OSP

Krzymów

 
 

 
 
 
 
      Nasza remiza

 
 
 
 Ostatnia aktualizacja:  2018-04-21 09:58:55
 
 
 

 
Niedziela, 18 grudzień 2011
 
 
     W Sali OSP Krzymów odbyło się spotkanie opłatkowe druhów OSP, pań z Koła Gospodyń Wiejskich, zespołu „Krzymowiacy” oraz harcerzy. Głównym pomysłodawcą była pani Danuta Mazur – Przewodnicząca Rady Gminy w Krzymowie. Czytaj dalej
 
 

 
  Rok 2011
 
Zakupy sprzętu i wyposażenia dla naszej jednostki
 

     Rok 2011 był dla naszej jednostki bardzo dobry pod względem wyposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Dzięki uzyskanym dotacjom z Urzędu Gminy w Krzymowie, Związku OSP RP, oraz KSRG pozyskaliśmy środki w kwocie 84 800.00, z czego 73 000.00 otrzymaliśmy jako zakup sprzętu ratownictwa drogowego Holmatro. W ramach tego zakupu otrzymaliśmy pompę DPU 60, nożyce CU 4050, rozpierak ramieniowy SP 4240, rozpierak teleskopowy RA 4315, adaptery, 2 węże w systemie CORE, łańcuchy, oraz matę pod sprzęt i osłonę na szyby.

   Zakupiliśmy również wiele drobnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego: węże Wu-75- 2 sztuki, węże Wu-52 – 6 sztuk, sygnalizatory bezruchu – 2 sztuki, prądownice wodne – 2 sztuki, hełmy AK-10 – 10 sztuk, rękawice ochronne – 5 par, ubrania pożarnicze specjalne – 3 sztuki, pulsary 1 komplet, obuwie specjalne – 5 par, radiostacje nasobną z mikrofonogłośnikiem - 1 sztukę i inne.

   Otrzymaliśmy dotacje ze Starostwa Powiatowego w Koninie na termomodernizację remizy w wysokości 6 000 złotych. Ze środków tych zakupiliśmy armaturę grzewczą która zostanie zamontowana podczas remontu sali i sanitariatów.

    Składamy podziękowania wszystkim Tym, którzy przyczynili się do tego aby nasza jednostka otrzymała tak duże wsparcie finansowe    

 

Grudzień 2011
 
Kurs dowódców
 
 
      W dniach od 3 do 11 grudnia w Komendzie Miejskiej PSP w Koninie odbył się kurs dowódców dla druhów z OSP powiatu konińskiego. Szkolenie odbyło się zgodnie z regulaminem szkoleń, a zostało zakończone egzaminem, któremu poddali się wszyscy biorący w nim udział czyli 40 strażaków. Wszyscy biorący udział w szkoleniu ukończyli kurs z wynikiem pozytywnym. Z naszej jednostki w szkoleniu uczestniczyło trzech druhów czyli: druh Dariusz Grochociński, Stanisław Gwoździkiewicz, oraz Tomasz Tomicki. Szkolenie prowadzili kapitan Łukasz Kaniewski, młodsi kapitanowie Szymon Smuszkiewicz, Piotr Szafrański, oraz aspirant sztabowy Dariusz Delaszkiewicz.
 
 
Piątek, 11 listopad 2011
 
 
 
     Tradycyjnie już od kilku lat w gminie Krzymów obchodzone są uroczystości z okazji odzyskania przez Polskę Niepodległości. Tak było i w tym roku, uroczystą mszę świętą w intencji ojczyzny odprawił w krzymowskim kościele ksiądz kanonik Andrzej Walczak, natomiast homilie wygłosił proboszcz parafii Krzymów, a jednocześnie kapelan powiatowy strażaków ks. Ireneusz Mrowicki. Czytaj dalej
 
 

Piątek, 21 październik 2011
 
 
 
     Na godzinę szesnastą do remizy OSP Brzeźno, powiat koniński  ziemski  przybyli licznie zaproszeni goście, przedstawiciele, delegaci, oraz reprezentanci miejscowej jednostki.
     Celem spotkania było odbycie III Zjazdu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Koninie. Rozpoczęcie Zjazdu zapoczątkowało wprowadzenie sztandaru Związku Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Koninie przez druhów z OSP Brzeźno, a następnie odegrano hymn ZOSP RP „Rycerze Floriana”.Czytaj dalej 
 
 
Październik 2011
 
Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego
 
 
     W październiku odbyło się szkolenie dla strażaków ratowników OSP z zakresu ratownictwa technicznego. W szkoleniu udział wzięło 39 druhów z jednostek OSP powiatu konińskiego. Program ćwiczeń przewidywał ćwiczenia praktyczne i teoretyczne, razem 34 godziny. Wykładowcami na w/w kursie byli kapitan Paweł Moliński, oraz kapitan Zdzisław Choinka. Druhowie podczas egzaminu teoretycznego i praktycznego musieli wykazać się wiedzą i umiejętnościami jakie mogą przydać się podczas akcji z zakresu ratownictwa technicznego. Nad przebiegiem egzaminu czuwał kapitan Łukasz Kaniewski z Komendy Miejskiej  PSP  w Koninie. Z naszej OSP stosowny kurs ukończyło dwóch naszych druhów: Jurkiewicz Mateusz i Tomicki  Robert
 
