OSP

Krzymów

 
 

 
 
 
 
      Nasza remiza

 
 
 
 Ostatnia aktualizacja:  2018-04-21 09:58:55
 
 
 
 Historia jednostki OSP w Krzymowie
 

 
 
 
 
 
     OSP w Krzymowie (pow. koniński) powstała w 1917 roku,z inicjatywą założenia straży pożarnej wystąpili miejscowi obywatele:
  • Proboszcz Kuropecki Konstanty,
  • Walczyński Stanisław,
  • Szczepański Sylwester,
  • Rakiewicz Józef,
  • Jurkiewicz Andrzej,
  • Leman Robert.
 
     Powstanie OSP w Krzymowie przypada w roku poprzedzającym odzyskanie przez Polskę niepodległości. W tym czasie pożary szczególnie dotkliwie odbijały się na życiu mieszkańców Krzymowa i okolicznych wiosek, często doprowadzając ich do ruiny. Większość domów i zabudowań budowano z drewna, a dachy kryto słomiana strzechą, gdyż był to najtańszy i najpowszechniejszy materiał budowlany.
      Działalność jednostki wzmaga odzyskanie niepodległości przez Polskę po 123 latach niewoli. Wówczas w jej szeregi wstępuje dużo druhów z chęcią pracy. Czynione są starania o zakup potrzebnego sprzętu i budowę remizy.Głównym źródłem na zakup sprzętu i budowę były dobrowolne składki członków jednostki, jaki i datki okolicznych rolników. Pierwszy sprzęt przechowywany był w prywatnej stodole Dh Lemana, który mimo swego niemieckiego pochodzenia, aż do swej śmierci był wiernym strażakiem.
     Nadchodzi rok 1920. Najazd armii bolszewickiej na Warszawę , w której to bitwie również biorą udział strażacy z Krzymowa, którzy ochotniczo zgłosili się do wojska. W tym też czasie zaczęto budowę remizy.Środki pochodziły ze składek druhów, oraz ofiar pieniężnych społeczeństwa Krzymowa i okolic. Była to jedyna straż w tamtych czasach. Znacząca część robót budowlanych wykonana była przez strażaków i mieszkańców w czynie społecznym. W1925 roku zakończono budowę remizy. Jak na tamte czasy była to bardzo okazała budowla. Przede wszystkim spełniała bardzo ważną rolę m.in. odbywały się tu zabawy taneczne i zebrania na których podejmowano ważne dla Krzymowa i okolic decyzje.Zaczęto również czynić starania o powstanie orkiestry strażackiej, która w niedługim czasie powstała i była chlubą jednostki Parafii oraz gminy do czasu II wojny światowej, kiedy to okupant zakazał działalności zarówno orkiestry jaki Straży Pożarnej.

     Gdy w 1939 roku niemiecki okupant zabiera Polsce wolność, nie mogąc jej zabrać woli walki, wielu członków tej jednostki walczy w szeregach wojska Polskiego w obronie ojczyzny. Wielu poległo w jej obronie.Okupant zniszczył wszystko to, co było symbolem przynależności do Straży i do ojczyzny, ze sztandarem włącznie. W miejsce naszej straży okupant powołał swoją straż, która jednak nie była naszą strażą. Z chwilą zakończenia działań wojennych jednostka wznawia swą działalność i próbuje odnaleźć m.in. sprzęt,mundury, instrumenty muzyczne, ale niewiele udaję się jednak odzyskać. Nie ma sztandaru, brakuje instrumentów, nie odradza się orkiestra, którą starsi strażacy z sentymentem wspominali. Nie wszystkie dokumenty udaje się odnaleźć,a te które zostały, konfiskowane są przez Urząd Bezpieczeństwa.

     Podczas zebrania zarządu jednostki, które odbywało się w 1947 roku aresztowano członków zarządu podejrzewając ich o współpracę z Armią Krajową. Wypuszczano ich dopiero po wyborach, a dokumentacja już nigdy nie wróciła do jednostki.
 Jednak pomimo tych trudności jednostka rozwija się,zakupuje sprzęt oraz zaczyna rozbudowę remizy, która cały czas jest konstytuowana aż po dzień dzisiejszy. Na początku lat 60-tych. wielkim wydarzeniem było przekazanie Motopompy M800, która zastąpiła swą poprzedniczkę.W tamtych latach w remizie istniało kino, które skupiało społeczeństwo Krzymowa. Jak widać Straż nie tylko gasi pożary, których w tamtych czasach nie brakowało, ale jest również ośrodkiem kultury.

     W 1971 roku jednostka zakupuje nowy sztandar jak i otrzymuje pierwszy samochód gaśniczy. I choć trzeba wiele przy nim zrobić jest chlubą jednostki. Służy on przez 10 lat, po czym zastąpił go Star GBA, Star służył w jednostce do lutego 2009 roku. W tym okresie była w nim przeprowadzona karosacja i wykonano wiele różnych remontów. W tym też czasie jednostka wzbogaciła się również o lekki samochód gaśniczy Żuk, który był w jednostce do 2005 roku.

     W latach 80-tych rozbudowano remizę, a garaże przeniesiono od ul. Kościelnej.

     1 lutego 1995roku jednostka zostaje włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

       Rok 2000 jest dla OSP Krzymów rokiem szczególnym,ponieważ ks. Proboszcz Ireneusz Mrowicki zostaje powołany na Kapelana Straży Pożarnych powiatu konińskiego i pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego.

     W listopadzie 2006 roku jednostka wzbogaciła się o nowy samochód pożarniczy Ford, który zastąpił sprzedanego rok wcześniej Żuka.

      Jego poświęcenia jak również nowego sztandaru dokonano27 maja 2007 roku w 90 rocznicę powstania jednostki. Członkowie naszej jednostki cały czas biorą udział w różnych szkoleniach podnosząc swe kwalifikacje i zdobywają nowe doświadczenia. Przeprowadzane są ćwiczenia na różnych obiektach, w szkołach prowadzone są pogadanki i pokazy.

     Od powstania naszej jednostki minęło ponad 90 lat. Przez ten okres nasi druhowie wykazywali się ogromną determinacją i zaangażowaniem w działalności nie tylko statutowej. Z działalności poza pożarniczej można chociażby wymienić powstanie amatorskich zespołów teatralnych, orkiestry dętej, organizowanie imprez kulturalnych, udział w obchodach świat narodowych oraz kościelnych.

     Mimo trudności finansowych kilkakrotnie rozbudowywano i modernizowano remizę, ciągle dbano o zakup sprzętu pożarniczego i umundurowania osobistego strażaków.

     Dziś oprócz gaszenia pożarów jednostka zajmuje się również ratownictwem medycznym, technicznym, wodnym, ekologicznym.

     Nasi druhowie dbając o to, aby w przyszłości młode pokolenie mogło zastąpić pracujących obecnie druhów, współpracują z uczniami szkół i młodzieżą, organizują konkursy wiedzy pożarniczej, konkursy plastyczne, zawody itp.

 
 
 
 
 
 
 

 
   
Osób on-line

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Copyright © 2009-2011   OSP Krzymów