OSP

Krzymów

 
 

 
 
 
 
      Nasza remiza

 
 
 
 Ostatnia aktualizacja:  2018-06-26 20:47:57
 
 
OSP Kramsk - 125 rocznica założenia jednostki

 
 Na placu przed wyremontowaną remizą stanęły zaproszone poczty sztandarowe OSP z gminy Kramsk oraz OSP Krzymów, orkiestra strażacka z kapelmistrzem Przemysławem Domagalskim, druhowie biorący udział z uroczystości, oraz zaproszeni goście. Nad pododdziałami czuwał dowódca uroczystości Dariusz Grochowski.

     Przy dźwiękach orkiestry kolumna przemaszerowała do miejscowego kościoła, gdzie proboszcz parafii ks. Sławomir Kasprzak  odprawił mszę świętą w intencji strażaków. W homilii wygłosił wiele pięknych słów pod adresem strażaków, ich bezinteresownej pomocy dla bliźnich potrzebujących pomocy podczas wielu nieszczęść. Kilka miłych słów padło również pod adresem jubilatki czyli obchodzącej 95 lecie powstania orkiestry strażackiej, która uświetniała swym występem całą uroczystość.

     Podczas mszy świętej dokonano poświęcenia nowego sztandaru ( dla jednostki to już trzeci sztandar) dla OSP ufundowanego przez mieszkańców Kramska i okolic. Po zakończeniu mszy pododdziały udały się pod remizę gdzie, nastąpiło złożenie meldunku o gotowości do uroczystości prezesowi ZOP ZOSP RP w Koninie druhowi Andrzejowi Piaskowskiemu, meldunek złożył dowódca uroczystości druh Dariusz Grochowski, po czym nastąpiło podniesienie flagi państwowej na maszt. Prezes jednostki dh Andrzej Rusin powitał wszystkich przybyłych znamienitych gości, wśród nich parlamentarzystów i przedstawicieli władz związkowych w osobach:
 
 • Zbigniew Dolata – poseł na Sejm RP
 • Tadeusz Tomaszewski – poseł na Sejm RP
 • Andrzej Piaskowski – prezes ZOP ZOSP RP w Koninie
 • bryg. Mirosław Zalewski-  zastępca komendanta Miejskiego PSP a Koninie
 • Tadeusz Tomaszewski –prezes ZOGm ZOSP RP w Kramsku
 •  Andrzej Pośpieszyński – komendant gminny ZOSP RP w Kramsku
 •  Andrzej Nowak – wicestarosta powiatu konińskiego
 •  Kazimierz Pałasz – radny sejmiku województwa wielkopolskiego
 •  Maria Wróbel – radna powiatowa
 •  Bogumił Leszczak – radny powiatowy
 •  Józef Drop – wójt gminy Kramsk
 •  Marek Lidźbioski – przewodniczący rady gminy w Kramsku
 •  Ks. Sławomir Kasprzak – proboszcz parafii Kramsk, delegacje OSP zaproszonych na uroczystość, sponsorzy, mieszkańcy gminy i okolic                                         
   
     W dalszej części  przewodniczący Komitetu Fundacji   Sztandaru  Sławomir Dąbrowski odczytał historie powołania komitetu, jego skład, oraz przestawił pracę komitetu w celu ufundowania dla miejscowej jednostki nowego sztandaru. Akt nadania sztandaru dla OSP odczytał  Prezes ZOP ZOSP RP w Koninie druh Andrzej Piaskowski. W tym miejscu poprzedni sztandar jednostki został zaprezentowany przed pododdziałami po raz ostatni, po czym został odprowadzony do nowo powstałej Izby Pamięci   OSP.

     Zakup nowego sztandaru został umożliwiony dzięki wsparciu mieszkańców, strażaków, oraz instytucji i firm, których przedstawiciele dokonali symbolicznego wbicia gwoździ z wymienieniem darczyńców. Przewodniczący ufundowania sztandaru dokonał wręczenia Prezesowi ZOP ZOSP RP Andrzejowi Piaskowskiemu, który dokonał wręczenia sztandaru pocztowi OSP Kramsk.

