OSP

Krzymów

 
 

 
 
 
 
      Nasza remiza

 
 
 
 Ostatnia aktualizacja:  2018-06-26 20:47:57
 
 
 
 

Kampania sprawozdawczo - wyborcza

 
 
     W styczniu i lutym w naszej gminie odbywały się zebrania sprawozdawczo-wyborcze w jednostkach OSP naszej gminy. Jako pierwsze odbyło się zebranie w Krzymowie, a ostatnim było zebranie w OSP Kałek.

     Wszystkie zebrania przebiegały sprawnie, dokumenty były przygotowanie poprawnie. W zebraniach uczestniczyli zaproszeni goście reprezentujący władze samorządowe: wójt gminy Tadeusz Jankowski oraz Przewodniczący Rady Gminy pani Danuta Mazur i radni.

     W zebraniach uczestniczyli również przedstawiciele PSP na czele z Komendantem Miejskim PSP w Koninie bryg. Błażejem Rakowskim oraz opiekunem gminy kapitanem Tomaszem Kruszyńskim. Na zebraniach gościliśmy również  dyrektorów szkół, opiekunów przygotowujących uczniów do konkursów pożarniczych, sponsorów itp.

     W trakcie zebrań apelowano o przekazywanie 1% dla OSP, które umożliwia prawo, informowano o możliwości zakupu sprzętu pożarniczego z dotacją związkową oraz omawiano wiele ważnych spraw dotyczących prawidłowego funkcjonowania OSP.

     Podczas zebrań doszło do zmian w zarządach poszczególnych OSP.  W OSP Brzeźno oraz Kałek zwiększono stan liczbowy Zarządów do 9 osób.

 
 
 
Prezesi i naczelnicy OSP gminy Krzymów:
 
 
 
OSP Brzeźno:
  • Prezes Andrzej Frątczak
  • Naczelnik Bartosz Czerniejewski
 
OSP Głodno
  • Prezes Piotr Pilarski
  • Naczelnik Krzysztof Czaja
 
OSP Kałek
  • Prezes Jerzy  Lewandowski
  • Naczelnik Stanisław Bocian
 
OSP Krzymów
  • Prezes Dariusz Grochociński
  • Naczelnik Stanisław Gwoździkiewicz
 
OSP Paprotnia
  • Prezes Wojciech Nowak
  • Naczelnik Jan Walczak


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Osób on-line

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Copyright © 2009-2011   OSP Krzymów