OSP

Krzymów

 
 

 
 
 
 
      Nasza remiza

 
 
 
 Ostatnia aktualizacja:  2018-06-26 20:47:57
 
 
Gminne uroczystości dnia strażaka, oraz nadanie sztandaru dla OSP Trzęśniew

 
 
   Uroczystości gminne rozpoczęła zbiórka pododdziałów na placu przed Urzędem Gminy w Kościelcu, gdzie zebrali się wszyscy zaproszeni goście, poczty sztandarowe OSP, strażacy, oraz  gminna orkiestra dęta z Kościelca.

     Punktualnie w południe rozpoczęła się uroczysta msza święta odprawiona w intencji strażaków przez proboszcza miejscowej parafii ks. kanonik Władysława Waszaka, podczas której homilie wygłosił powiatowy kapelan strażaków ks. kanonik Wojciech Szczepankiewicz. Podczas homilii kapelan strażaków wiele ciepłych i miłych słów wygłosił pod adresem strażaków, którzy niejednokrotnie z narażeniem zdrowia i życia walczą podczas akcji ratowniczo-gaśniczych ratując ludzi przed utratą zdrowia i życia, oraz  ich dobytek przed zniszczeniem.

     We mszy świętej udział wzięło kilkudziesięciu druhów z całej gminy Kościelec, kilkanaście pocztów sztandarowych OSP, oraz poczet z Komendy Powiatowej PSP z Koła.

Na uroczystość przybyli licznie zaproszeni goście w osobach:

 • Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu dh Piotr Opas
 • Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kole,  a zarazem Starosta Kolski Wieńczysław Oblizajek
 • Komendant Powiatowy PSP w Kole mł. bryg. Robert Kropidłowski
 • Komendant Powiatowy Policji w Kole inspektor Waldemar Lewandowski
 • Vice Starosta Powiatu Kolskiego Marek Banaszewski
 • Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kole st. kpt. Krzysztof  Żurawik
 • Wójt Gminy Kościelec Dariusz Ostrowski
 • Prezes Zarządu Powiatowego PSL w Kole Czesław Marek
 • Prezes Stowarzyszenia im. Wincentego Milewskiego - Mariusz Seńko  
 • Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kościelcu dh Czestaw Świderski i inni.
 • Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Krzymowie dh Jan Czaja.

   Po zakończonej mszy świętej nastąpił przejazd wszystkich uczestników uroczystości do Trzęśniewa, gdzie nastąpiła dalsza część obchodów. Kolumnę wozów pożarniczych prowadzili trzej druhowie w „Złotych hełmach”  na swych starych ale nadal sprawnych jednośladach  ubranych w strażackie MORA, w których jeszcze kilkanaście lat wstecz strażacy brali udział w akcjach gaśniczych.

     Na plac uroczystości pododdziały wprowadził dowódca uroczystości, a zarazem Komendant Gminny ZOSP RP w Kościelcu druh Marek Straszewski. Po przybyciu na plac nastąpiło podniesienie flagi państwowej, oraz złożenie meldunku o gotowości  pododdziałów Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego w Kole druhowi Wieńczysławowi Oblizajkowi.

    Prezes OSP Trzęśniew druh Mirosław Rossa powitał wszystkich zebranych, następnie kronikarz Mirosław Zagozda odczytał skróconą historię miejscowej jednostki. Pierwsze wzmianki o powstaniu OSP Trześniew sięgają roku 1918., kiedy to powstała Gminna  Ochotnicza Straż Pożarna, w której skład wchodziły następujące miejscowości Trzęśniew, Gąsiorów, Straszków, oraz Gozdów. W 1929 roku założona została odrębna jednostka Gąsiorów – Trzęśniew i ten rok należy uznać jako rok powstania OSP w Trzęśniewie. W okresie międzywojennym jednostka stała na dobrym poziomie organizacyjnym i bojowym szczególnie kiedy funkcje naczelnika pełnił nauczyciel Andrzej Butlewski. W czasie II wojny światowej oficjalnej działalności straży nie było, natomiast po jej zakończeniu postanowiono przywrócić działalność straży pożarnej. Początek jak zawsze był trudny, druhowie na wyposażeniu posiadali stary wóz konny i sikawkę ręczną. W roku 1959 dokonano podziału wspólnej organizacji na dwie odrębne jednostki i od tego roku zawiązała się Ochotnicza Straż Pożarna w Trzęśniewie.  

