OSP

Krzymów

 
 

 
 
 
 
      Nasza remiza

 
 
 
 Ostatnia aktualizacja:  2018-06-26 20:47:57
 
 
Otwarcie nowego obiektu sportowo – rekreacyjno - strażackiego w Brzeźnie
 
 
 
     

     W sobotnie popołudnie 2 października 2010r. zapisała się kolejna piękna karta w historii  miejscowości Brzeźna, gmina Krzymów, powiat koniński. Mieszkańcy gminy Krzymów spotkali się na ważnej dla społeczności lokalnej uroczystości otwarcia nowego obiektu sportowo – rekreacyjno - strażackiego. Na tą uroczystość przybyli zaproszeni goście: Poseł na sejm Pan Tomasz Nowak, Wojewoda Wielkopolski Pan Piotr Florek, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego, przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej- Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego mł. brygadier Adam Langner, Komendant Miejski PSP brygadier Błażej Rakowski i zastępca brygadier Mirosław Zalewski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego dh Władysław Koliński. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili również przedstawiciele samorządu lokalnego, dyrektorzy szkół, nauczyciele, sołtysi i druhowie z jednostek OSP z terenu gminy Krzymów, sponsorzy i przyjaciele oraz wykonawcy.

     Kolumnę uformowaną z pocztów sztandarowych, pododdziałów pożarniczych  i przedstawicieli uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Brzeźnie na plac wprowadził dowódca uroczystości Komendant Gminny dh. Julian Tomicki. Po odegraniu hymnu państwowego, dowódca uroczystości złożył meldunek o gotowości pododdziałów Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego w Koninie druhowi Władysławowi Kolińskiemu.

     Wszystkich zebranych powitał Wójt Gminy Krzymów Pan Tadeusz Jankowski. W kilku słowach przedstawił historię powstania tego nowego obiektu. Podziękował w imieniu społeczności lokalnej za wsparcie finansowe:

  • Ministerstwu Sportu,
  • Urzędowi Marszałkowskiemu,
  • Komendzie Głównej PSP

     Pozostałe środki na budowę przekazała Rada Gminy Krzymów.

     Jak zaznaczył w swym wystąpieniu wójt Tadeusz Jankowski wszystko zaczęło się od przekazania z Komendy Głównej PSP w Warszawie 150 tyś. złotych na remont strażnicy. Jak później się okazało remont w z wielu przyczyn byłby niewskazany, dlatego też zaczęto szukać miejsca na budowę nowej strażnicy i środków finansowych na zrealizowanie takiej inwestycji. Postanowiono że razem z remizą powstanie obiekt kulturalny oraz obiekt sportowy z boiskami „ORLIK 2012”. To że taki obiekt udało się wybudować jest ogromnym sukcesem miejscowości oraz gminy.        

     Następnie przedstawiciele władz państwowych, samorządowych i strażackich dokonali uroczystego przecięcia wstęgi do strażnicy, świetlicy wiejskiej i kompleksu sportowego „Moje Boisko ORLIK 2012”.

     Ksiądz Proboszcz Andrzej Walczak i  Kapelan Powiatowy Strażaków Ksiądz Ireneusz Mrowicki poświęcili te nowe obiekty.

     Przecięcia wstęgi przy otwarciu obiektu  strażackiego dokonali:  Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego mł. brygadier Adam Langner, Komendant Miejski PSP brygadier Błażej Rakowski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego dh Władysław Koliński, wójt gminy Tadeusz Jankowski, przewodnicząca rady gminy Zdzisława Pawlak oraz prezes jednostki w Brzeźnie Andrzej Frątczak.

     Nastąpiło również poświęcenie figury świętego Floriana ustawionej przy remizie oraz złożenie wiązanki kwiatów przez miejscowych strażaków upamiętniających założycieli oraz strażaków pracujących w tej miejscowości. Na tą okazję figurę tą  wykonał artysta Kazimierz Perliński.

     Po uroczystym otwarciu nowego obiektu nastąpiło przekazanie dla miejscowej jednostki lekkiego samochodu gaśniczego Volkswagen Transporter. Samochód ten został pozyskany z policji w Koninie, przez strażaków z Brzeźna został wyremontowany, pomalowany doposażony w sprzęt gaśniczy. Przekazania pojazdu dokonali Komendant Miejski PSP w Koninie bryg. Błażej Rakowski oraz  Wójt Gminy Tadeusz Jankowski. Pojazd w imieniu OSP Brzeźno odebrali Naczelnik Bartosz Czerniejewski oraz kierowca Henryk Jagodziński.

     Na pamiątkę otwarcia  wielofunkcyjnego kompleksu posadzone zostały cztery dęby: dąb strażaków, dąb samorządowców, dąb sportowców i dąb społeczności lokalnej. Te szlachetne drzewa będą przypominały przyszłym pokoleniom o tym ważnym wydarzeniu.

 
     W imieniu strażaków dokonanie posadzenia dęba strażaków dokonali:
  •  Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego mł. brygadier Adam Langner
  •  Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego w Koninie druh Władysław Koliński
  •  Komendant Miejski PSP w Koninie bryg. Błażej Rakowski
  •  Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP w Krzymowie dh Jan Czaja
  •  Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnie dh. Andrzej Frątczak
 
     Po zasadzeniu drzew przyszedł czas na oficjalne życzenia gości z okazji przekazania obiektu. Swoje gratulacje złożyli między innymi: Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego mł. brygadier Adam Langner, który pogratulował miejscowej jednostce tak okazałego obiektu, który na pewno bardzo dobrze będzie służył nie tylko strażakom ale również całej społeczności Brzeźna i gminy Krzymów.

     Wszystkim ofiarodawcom, sponsorom oraz osobom pomagającym wręczono pamiątkowe grawertony z podziękowaniami.

     Na  zakończenie głównych uroczystości podziękowano wszystkim tym którzy pomogli w budowie tego obiektu oraz wszystkim którzy pomagali w przygotowaniu takiej uroczystości.

     Następnie dowódca uroczystości złożył meldunek o zakończeniu uroczystości Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego druhowi Władysławowi Kolińskiemu, a następnie dowódca wyprowadził  pododdziały z placu i rozformował je.

     Po części oficjalnej  rozpoczęły się tradycyjny turniej rzutów karnych oraz rozgrywki sportowe. Ten dzień obfitował w liczne konkursy dla dzieci i dorosłych, pokazy strażackie i wystawy twórczości regionalnej. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Brzeźnie przygotowały małą gastronomię. Umiliły także uroczystość swoimi występami muzycznymi.  Mieszkańcy Brzeźna i okolic do późnych godzin wieczornych mogli korzystać z przygotowanych dla nich atrakcji i bawić się przy muzyce zespołu „Na walizkach”.

     Uroczystość prowadzili i koordynowali Urszula Kucharska, Maciej Popielarz, Karol Kotwas, Julian Tomicki, Andrzej Frątczak.

     Takie wydarzenia mają niezwykłe znaczenie w życiu społeczności lokalnej. Integrują ją, uczą zespołowej pracy i szacunku do swojej „małej ojczyzny”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Osób on-line

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Copyright © 2009-2011   OSP Krzymów