OSP

Krzymów

 
 

 
 
 
 
      Nasza remiza

 
 
 
 Ostatnia aktualizacja:  2018-06-26 20:47:57

Uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego MAN dla OSP Krzymów 02.08.2009


     Uroczysta Msza św. w intencji strażaków gminy Krzymów rozpoczęła uroczystości przekazania nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego MAN dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzymowie. Następnie wszyscy druhowie, młodzież oraz zaproszeni goście udali się na plac przed remizą OSP, gdzie delegacja strażaków złożyła wiązankę kwiatów przed tablicą upamiętniającą założycieli miejscowej OSP oraz figurą św. Floriana. Po złożeniu kwiatów cała kolumna prowadzona przez Międzygminną Orkiestrę Dętą z Kościelca przemaszerowała na plac na miejscowym stadionie gdzie odbyły się główne uroczystości.  

     Po podniesieniu flagi państwowej i złożeniu meldunku o gotowości pododdziałów Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Koninie druhowi Władysławowi Kolińskiemu, głos zabrał prezes OSP Jan Czaja. Powitał obecnych na uroczystościach oraz przedstawił krótką historię OSP.

     Następnie kapelan powiatowy strażaków ks. Ireneusz Mrowicki dokonał poświęcenia samochodu oraz sprzętu ratownictwa drogowego przekazywanego dla krzymowskich strażaków.

     Po poświęceniu doszło do oficjalnego przekazania kluczy i dokumentów od pojazdu, którego dokonali: były Komendant Główny PSP- pan st. bryg. w stanie spoczynku Marek Kubiak, Komendant Miejski PSP w Koninie bryg. Mirosław Zalewski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego druh Władysław Koliński oraz wójt gminy Tadeusz Jankowski. Klucze w imieniu OSP odbierali druhowie: Dariusz Grochociński oraz Zenon Błaszczyk.
  

 

     Kolejnym punktem uroczystości było przecięcie i zdjęcie szarf przez Przewodniczącą Rady Gminy w Krzymowie panią Zdzisławę Pawlak oraz dyrektor gimnazjum w Krzymowie panią Bożenę Rosińską. Ostatnim punktem przekazania było powtórne poświęcenie pojazdu tym razem szampanem, którego dokonał Naczelnik Wydziału Operacyjno- Szkoleniowego Komendy Miejskiej PSP w Koninie bryg. Jarosław Sakowski.
 
 
    Zakup tego nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego możliwy był dzięki zaangażowaniu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, MSWiA, władz ZOSP RP oraz samorządów, które pokryły z własnych środków połowę wartości pojazdu.

 
     Lekki zestaw ratownictwa drogowego LUKAS, ufundował Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie. Uroczystego przekazania dokonał dyrektor WORD pan Piotr Korytkowski. W skład zestawu weszły: nożyco-rozpierak, pompa hydrauliczna oraz 10 metrowe węże łączące w systemie jedno złączkowym.
  
     Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP uhonorowało Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza druha Andrzeja Tomickiego.

     Na stopień starszego strażaka awansowani zostali druhowie Tomasz Tomicki, Tomasz Turski, Marcin Kosmela oraz Karol Spych Karol, natomiast na stopień dowódcy sekcji druh Dariusz Grochociński.

     Następnie głos zabrali licznie przybyli goście, którzy gratulowali OSP sukcesów. Głos zabrali: st. bryg. w stanie spoczynku Marek Kubiak, Komendant Miejski PSP w Koninie bryg. Mirosław Zalewski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego druh Władysław Koliński, Dyrektor WORD pan Piotr Korytkowski, Starosta Powiatu pan Stanisław Bielik, Przewodniczący Rady Powiatu pan Andrzej Nowak, Wójt Tadeusz Jankowski oraz panie dyrektor ze szkół gminy Krzymów, które przekazały specjalnie na tą okazję przygotowany prezent. Po wystąpieniach gości głos zabrał prezes OSP Jan Czaja, który jeszcze raz podziękował wszystkim za udział w uroczystości.

     Na zakończenie wszyscy uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni na posiłek do remizy OSP. Na stadionie do późnych godzin nocnych odbywała się zabawa połączona z festynem dla przybyłych mieszkańców i sympatyków OSP. W uroczystości wzięło udział osiem pocztów sztandarowych OSP z gminy Krzymów oraz delegacje z innych zaprzyjaźnionych OSP z powiatu konińskiego i kolskiego.

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Osób on-line

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Copyright © 2009-2011   OSP Krzymów