OSP

Krzymów

 
 

 
 
 
 
      Nasza remiza

 
 
 
 Ostatnia aktualizacja:  2018-06-26 20:47:57
 
 
III Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Koninie
 
 
         
 
     Na godzinę szesnastą do remizy OSP Brzeźno, powiat koniński  ziemski  przybyli licznie zaproszeni goście, przedstawiciele, delegaci, oraz reprezentanci miejscowej jednostki.
Celem spotkania było odbycie III Zjazdu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Koninie.
Rozpoczęcie Zjazdu zapoczątkowało wprowadzenie sztandaru Związku Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Koninie przez druhów z OSP Brzeźno a następnie odegrano hymn ZOSP RP „Rycerze Floriana”.

     Wszystkich zebranych powitał Prezes Oddziału Powiatowego druh Władysław Koliński, następnie wybrano przewodniczącego Zjazdu druhnę Lenę Piaskowską, sekretarza Zjazdu, oraz komisje zjazdowe (uchwał i wniosków, wyborczą, oraz mandatową).

      Sprawozdanie z działalności Zarządu powiatowego przedstawił Prezes Oddziału Powiatowego dh Władysław Koliński. W swym sprawozdaniu poruszył wiele kluczowych spraw z jakimi OSP i Związek musi się borykać, przedstawił sukcesy i porażki. Mówił miedzy innymi o tym że, na przestrzeni lat swej działalności ochotnicze straże pożarne przekonują, że są szkołą społecznego i obywatelskiego wychowania. Strażacy stanowią ważne ogniwo w ruchu społecznym, dają możliwość sprawdzenia siebie i własnych charakterów. Wychowują w duchu bezinteresownego niesienia pomocy innym od 90 lat. bo taki jubileusz w tym roku obchodzimy. OSP ma do spełnienia coraz większą rolę w rozbudzaniu obywatelskich inicjatyw, kształtowaniu nowych postaw i propagowaniu ochrony przeciwpożarowej. Następnie Prezes przedstawił dane organizacyjne: w powiecie jest 134 jednostek z czego 21 funkcjonuje w KSRG, 9 oddziałów gminnych, 5 miejsko-gminnych. W jednostkach pracuje razem 6815 druhów i druhen, a przy OSP działają 73 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, oraz 8 orkiestr strażackich. W powiecie 131 jednostek posiada remizy z czego 6 oddano w okresie sprawozdawczym.

      Corocznie na terenie powiatu obchodzony jest w poszczególnych gminach Dzień Strażaka najczęściej połączony z ważnymi wydarzeniami takimi jak jubileusze OSP, oddanie strażnicy nadanie sztandaru itp. W 2010 roku z racji jubileuszu 50–lecia Zawodowej Straży Pożarnej w Koninie uroczyście obchodzono Powiatowy Dzień Strażaka, na którym zasłużonym działaczom wręczono najwyższe odznaczenia Związku.

    W trakcie kadencji oddano do użytku 6 strażnic, nadano 8 sztandarów organizacyjnych, obchodzono 27 różnych jubileuszy OSP począwszy od 50-lecia na 100-leciu kończąc. Wiele jednostek podejmuje ważne inicjatywy celem poprawy warunków lokalowych, podniesienia poziomu wyszkolenia i sprawności. Niemal w każdej radzie miejskiej lub gminnej radnymi są również strażacy.  Druhowie w trakcie trwania kadencji  za zaangażowanie i społeczną pracę zostali uhonorowani następującymi odznaczeniami:

 • Złoty Znak Związku                                          -   26 druhów
 • Medal Honorowy im. B Chomicza                      -   24 druhów
 • Złoty Medal za Zasługi dla Poż                         - 121 druhów
 • Srebrny Medal za Zasługi dla Poż                     - 134 druhów
 • Brązowy Medal za Zasługi dla Poż                    - 157 druhów
 • Odznakę Honorową SEMPER VIGILANT             - 6 druhów
 • Strażak Wzorowy                                             - 243 druhów                      
 
     Jednostki OSP w ubiegłej kadencji uczestniczyli w działaniach ratowniczo-gaśniczych, manewrach i ćwiczeniach.
 
