OSP

Krzymów

 
 

 
 
 
 
      Nasza remiza

 
 
 
 Ostatnia aktualizacja:  2018-06-26 20:47:57
 
Manewry gminne - Lasy w ogniu

 
 
     Jak co roku jednostki OSP gminy Krzymów spotkały się na manewrach gminnych organizowanych przez komendanta gminnego.

     Podczas takich manewrów, za każdym razem druhowie ćwiczą na różnych obiektach, raz są to ćwiczenia z zakresu ratownictwa technicznego połączonego z medycznym, następnym razem druhowie ćwiczą różne dziedziny ratownictwa w jednym z większych zakładów pracy na terenie gminy. Tegoroczne ćwiczenia zostały zaplanowane w celu doskonalenia technik gaszenia pożarów lasów.

     Przed ćwiczeniami druhowie zabrali się w miejscowości Głodno przy miejscowej OSP, aby rozpocząć ćwiczenia odprawą z dowódcą, oraz obserwatorem z PSP.

     Na odprawie omówiono zasady łączności, alarmowania, wykonywania poszczególnych zadań przez zastępy itp.

     Po odprawie dowódca i obserwator udali się na miejsce ćwiczeń, aby od początku obserwować poczynania zastępów. Jako pierwsza na miejsce pożaru przybyła załoga GBA 3/16 z OSP Brzeźno, która podała jeden prąd gaśniczy wody zbudowany z czterech odcinków Wu-52 na palący się las. Kolejna jednostka z GLBM 02/004 z OSP Głodno również podała prąd gaśniczy. Pożar lasu jednak rozwijał się z powodu silnego wiatru, zagrażając kompleksowi leśnemu złożonemu z kilkudziesięciu hektarów. Na miejsce przybywały kolejne zastępy GBA 2,5/16 z OSP Paprotnia, która również włączyła się do gaszenia lasu. Kolejną jednostką przybyłą na miejsce ze swoim GBA 2/16 była jednostka z OSP Kałek, druhowie podali prąd wody na palący się las, następnie do działań dojechała ostatnia z jednostek OSP Krzymów ze swoim GBA 2,5/25. Druhowie z Krzymowa po przyjeździe podali również prąd wody na palący się las oraz zaczęli przy pomocy druhów z innych OSP budować stanowisko pompy pływającej przy znajdującym się w sąsiedztwie zbiorniku wodnym. Podyktowane to było występującym brakiem wody. Niestety pompa pływająca nie nadążyła z podawaniem wody z powodu dużej ilości zanieczyszczeń. Uruchomiono stanowisko pompy szlamowej, która zwiększyła ilość podawanej wody jednakże i to nie wystarczyło aby zabezpieczyć pojazdy w wodę. Między pojazdami zbudowano magistralę wężową, która miała na celu zabezpieczenie pojazdy gaśnicze w wodę. Cel ten udał się połowicznie, gdyż i tak nie nadążano z zabezpieczeniem wodnym, dlatego też część pojazdów udała się po wodę do najbliższych hydrantów. W między czasie z powodu dużego ciśnienia wody zaczęły pękać węże z wodą, druhowie musieli dokonać podmian uszkodzonych odcinków.

     Po zakończonych ćwiczeniach, zastępy udały się na podsumowanie w trakcie których obserwator z PSP mł. kapitan Mariusz Batorski podsumował ćwiczenia, omówił popełnione błędy podczas ćwiczeń, omówił dodatkowo miedzy innymi rodzaje pożarów lasów, sposoby ich gaszenia itp. Organizator ćwiczeń podziękował Panu Górczakowi-leśniczemu Nadleśnictwa Konin za pomoc w organizacji manewrów, podziękował również obserwatorowi z PSP i wszystkim druhom za udział i zaangażowanie w ćwiczeniach. Na zakończenie wszyscy zebrali się przy ognisku podczas pieczenia kiełbasek, gdzie na spokojnie omawiano wrażenia z ćwiczeń.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Osób on-line

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Copyright © 2009-2011   OSP Krzymów