagarą, która pracowała do końca akcji bardzo skutecznie. Podczas obsługi pomp pożarniczych doszło do małego wypadku, otóż jednej z ratowników poślizgnął się i wpadł do stawu. Druhowie pośpieszyli mu z pomocą i za pomocą rzutki i koła ratowniczego przyciągnęli kolegę do brzegu, pomagając mu wyjść oraz udzielając pomocy.  Łącznie podczas gaszenia pożaru podano dziesięć prądów gaśniczych wody na palącą się słomę, użyto 25 odcinków węża strażackiego.

     Taki scenariusz ćwiczeń został zaplanowany przez komendanta gminnego gminy Krzymów do zrealizowania na manewrach gminnych przez jednostki OSP z tej gminy. Manewry takie odbywają się od trzech lat, za każdym razem w innej miejscowości i na innych obiektach. Tym razem ćwiczenia odbyły się w dużym gospodarstwie rolnym, gdzie składowane są duże ilości siana i słomy, około 600 beli prasowanej słomy. Podczas ćwiczeń jednostki musiały przećwiczyć;

  • dowóz wody z oddalonych hydrantów starając się o podawanie wody bez przerw do stanowisk gaśniczych
  • budowanie stanowisk wodnych różnych pomp pożarniczych celem sprawdzenia przydatności do działań gaśniczych, oraz budowę linii głównych zasilających
  • udzielenie pomocy medycznej osobom podtrutym i poparzonym itp.
     Na zakończenie ćwiczeń wszyscy ratownicy udali się na stadion w Krzymowie, gdzie odbyło się podsumowanie. Wszystkie działania ratowników obserwował oficer z jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 2 w Koninie młodszy kapitan Mariusz Batorski, który dokonał podsumowania, omówił popełniane błędy, oraz podziękował za zaproszenie oraz, za zorganizowanie takich ćwiczeń organizatorom. Wszystkim ratownikom i osobom zaangażowanym podziękowała również pani Zdzisława Pawlak- przewodnicząca rady gminy, która obserwowała ćwiczenia od początku. Tradycyjnie na zakończenie dla wszystkich biorących udział zorganizowano ognisko i pieczenie kiełbasek.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Osób on-line

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Copyright © 2009-2011   OSP Krzymów