 
W trakcie kadencji jednostki wyjeżdżały średnio rocznie:
 • do pożarów 650 do 700 razy
 • do innych zdarzeń 740 do 830 razy
 
     Na wyposażeniu jednostek jest łącznie 159 pojazdów pożarniczych w różnym wieku. Podjęte działania przez Komendę Wojewódzką PSP w Poznaniu i Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu, w znacznym stopniu przyczyniają się do polepszenia stanu taboru pożarniczego, poprzez program zakupu nowych pojazdów dla OSP, - korzystają również jednostki naszego powiatu (Rychwał,Krzymów, Licheń, Ślesin, Kazimierz Biskupi)
 
    Pomimo starzenia się pojazdów to wszystkie jednostki czynią starania aby zapewnić stałą gotowość  operacyjno-techniczną. Aby działania ratownicze były skuteczne oprócz pojazdów konieczne jest wyszkolenie strażaków, inny sprzęt i umundurowanie. Prezes wymienił liczbę wyszkolonych, liczbę druhów wyszkolonych w kadencji, oraz liczbę osób do wyszkolenia.

W okresie sprawozdawczym dzięki współpracy Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP z firmą KWANT w ramach środków unijnych udało się przeszkolić

 • 88 ratowników medycznych,
 • 36 strażaków w zakresie ratownictwa technicznego,
 • 41 strażaków w zakresie ratownictwa powodziowego.

     W tym roku po raz pierwszy jednostki mogły zakupić za symboliczne 200 zł. wysokiej klasy hełmy strażackie, jednakże nie wszyscy z tej okazji skorzystali. Na tym polu najwięcej inicjatywy winni przejawiać Komendanci Gminni ZOSP RP, a nie zawsze tak jest. Normatywy sprzętu i umundurowania określone są Wytycznymi Zarządu Głównego, na podstawie ich należy wyposażać i doposażyć bazę sprzętową, pomimo to tylko 72 OSP powołały Jednostki Operacyjno-Techniczne.

     Ochotnicze straże pożarne, ogniwa podstawowe Związku, oraz Oddział Powiatowy angażują się w pracy propagandowej, kontakt ze szkołami poprzez środowiskowe, szkolne, gminne, oraz powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
Powiatowe eliminacje odbywały się co roku w innej gminie na terenie szkół lub w obiektach OSP. / Kleczew, Kazimierz Biskupi, Krzymów, Rzgów, Wierzbinek /.
 
Wygłaszane są pogadanki w szkołach na zebraniach sołeckich i wiejskich.

Niepokój budzi fakt, że nie do wszystkich dociera czasopismo „Strażak”  bo prenumerują go tylko 83 jednostki, 8 jednostek „Przegląd Pożarniczy” i 2 inną fachową lekturę.

 
     W trakcie kadencji Zawody Powiatowe odbywały się zgodnie z Regulaminem i przeprowadzono je w:
 • 2007 roku w Mąkolnie.  - zwycięzcy grupa „A” OSP Roztoka , „C” OSP Kawnice
 • 2009 roku w Golinie,      - zwycięzcy grupa „A” OSP Roztoka , „C” OSP Kałek (zawody eliminacyjne)
 • 2011 roku w Kleczewie  - zwycięzcy grupa „A” OSP Kuchary Kościelne , „C” OSP Kazimierz Biskupi
 •  w 2010 roku nasz powiat na zawodach wojewódzkich reprezentowały w grupie „A” OSP Roztoka, „C” OSP Kałek i uplasowały się po środku tabeli.
 • w 2008 r. nasz powiat był gospodarzem Wojewódzkich Zawodów dla MDP wg regulaminu CTIF.
 
Zorganizowano dwa obozy szkoleniowo-wypoczynkowe dla 170 członków MDP. Powołano Radę MDP pow. Konińskiego, której Przewodniczącym jest Arkadiusz Wieczorek obecny na Zjeździe.