 
Sobota, 1 październik 2011
 
 
 
     O godzinie szesnastej w sobotnie popołudnie jednostki OSP gminy Krzymów spotkały się w Brzeźnie przy remizie OSP, w punkcie koncentracji sił i środków przed rozpoczynającymi się gminnymi manewrami strażackimi na terenie lasów w Rezerwacie Złotogórskim. Czytaj dalej     

 

Sobota, 24 wrzesień 2011
 
 
 
    Na podsumowaniu startu w zawodach sportowo-pożarniczych zebrali się przedstawiciele OSP Krzymów i młodzież biorąca udział w zawodach. Na podsumowaniu członkowie zarządu OSP zachęcali młodzież do współpracy w jednostce, co prawda udział w zawodach tego rocznych nie należał do udanych, ale wyciągamy wnioski z błędów i w przyszłym roku będzie na pewno lepiej. Czytaj dalej
 
 
Sobota, 17 wrzesień 2011
 
 
       Jednostki OSP Brzeźno i OSP Paprotnia były organizatorami uroczystego apelu na którym spotkali się licznie zaproszeni goście, przedstawiciele władz Państwowej Straży Pożarnej, Związku OSP, przedstawiciele senatu, parlamentu, władz powiatowych, samorządowych, delegacje zaproszonych OSP z pocztami sztandarowymi  i inni.
    Celem apelu było uroczyste włączenie obu jednostek do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego.Czytaj dalej
 
 

Sobota, 10 wrzesień 2011
 
 
 
     Na stadionie sportowym w Kleczewie spotkały się najlepsze drużyny powiatu konińskiego ziemskiego. Do udziału w zawodach zakwalifikowało się pięć drużyn kobiecych startujących w grupie „C”, oraz czternaście drużyn męskich w grupie „A”.
 
      Komisję sędziowską powołał Komendant Miejski PSP w Koninie brygadier Błażej Rakowski, a na jej czele stanął Sędzia Główny Zawodów starszy kapitan Tomasz Kruszyński. Zadaniem komisji oprócz sędziowania była również weryfikacja zawodników, strojów itp. Czytaj dalej
 
 
Sierpień 2011
 
 
      W sierpniu bieżącego roku nasi druhowie pomagali przy pracach jakie zostały ustalone, aby polepszyć funkcjonowanie remizy. Najważniejszym przedsięwzięciem było postawienie szamba, ponieważ w niedalekiej przyszłości planujemy zmodernizować naszą remizę, poprzez wybudowanie nowych sanitariatów i szatni pod sceną. Czytaj dalej
 
 

Sobota, 23 lipiec 2011
 
 
     23. lipca tego roku w kościele w Krzymowie sakramentalne ”Tak” wypowiedziało dwoje naszych członków: Daniel Matczak i Marcelina Wojakowska. Ślubu udzielił proboszcz miejscowej parafii, a jednocześnie kapelan powiatowy strażaków ksiądz Ireneusz Mrowicki. Czytaj dalej
 
 
 Sobota, 2 lipiec 2011
 
 
     Tego dnia zastępy pożarnicze z jednostek OSP gminy Krzymów spotkały się na gminnych zawodach sportowo pożarniczych gminy Krzymów. Pomimo padającego deszczu, oraz zimna na starcie zjawiły się wszystkie drużyny tj. pięć z grupy A seniorów, oraz trzy z grupy C kobiet z Krzymowa, Kałku i Brzeźna. Podczas zawodów rozegrano dwie konkurencje czyli sztafetę pożarniczą 7 x 50 metrów z przeszkodami, oraz ćwiczenia bojowe. Czytaj dalej
 
 
Sobota, 25 czerwiec 2011
 
 
 
     W Krzymowie na stadionie sportowym odbywały się zawody w piłkę nożną o puchar wójta gminy Krzymów. W szrankach o najlepszą drużynę stanęło 7 drużyn reprezentujących poszczególne miejscowości gminy. Czytaj dalej
 
 
 
 Poniedziałek, 6 czerwiec 2011
 
 
 
       Pod takim hasłem uczniowie, nauczyciele, rodzice, strażacy, przedstawiciele innych instytucji, zakładów pracy spotkali się w szkole podstawowej w Krzymowie, aby wziąć udział w przygotowanych atrakcjach z okazji dnia dziecka 6 czerwca br.
 
