OSP

Krzymów

 
 

 
 
 
 
      Nasza remiza

 
 
 
 Ostatnia aktualizacja:  2018-06-26 20:47:57
 
 
Kurs dowódców
 
 
 
     

     W miesiącu maju przeprowadzono  szkolenie dowódców dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu konińskiego. Szkolenie zostało zorganizowane i przeprowadzone zgodnie z programem zatwierdzonym przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Druhowie w toku szkolenia zapoznali się z zasadami kierowania działaniami gaśniczymi, oraz taktyką działań ratownictwa technicznego. Omówiono także zagadnienia dot. obowiązków dowódców w świetle przepisów BHP, oraz zapoznano ich z dokumentacją sporządzaną z działań ratowniczych. Podczas szkolenia druhowie brali udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych.

      W dniu 21.05.2011 r. w jednostce ratowniczo-gaśniczej nr 2 w Koninie  został przeprowadzony przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z Konina, oraz Komendantów Gminnych OSP egzamin teoretyczny i praktyczny. Szkolenie z wynikiem pozytywnym ukończyło 25 strażaków. Z naszej gminy udział w szkoleniu brało 5 strażaków tj. dwóch z OSP Paprotnia oraz trzech z OSP Brzeźno.
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Osób on-line

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Copyright © 2009-2011   OSP Krzymów