Wiele OSP dzięki podpisanym porozumieniom gmin polskich z gminami partnerskimi krajów unii europejskiej współpracuje z tamtejszymi ochotnikami.

Kończąc swoje wystąpienie Prezes serdecznie podziękował Kierownictwu Państwowej Straży Pożarnej wszystkich szczebli, ogniwom Związku, ochotniczym strażom pożarnym, władzom samorządowym szczebla podstawowego i powiatowego, sponsorom i sympatykom pożarnictwa za współpracę i zrozumienie.
 
     Następnie druh prezes oznajmił, że podjął decyzje o zakończeniu pracy w Zarządzie Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Koninie, jak podkreślił „Moje odejście powoduje, to że nie będę w jego składzie ale zapewniam, że zawsze z Wami.”. Zakończenie sprawozdania zostało przyjęte gromkimi brawami, gdyż wszyscy uczestniczący w  Zjeździe druhowie byli pod ogromnym wrażeniem wykonanej pracy, osiągnięć, oraz tym jak druh Prezes walczył, aby w OSP działo się lepiej.

      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący druh Nawrocki, omawiając przedstawił czym Komisja się zajmowała, jakie miała zadania, kto był w jej składzie. W dalszej części Zjazdu odbyło się Sprawozdanie Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków.

Następnie  w obradach nastąpiła  przerwa w celu ukonstytuowania nowego Zarządu Oddziału Powiatowego, oraz Powiatowej Komisji Rewizyjnej.

 
Skład nowo wybranego  Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

Prezes                            Piaskowski Andrzej

Wiceprezes                    Rakowski Błażej

Wiceprezes                    Kurzawa Waldemar

Wiceprezes                    Matuszak Grzegorz

Sekretarz                       Durczyński Mirosław

Skarbnik                         Burda Krzysztof

Członek prezydium        Cholewicki Andrzej

Członek prezydium        Pośpieszyński Andrzej

Członek prezydium        Szczepański Sławomir

Członek prezydium        Waszak Małgorzata

Członek zarządu            Bednarek Roman

Członek zarządu            Czaja Jan

Członek zarządu            Dziamara Stefan

Członek zarządu            Kobierski Tomasz

Członek zarządu            Korytkowski Piotr

Członek zarządu            Kwiatkowski Leszek

Członek zarządu            Mazurek Klemens

Członek zarządu            Matusiak Leon

Członek zarządu            Pietrzak Tadeusz

Członek zarządu            Rogowski Marek

Członek zarządu            Rydzewski Radosław

Członek zarządu            Tomaszewski Tadeusz

Członek zarządu           Wróblewski Kazimierz

 
Komisja Rewizyjna Oddziału Powiatowego Związku OSP RP

Przewodniczący                 Bachera Jan

Wiceprzewodniczący         Miętkiewicz Wojciech

Sekretarz                            Mijalski Marek

Członek                               Pinecki Marek

Członek                               Górski Jan

 

Przedstawiciele do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego

Piaskowski Andrzej

Rakowski Błażej

Dziamara Stefan

 

Delegaci na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP

Donderowicz Paweł

Koliński Władysław

Kowalczyk Wojciech

Mijalski Marek

Tomicki Julian

 
W Zjeździe uczestniczyło wielu znamienitych gości w osobach:
 • Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu druh Stefan Mikołajczak
 • Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP w Poznaniu nadbryg. Wojciech Mendelak
 • Poseł na Sejm druh Tomaszewski Tadeusz
 • Poseł na Sejm Tomasz Piotr Nowak
 • Starosta Powiatu Konińskiego Pani Małgorzata Waszak
 • Komendant  Miejski PSP w Koninie brygadier Błażej Rakowski
 • Kapelan powiatowy strażaków ksiądz Ireneusz Mrowicki
 • Dyrektor Biura ZOSP RP w Poznaniu dh Andrzej Jankowski
 • Wójt Gminy Krzymów Tadeusz Jankowski

