OSP

Krzymów

 
 

 
 
 
 
      Nasza remiza

 
 
 
 Ostatnia aktualizacja:  2018-06-26 20:47:57
 
 
Gminne zawody sportowo - pożarnicze gminy Krzymów

 
 W sobotę siódmego lipca odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze gminy Krzymów. Zbiórka pododdziałów nastąpiła na placu przed remizą OSP, natomiast zaproszeni goście udali się na stadion sportowy w Krzymowie. O godzinie piętnastej na stadion wkroczyła kolumna pododdziałów na czele której maszerowała orkiestra strażacka z Kościelca. Meldunek w gotowości drużyn do zawodów złożył Wójtowi Gminy Krzymów Tadeuszowi Jankowskiemu komendant zawodów Tomicki Julian.

     Następnie sędziowie dokonali ostatnich ustaleń z dowódcami drużyn. Odprawa połączona z losowaniem kolejności startów odbyła się na dwa tygodnie przed terminem zawodów.

    Zawody tradycyjnie rozpoczęła sztafeta pożarnicza 7 x 50 metrów z przeszkodami. Swoje drużyny wystawiły wszystkie OSP w grupie A seniorów czyli : Krzymów, Paprotnia, Brzeźno, Kałek i Głodno. W grupie C kobiet startowały dwie drużyny: Brzeźno, oraz Kałek.  W zawodach również udział brała jedna drużyna MDP z OSP Kałek chłopców.

     Po zakończeniu ćwiczeń w sztafecie okazało się że najlepszy czas wśród seniorów uzyskała drużyna z OSP Głodno z wynikiem 55,50 sekund, a tuż za nią uplasowali się gospodarze czyli OSP Krzymów z wynikiem 55,60 sekund. Natomiast wśród pań lepsze okazały się panie z Kałku z wynikiem 61,60 sekund.

     Po ćwiczeniach w sztafecie przyszedł czas na prawdziwe emocje czyli na ćwiczenia bojowe. Tradycyjnie mechanicy odpalali swoje motopompy tak, aby jak najlepiej je rozgrzać i przygotować do startu. I tu tradycyjnie drużyny startowały zgodnie z rozlosowanymi wcześniej miejscami startowymi. Każda drużyna miała do wykonania określone zadanie polegające na;

  •  prawidłowym wydaniu rozkazu przez dowódcę
  •  zbudowaniu linii ssawnej z dwóch węży wu-110 oraz smoka ssawnego
  •  zbudowaniu linii głównej z rozdzielacza oraz dwóch odcinków węża Wu- 75
  •  zbudowaniu dwóch linii gaśniczych z dwóch węży Wu-52 z prądownicami
  •  rota pierwsza musiała złamać wodą tarczę łamaną , natomiast rota druga miała zadanie strącić cztery pachołki drogowe z podestów. Na startujących czekały punkty karne za niewłaściwe wykonanie ćwiczenia i za inne uchybienia. Nad prawidłowością ćwiczeń czuwała komisja sędziowska z PSP w Koninie z sędzią głównym zawodów młodszym brygadierem Januszem Dębowskim.

     W ćwiczeniach bojowych bezkonkurencyjni byli druhowie z  Krzymowa uzyskując najlepszy czas w historii OSP Krzymów. W ćwiczeniach bojowych uzyskali czas 40 sekund bez punktów karnych, natomiast wśród pań lepszymi okazały się panie z Kałku z wynikiem 55.56pkt.

 
Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następująco:
  •   1 miejsce OSP Krzymów z wynikiem łącznym 95,6 pkt.
  •   2 miejsce OSP Głodno z wynikiem łącznym 100,8 pkt.
  •   3 miejsce OSP Kałek   z wynikiem łączny, 102,2 pkt.
 
Natomiast wśród pań zwyciężyły druhny z OSP Kałek z czasem łącznym 117,61 pkt.
 
 
     Dla wszystkich chętnych drużyn był możliwy udział w musztrze pożarniczej takiej jak jeszcze kilkanaście lat temu startowali zawodnicy biorący udział w takich zawodach. Niestety w musztrze udział wzięła tylko jedna drużyna – gospodarze zawodów OSP Krzymów. Pomimo tego, że drużyna nie ustrzegła się błędów podczas musztry na zakończenie ćwiczeń otrzymała liczne brawa od sympatyków pożarnictwa przebywających na trybunach. Dla najlepszej drużyny w ćwiczeniach z musztry Komendant Gminny Julian Tomicki jak co roku przekazał puchar dla drużyny, która takie ćwiczenia wykona najlepiej. Puchar wręczyli Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego w Koninie druh Andrzej Piaskowski, brygadier w stanie spoczynku Jarosław Sakowski, oraz Julian Tomicki.  Również ta drużyna otrzymała nagrody z Kaliskich Zakładów Przemysłu Terenowego z Kalisza- producenta hełmów pożarniczych, oraz różnego rodzaju specjalnych ubrań pożarniczych. Nagrody przekazała Dyrektor ds. Marketingu KZPT pani Magdalena Przybyła. Niestety pomimo nagród i pucharów drużyny nie przygotowują się do tych ćwiczeń, a szkoda ponieważ dzisiejszy strażacy nie mają do czynienia z musztrą, nie odbywają zasadniczej służby wojskowej – gdyż takowej nie ma. Wszelkie uroczystości strażackie i nie tylko pokazują, że w tej dziedzinie są ogromne braki, młodzi druhowie podczas takich uroczystości zachowują się bardzo różnie, nie zawsze prawidłowo.   

     Dla wszystkich drużyn przygotowano upominki natomiast dla zwycięskich drużyn wójt gminy Tadeusz Jankowski ufundował puchary i nagrody, które wręczali również Przewodnicząca Rady Gminy w Krzymowie pani Danuta Mazur, oraz Prezes Zarządu Oddziału Gminnego w Krzymowie druh Jan Czaja.

     Za najlepiej wykonane ćwiczenia  w biegu sztafetowym w czasie 55,5 puchar Wójta odebrali druhowie z OSP Głodno.

    Za najlepsze ćwiczenia bojowe w czasie 40.0 sekund puchar Wójta Gminy Krzymów otrzymali gospodarze zawodów OSP Krzymów. Również OSP Krzymów otrzymała puchar za zajęcie I miejsca w Gminnych Zawodach Sportowo-pożarniczych grupy A.

     Natomiast w grupie C kobiet puchar za zajęcie I miejsca otrzymała drużyna kobieca z OSP Kałek. 

      Również dla najlepszych drużyn nagrody ufundowały Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego, a wręczyła je pani Magdalena Przybyła. 

      Dla zawodników z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP Kałek przekazano puchar oraz upominki za udział w zawodach i osiągnięcia. Na zakończenie wójt gminy pan Tadeusz Jankowski podziękował wszystkim za zaangażowanie w przygotowaniu zawodów, komisji sędziowskiej za bardzo sprawne ocenianie podczas zawodów. Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Koninie druh Andrzej Piaskowski podziękował za zaproszenie na zawody, wyraził ogromne podziękowania dla organizatorów, oraz najwięcej słów pochwały dla osób, które wpadły na pomysł przeprowadzania musztry na takich zawodach. Obiecał, że będzie się starał, aby na zawody pożarnicze wszystkich szczebli wprowadzić obowiązkowo ćwiczenia z musztry. Zawody te nie były zawodami kwalifikacyjnymi do zawodów powiatowych, gdyż te odbywają się co dwa lata.        


 
 
     
 
 
 
 
Osób on-line

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Copyright © 2009-2011   OSP Krzymów