OSP

Krzymów

 
 

 
 
 
 
      Nasza remiza

 
 
 
 Ostatnia aktualizacja:  2018-06-26 20:47:57
 
Kurs szeregowców
 
 

     Od 7 lutego do 28 marca trwał 104 godzinny kurs szeregowców zorganizowany przez Zarząd Gminny OSP w Krzymowie dla druhów z OSP  gminy Krzymów. Wykładowcami na kursie byli oficerowie na co dzień pracujący w konińskiej JRG nr 1, którzy zamieszkują w gminie Krzymów: młodszy kapitan Sławomir Kominiarczyk, młodszy kapitan Józef Sypniewski, oraz kapitan Sylwester Grabiński. Szkolenie BHP przeprowadził pracownik wydziału operacyjno-szkoleniowego konińskiej komendy miejskiej aspirant Szymon Szmuszkiewicz. Zajęcia  ratownictwa medycznego przeprowadzili ratownicy medyczni: Sławomir Zając pracujący w konińskim pogotowiu, oraz Jarosław Tomicki pracujący w szpitalnym oddziale ratunkowym. Wszystkim wykładowcom organizatorzy składają podziękowania za pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu tego szkolenia.

     W kursie udział wzięło 37 druhów oraz 4 druhny z OSP Krzymów. Kurs odbył się zgodnie z programem szkoleń zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP, obejmujący między innymi zagadnienia związane z BHP, organizacją OSP, sprzętem ratowniczym, ODO, armaturą itd.  Wykładowcy duży nacisk położyli na wielogodzinne szkolenia praktyczne, gdzie druhowie musieli wykazywać się dużym zaangażowaniem, oraz znajomością zasad postępowania podczas różnych zdarzeń. Podczas szkolenia wykorzystano różny sprzęt jaki jest na wyposażeniu jednostek straży pożarnych, aby kursanci mogli zapoznać ten sprzęt i jego działanie. 28 marca odbył się egzamin złożony z dwóch części: teoretyczny w formie testu polegał na zaznaczeniu prawidłowych odpowiedzi w 35 pytaniach, a następnie praktyczny podczas którego komisja egzaminacyjna w składzie: brygadier Jarosław Sakowski oraz młodszy kapitan Łukasz Kaniewski z Komendy Miejskiej PSP w Koninie sprawdzała nabyte w czasie szkolenia umiejętności ratowniczo-gaśnicze. Szkolenie podstawowe ukończyło z wynikiem pozytywnym 41 ratowników, którzy zasilą szeregi JOT-ów w swoich jednostkach. Szkolenie tego typu było pierwszym jakie odbyło się na taką skalę dla druhów z OSP gminy Krzymów.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osób on-line

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Copyright © 2009-2011   OSP Krzymów