     Wszyscy zebrani na początku spotkania wzięli udział w przemarszu przez Krzymów prezentując przygotowane na tę okazję  transparenty. Cały korowód był bardzo barwny, wzbudzał zainteresowanie wśród  mieszkańców Krzymowa. Czytaj dalej
 
 
 Sobota, 4 czerwiec 2011
 
 
 
     4 czerwca wszystkie jednostki z pocztami sztandarowymi OSP z gminy Krzymów, oraz jednostki zaprzyjaźnione z OSP Kuny i Kawęczyn  spotkały się na uroczystej mszy świętej w intencji strażaków. Msza została odprawiona przez kapelana powiatowego strażaków powiatu konińskiego w kościele w Krzymowie. Następnie wszyscy druhowie i licznie przybyli zaproszeni goście udali się do OSP w Paprotni, gdzie odbyły się dalsze uroczystości. Czytaj dalej
 
 
Niedziela, 22 maj 2011
 
 
     W słonecznie niedzielne popołudnie na stadion w Krzymowie przybyli wszyscy zainteresowani przebiegiem i rywalizacją, w organizowanych V Powiatowych Zawodach w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi. Na zawody przybyli licznie przybyli mieszkańcy gminy i powiatu. W szrankach o najlepszego woźnicę stanęło kilkunastu woźniców, którzy startowali w kilku kategoriach. Czytaj dalej
 
 
 
 Sobota, 21 maj 2011
 
 

     W dniu 21.05.2011 r. w jednostce ratowniczo-gaśniczej nr 2 w Koninie  został przeprowadzony przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z Konina, oraz Komendantów Gminnych OSP egzamin teoretyczny i praktyczny. Szkolenie z wynikiem pozytywnym ukończyło 25 strażaków. Z naszej gminy udział w szkoleniu brało 5 strażaków tj. dwóch z OSP Paprotnia oraz trzech z OSP Brzeźno. Czytaj dalej

 
Środa, 18 maj 2011
 
Energia taniej dla OSP subregionu konińskiego
 
 
       W dniu 18 maja b.r. w świetlicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, odbyło się spotkanie poświęcone możliwości obniżenia kosztów energii elektrycznej dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Posła na Sejm Tomasza Nowaka. W spotkaniu z przedstawicielami ENERGA uczestniczyli Prezesi i przedstawiciele Zarządów Powiatowych  byłego województwa konińskiego. Podczas dyskusji ustalono, że powstanie grupa zakupowa składająca się z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu konińskiego, kolskiego, słupeckiego i turkowskiego , która będzie  negocjować ceny energii zużywanej przez te jednostki. Zostanie także przeprowadzony  audyt mocy zamówionej  i  poboru energii, aby można było wynegocjować, jak najlepsze ceny energii.  Było to pierwsze ze spotkań, już niedługo przedstawiciele OSP spotkają się z przedstawicielami innych firm sprzedających energię elektryczną, aby porównać i wybrać jak najkorzystniejsze oferty przy zakupie energii, biorąc pod uwagę wszystkie składowe, które decydują o wyniku końcowym czyli wartości faktury, którą jednostki muszą uregulować.

     Obniżenie cen energii dla jednostek OSP pozwoli na zmniejszenie kosztów utrzymania budynków, a co za tym idzie możliwość przeznaczenia zaoszczędzonych pieniędzy m.in. na sprzęt ratowniczy

 
 
Sobota, 23 kwiecień 2011
 
 
     Jak co roku druhowie z naszej parafii tj. z OSP Krzymów, Paprotnia i Tury wzięli udział w czuwaniu przy grobie Pana Jezus.
 
 
Czwartek, 14 kwiecień 2011
  
 

    Tego dnia liczne grono delegatów, przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego, ustępujące władze, oraz licznie przybyli zaproszeni  goście spotkali się na X Zjeździe Gminnym ZOSP RP w Krzymowie.

 
 
Sobota, 26 marzec 2011
 
 
     Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” na szczeblu powiatowym został przeprowadzony w Boguszycach w gminie Wierzbinek. Uczniowie reprezentowali szkoły podstawowe, gimnazja, oraz szkoły średnie z czternastu gmin powiatu.
 

 

Wtorek, 1 marzec 2011
 
 
     Reprezentanci wszystkich szkół z terenu gminy Krzymów spotkali się 1 marca w sali gimnastycznej szkoły podstawowej i gimnazjum w Krzymowie na eliminacjach gminnych turnieju wiedzy pożarniczej. Łącznie w szrankach o tytuł najlepszego ucznia w  dwóch kategoriach wiekowych stanęło dwadzieścioro uczniów z siedmiu szkół podstawowych,  oraz sześcioro gimnazjalistów z dwóch gimnazjów.
 
 
Luty 2011
 
     W styczniu i lutym w naszej gminie odbywały się zebrania sprawozdawczo-wyborcze w jednostkach OSP naszej gminy. Jako pierwsze odbyło się zebranie w Krzymowie, a ostatnim było zebranie w OSP Kałek. 
 
 
Sobota, 15 styczeń 2011
 
 
     W sobotę 15 stycznia odbyło się w OSP Krzymów zebranie sprawozdawczo - wyborcze, na którym to  stary Zarząd po przedstawieniu sprawozdania z działalności otrzymał absolutorium. Następnie odbyły się wybory do nowych władz w OSP Krzymów.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osób on-line

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Copyright © 2009-2011   OSP Krzymów