     Nowy sztandar jak przystało zgodnie z ceremoniałem został zaprezentowany przed pododdziałami biorącymi udział w ceremonii. W dalszej części uroczystości nastąpiło odsłonięcie pamiątkowej tablicy upamiętniającej założycieli jednostki w125 rocznicę powstania OSP, oraz w 30 rocznicę wmurowania kamienia węgielnego pod budowę obecnej remizy, oraz odsłonięcie imponującej swą wielkością figury świętego Floriana. Odsłonięcia tablicy i figury dokonali wójt gminy Józef Drop, przewodniczący rady gminy Kramsk Marek Lidźbioski, oraz prezes ZOP ZOSP RP w Koninie druh Andrzej Piaskowski. W trakcie uroczystości zaproszeni goście zostali zaproszeni do odwiedzenia Izby Pamięci, specjalnie przygotowanej na tą okazję. Zwiedzający mogli zapoznać się z wieloma dokumentami, zdjęciami itp. mówiącymi o bogatej historii OSP Kramsk, orkiestry i miejscowości.

     Następnie wszyscy zebrani przemaszerowali do miejscowego amfiteatru, na którym dokonano dalszej części uroczystości. 

    Taka podniosła uroczystość i jubileusz były również okazją do wręczenia szczególnie zasłużonym druhom i druhnom  odznaczeń związkowych.
 
 • „Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali: druhna Bogumiła Leśniewska, Kazimierz Olkowski, Wacław Szurgot, Antoni Tylkowski.
 • „Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali: Jakub Antas, Eugeniusz Janicki, Piotr Kołodziejczak, Karol Kuczmański, Jadwiga Niedźwiecka, Maria Rusin.
 • „Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa” wyróżnieni zostali następujący druhowie: Grzegorz Adamczyk, Stanisław Baranowski, Dariusz Grochowski, Jan Gwoździkiewicz, Sabina Leszczak, Henryk Nowak, Halina Olkowska, Andrzej Rusin, Juliusz Tylkowski.

     Również następujący młodzi  druhowie zostali odznaczeni odznaką „ Strażak Wzorowy” za zaangażowanie w szeregach OSP: Sławomir Augustyniak, Tomasz Biegniewski, Maciej Radom, Piotr Spychała, Roman Woziński, oraz Marcin Żabierek. Jubileusz ten był również okazją do wręczenia odznaki „Wysługa Lat”. Takie odznaczenie otrzymało kilkudziesięciu druhów, natomiast najdłuższy staż pracy w szeregach OSP Kramsk ma druh Rafał Olkowski, który pracuje w jednostce już 65 lat. Kolejnymi druhami z najdłuższym 60 letnim stażem są druhowie: Tadeusz Leszczak, Zofia Maciaszek, oraz Henryk Myszczyński.

     Jednostka posiada bardzo okazały budynek strażnicy, który w roku ubiegłym został poddany gruntownemu remontowi: między innymi dobudowano przejazdowy  trzeci garaż dla GCBA, odnowiono część sanitarną remizy, jednostka może się poszczycić okazałym zapleczem kuchennym. Część pomieszczeń druhowie udostępniają dla innych organizacji. Mieści się tu między innymi GOK z biblioteką gminną, dla młodzieży oddano do użytku ogólnodostępną siłownię. Swoje miejsce ma tu również Punkt PCK, oraz Internetowe Centrum Edukacyjno-Oświatowe „Wioska Internetowa- Kształcenie na odległość na terenach wiejskich” . W remizie istnieje możliwość organizacji szkoleń, konferencji, oraz ma swój kącik również Rada Sołecka. 

     OSP Kramsk posiada 82 druhów, z czego około trzydziestu jest włączonych do Jednostki Operacyjno-Technicznej. Druhowie odnotowują corocznie około 80 wyjazdów do rożnego rodzaju zdarzeń i pożarów, z czego najwięcej wyjazdów związane są z gaszeniem pożarów pokładów torfu, bardzo licznie występujących na terenie gminy. Również spora liczba interwencji podczas usuwania skutków wypadków drogowych na szlakach komunikacyjnych na terenie gminy Kramsk. Jednostka posiada jeden samochód ciężki Jelcz, średniego Staro-mana, oraz wiele drobnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego tak potrzebnego do skutecznego działania ratowniczo-gaśniczego.

     Orkiestra obchodząca tak doniosły jubileusz została z biegiem lat przekształcona w orkiestrę działającą przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kramsku. Obecnie prowadzona przez Kapelmistrza Przemysława Domagalskiego, przeżywa drugą młodość uświetniając wszelkie uroczystości swym występem. Orkiestra składa się z 35 muzyków, a około 20 osób uczy się aby zasilić szeregi orkiestry  w przyszłości. Również przy orkiestrze działa 18 osobowa grupa mażoretek. Cała orkiestra i mażoretki prezentują się bardzo okazale, zdecydowanie większą grupę występujących stanowią bardzo młodzi ludzie. Pozwala to na spojrzenie z optymizmem na przyszłą działalność orkiestry. 

 
 
     
 
 
 
Osób on-line

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Copyright © 2009-2011   OSP Krzymów