OSP

Krzymów

 
 

 
 
 
 
      Nasza remiza

 
 
 
 Ostatnia aktualizacja:  2018-06-26 20:47:57
 
 
Prace przy remizie
 
 
 W sierpniu bieżącego roku nasi druhowie pomagali przy pracach jakie zostały ustalone, aby polepszyć funkcjonowanie remizy.  Najważniejszym przedsięwzięciem było postawienie szamba, ponieważ w niedalekiej przyszłości planujemy zmodernizować naszą remizę, poprzez wybudowanie nowych sanitariatów i szatni pod sceną. Na ten cel gromadzimy środki finansowe, a jak wszyscy wiemy remont taki do tanich nie należy. Wystąpiliśmy między innymi do mieszkańców sołectwa, aby przekazali nam 50% środków z funduszu sołeckiego i udało się, choć nie było łatwo.  

     Kolejną pracą jaką wykonali nasi druhowie to założenie odprowadzenia wody deszczowej z części remizy,  do systemu rur usytuowanych w ziemi. Nasi druhowie wykonali wszelkie prace ziemne w tym zakresie, natomiast prace fachowe dokonał zatrudniony przez nasz fachowiec.

     Również prace ziemne zostały wykonane przy pracach związanych  z założeniem na placu (parkingu kościelnym) hydrantu przeciwpożarowego przy garażu OSP. Wszystkim druhom zaangażowanym bezpośrednio przy pracach dziękujemy. Podziękowania składamy również proboszczowi naszej parafii, jednocześnie powiatowemu kapelanowi strażaków za umożliwienie wykonania prac na placu kościelnym.

   Materiały służące do wykonania tych prac czyli założenia deszczowni odprowadzającej wodę z remizy, oraz gminy i zakup hydrantu dokonał Urząd Gminy Krzymów, za które serdecznie dziękujemy. Zgodnie z umową po naszej stronie było wykonanie wszelkich prac związanych z tymi pracami.

     Dziękujemy  również  naszemu druhowi,  a zarazem radnemu powiatu panu Tadeuszowi Jaroszewskiemu, dzięki któremu otrzymamy wsparcie ze Starostwa Powiatowego w Koninie na termomodernizację strażnicy.  
   
 
 
     
 
 
 
Osób on-line

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Copyright © 2009-2011   OSP Krzymów