OSP

Krzymów

 
 

 
 
 
 
      Nasza remiza

 
 
 
 Ostatnia aktualizacja:  2018-06-26 20:47:57
 
Premier wśród strażaków

 
 
    
      Na zaproszenie posła Tomasza Nowaka do Brzeźna, gmina Krzymów, powiat koniński przybył premier  Donald Tusk. W programie wizyty premiera było spotkanie ze strażakami i paniami z KGW powiatu konińskiego.
 
     Na początku wizyty premier spotkał się z wójtem gminy Krzymów Tadeuszem Jankowskim i strażakami, przy nowo otwartej strażnicy w Brzeźnie. Po powitaniu premier zwiedził strażnicę, zapoznał się z wyposażeniem jednostki, interesował się rodzajem zdarzeń przy jakich interweniują jednostki z gminy Krzymów i z jakimi problemami borykają się na co dzień. 
 
     W trakcie zwiedzania wójt gminy poinformował premiera, że jednostkom zarządza najmłodszy prezes i naczelnik w gminie Krzymów. Prezes Andrzej Frątczak poinformował również premiera, że jednostka stara się o włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, oraz że wszelkie działania jednostki są ukierunkowane aby osiągnąć ten cel. Prezes jednostki zaproponował premierowi wstąpienie w szeregi OSP Brzeźno w charakterze członka honorowego. Pan premier po chwili namysłu zgodził się zostać członkiem OSP Brzeźno, podpisał deklaracje i otrzymał legitymacje członka honorowego z numerem 1.
 
     Po zwiedzeniu garaży premier udał się na spotkanie z pikietującymi pracownikami konińskiego PKS-u, którzy przedstawili swój problem sprzedaży przedsiębiorstwa.  
 
     Następnie pan premier udał się na zespół boisk „Orlik 2012”, gdzie miedzy innymi strzelił karnego uczniowi szkoły Gimnazjum w Brzeźnie, oraz rozmawiał z wójtem o bieżących problemach gminy.
 
     Po zwiedzeniu boisk premier udał się na spotkanie ze strażakami i paniami z Koła Gospodyń Wiejskich, które powitały premiera piosenką, oraz smacznym domowym żurkiem. Podczas spotkania rozmawiano przede wszystkim o działaniach ratowniczych druhów z OSP, o skutecznie niesionej przez nich pomocy. Premier stwierdził, że straże są najbardziej zaangażowanymi służbami w niesieniu pomocy, dlatego należy się im daleko idąca pomoc. Według premiera jednostki z KSRG należy wyposażyć w nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczych, gdyż to oni przejmują znaczny ciężar działań ratowniczych. Nadmienił również że należy zmienić prawo, które pozwoli podczas klęsk żywiołowych i większych akcji prowadzić skuteczne działania ratownicze, bez oczekiwania na zgodę samorządowców .
 
     Na zakończenie wizyty premier wpisał się do kronik pamiątkowych. Otrzymał od organizatorów drobne upominki, w tym między innymi od strażaków figurę św. Floriana wykonaną przez miejscowego artystę ludowego, a od pań z KGW kosz ze smakołykami.
 
     W spotkaniu z premierem uczestniczyli prezesi gminni ZOSP powiatu konińskiego na czele z prezesem powiatowym druhem Władysławem Kolińskim, prezesi jednostek OSP z gminy Krzymów, oraz Komendant Miejski PSP w Koninie st. bryg. Błażej Rakowski. Na zakończenie panie z KGW Brzeźno zaśpiewały piosenkę specjalnie ułożoną dla pana premiera.
 
     Ostatnim punktem wizyty była konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli mediów lokalnych i ogólnokrajowych.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osób on-line

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Copyright © 2009-2011   OSP Krzymów