    Również wiele miłych słów pod adresem ustępującego Prezesa, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, oraz druhów z powiatu konińskiego padło z ust gości uczestniczących w obradach. Jako pierwszy głos zabrał Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu druh Stefan Mikołajczak. Druh Prezes w swym wystąpieniu poruszył wiele tematów dotyczących funkcjonowania OSP od małej liczby drużyn MDP w powiecie konińskim,  do tego, że wiele jednostek  tego terenu wykazuje się ponad przeciętnie w działaniu na rzecz ochrony przeciwpożarowej, chociaż by na przykładzie OSP Licheń czy OSP Kleczew.    Na zakończenie wystąpienia podziękował wszystkim za współpracę,  oraz wszelką pomoc. Szczególne podziękował ustępującemu Prezesowi Władysławowi Kolińskiemu za lata ogromnej pracy dla jednostek OSP i całej ochrony przeciw pożarowej.

     Również wiele miłych słów w swym wystąpieniu wyraził Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP w Poznaniu nadbryg. Wojciech Mendelak. Jak powiedział  wywodzi się z ziemi konińskiej i zawsze był,  jest przekonany i spokojny że na tym terenie z wszelkimi  zagrożeniami jakie występowały, będą występować druhowie powiatu konińskiego zawsze sobie poradzą. Jako przykład przedstawił występujące zagrożenie powodziowe jakie wystąpiło w trakcie trwania minionej kadencji.

    Poseł na Sejm druh Tomaszewski Tadeusz w swym wystąpieniu przedstawił przede wszystkim z jakimi pracami na rzecz ochrony przeciwpożarowej zajmował się Poselski Zespół Strażaków, w którego skład wchodzi.  Natomiast poseł  Tomasz Piotr Nowak poza podziękowaniami i gratulacjami przedstawił temat powstania grupy zakupowej energii elektrycznej dla OSP. W ten sposób jednostki OSP mogą kupować energię po niższych cenach.

    Jako ostatni głos zabrał gospodarz gminy Wójt gminy Krzymów Tadeusz Jankowski, który podziękował za przeprowadzenie Zjazdu na terenie tej gminy. Podkreślił, że nadal pragnie współpracować z jednostkami OSP nie tylko z swojej gminy dla poprawy bezpieczeństwa przeciw pożarowego powiatu.

     W dalszej części obrad dokonano wyboru przedstawicieli i delegatów na Zjazd Wojewódzki, podjęto stosowne uchwały. Na zakończenie zabrał głos nowo wybrany Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego druh Andrzej Piaskowski,  swym wystąpieniu zaznaczył, że przysłuchiwał się wszystkim głosom jakie padły w trakcie Zjazdu  i będzie traktował je bardzo poważnie. Nadmienił, że będzie robił wszystko aby jak najlepiej wywiązać się ze swych obowiązków, po czym III  Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Koninie został zakończony.

Wszyscy zebrani zostali zaproszeni na smaczny poczęstunek.

W trakcie Zjazdu wszystkim byłym członkom Zarządu Powiatowego wręczono pamiątkowe  statuetki i dyplomy jako podziękowanie za trud i pracę w strukturach Związku. Druhna Małgorzata Romanowska została odznaczona „Złotym  Medalem za zasługi dla Pożarnictwa”

 
Wręczenia statuetek i medalu  dokonali:  
 • Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego w Koninie druh Władysław Koliński
 • Komendant  Miejski PSP w Koninie brygadier Błażej Rakowski
 
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego w Koninie druh Władysław Koliński został  odznaczony za całokształt pracy w strukturach Związku „Medalem Honorowym im. Józefa Tuliszkowskiego”
 
 
Wręczenia medalu zasłużonemu druhowi dokonali:
 • Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu druh Stefan Mikołajczak
 • Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP w Poznaniu nadbryg. Wojciech Mendelak
 • Komendant  Miejski PSP w Koninie brygadier Błażej Rakowski

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Osób on-line

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Copyright © 2009-2011   OSP Krzymów