OSP

Krzymów

 
 

 
 
 
 
      Nasza remiza

 
 
 
 Ostatnia aktualizacja:  2018-06-26 20:47:57
 
 
Miejskie eliminacje OTWP w Koninie

 
 31 marca w szkole podstawowej nr 5 w Koninie  odbyły się eliminacje miejskie Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej.

     O tytuł najlepszych wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, oraz szkół średnich stanęło kilkudziesięciu uczestników reprezentujących swoje szkoły. Konkurs rozpoczął test złożony z czterdziestu pytań, w którym należało zaznaczyć prawidłową odpowiedź. Testy i pytania przygotowała Komenda Miejskiej PSP w Koninie. Nad prawidłowym przebiegiem eliminacji czuwała komisja w osobach: kierownika sekcji kontrolno-rozpoznawczej kapitana Roberta Soliny, oraz sekcyjnego Sebastiana Andrzejewskiego.

     W trakcie sprawdzania testów uczestnicy, oraz opiekunowie zostali zaproszeni na posiłek przez organizatorów. Następnie odczytano wyniki z pierwszej części konkursu i zaproszono do drugiej części eliminacji czyli odpowiedzi ustnej na losowo wybrane pięć pytań.

     Zarówno testy jak i pytania zawierały materiały dotyczące całego zakresu działań ratowniczo-gaśniczych, prewencją, historią, prawem budowlanym i itp.

   Po wyłonieniu zwycięzców protokół z przebiegu eliminacji miejskich odczytał Komendant Miejski ZOSP RP w Koninie druh Łukasz Kaniewski, po czym wręczono nagrody i upominki dla zwycięzców ufundowane przez Urząd Miasta w Koninie. Warto zaznaczyć, że organizatorzy czyli Zarząd Oddziału Miejskiego ZOSP RP w Koninie zadbali o to aby wszyscy uczestnicy otrzymali upominki. Również stosowne podziękowania wręczono nauczycielom  przygotowującym uczniów do konkursu.
 
Nagrody oraz dyplomy wręczali:
  • Wice prezes Zarządu Grodzkiego ZOSP RP w Koninie druh Henryk Dzięcielak,
  • Kierownik Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności w Urzędzie Miasta pan Witold Nawrocki,
  • Komendant Miejski ZOSP RP w Koninie druh Łukasz Kaniewski.  

W wyniku eliminacji pierwsze miejsca w poszczególnych grupach wiekowych zajęli:

  • I miejsce w grupie szkół podstawowych zajął Adam Puchalski, którego to do eliminacji przygotowywał pan Alfred Trzmielewski ze szkoły podstawowej nr 5,
  • I miejsce w grupie gimnazjum zajęła Patrycja Marciniak z gimnazjum nr 4,
  • I miejsce w grupie szkół średnich zajął Rafał Tomicki z I Liceum im. Adama Mickiewicza w Koninie, który jest członkiem naszej jednostki, opiekunem przygotowującym jest pan Frątczak Mirosław.

    Zdobywcy pierwszych miejsc będą reprezentować swoje szkoły, oraz miasto Konin na eliminacjach wojewódzkich tego konkursu 28 kwietnia  w miejscowości Racot, powiat kościański.


 
 
      
 
Osób on-line

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Copyright © 2009-2011   OSP Krzymów