     Druhowie starają się o sprzęt, umundurowanie, modernizują remizę. Jednakże nad OSP gromadzą się czarne chmury  z powodu trudności, braku środków finansowych, słabego zaangażowania druhów - jednostka podupada. Remiza chyli się ku upadkowi, zanikają wszelkie rodzaje działalności stowarzyszenia.

     W roku 1970 następuje ponowny rozwój jednostki związany z objęciem władzy w OSP ludzi, którym nie obojętny jest drugi człowiek pokrzywdzony przez los, oraz dla których ważne są słowa „ Bóg, Honor, Ojczyzna” wypisane na strażackich sztandarach.

     Jednostka zaczyna starać się o wyszkolenie pożarnicze swych członków, zaczyna gromadzić sprzęt ratowniczo-gaśniczy. W roku 2008 jednostka dokonuje zakupu lekkiego samochodu gaśniczego Mercedes, przy dużej pomocy władz samorządowych druhowie dokonują gruntownego remontu strażnicy, w której remontują nie tylko salę główną, ale również zaplecze kuchenne, sanitariaty, dobudowując garaż na samochód itd. Jednostka ma duże wsparcie ze strony Komendy  Powiatowej PSP w Kole, w której na stanowisku kierowania pracuje jej prezes Mirosław Rossa. To dzięki jego zaangażowaniu jednostka coraz częściej jest dysponowana do działań ratowniczo-gaśniczych. Druhowie tej jednostki zdobywają wyszkolenie pożarnicze podstawowe, oraz medyczne, które jest ich oczkiem w głowie. To wyszkolenie pozwala na skuteczne udzielenie pomocy medycznej osobom, które tej pomocy potrzebują  podczas zdarzeń, oraz imprez masowych. Dzięki przychylności strażaków z PSP jednostka otrzymuje hełmy pożarnicze, oraz ubrania specjalne.

     Coraz większym problemem dla tej jednostki jest  brak torby medycznej PSP R-1, o której zakup zabiegają u władz samorządowych, jednakże jej zakup jest ciągle odkładany z powodu braku środków finansowych. W gminie Kościelec funkcjonuje aż dwanaście Ochotniczych Straży Pożarnych, a gmina ta jest stosunkowo biedna.

    Druhowie wyjeżdżający do działań ratowniczo-gaśniczych tej jednostki cały ekwiwalent otrzymywany za udział w działaniu ratowniczym przeznaczają na zakup sprzętu i umundurowania ich jednostki. Są drugą jednostką w gminie, pod względem ilości  w działaniach ratowniczo-gaśniczych po za jedyną w gminie OSP Ruszków, która jest włączona do KSRG.

     Jednostka co roku bierze udział w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych, również bierze udział w uroczystościach kościelnych, gminnych, zabezpieczeniu imprez masowych do których zaliczyć można „ Dni Koła” i inne.

    Kolejnym punktem uroczystości było poświęcenie i przekazanie pierwszego sztandaru dla tej jednostki. Symbolicznego wbicia gwoździ dokonali licznie przybyli na uroczystość sponsorzy- przedstawiciele instytucji, firm, oraz osoby prywatne.
 
 Wręczenia sztandaru dokonali przedstawiciele  sponsorów w osobach:
 • wiceprezes Banku Spółdzielczego w Strzałkowie Michał Kordeczka,
 • prezes Stowarzyszenia im. Wincentego Milewskiego Mariusz Seńko
 • wójt gminy Kościelec Dariusz Ostrowski, którzy sztandar przekazali Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego w Kole dh Wieńczysławowi Oblizajkowi, który następnie przekazał sztandar prezesowi OSP Trześniew druhowi Mirosławowi Rossie. Z rąk prezesa sztandar odebrał poczet sztandarowy w osobach:
 • dowódca pocztu Radosław Rossa
 • chorąży pocztu Józef Pachliński
 • asysta  pocztu Krzysztof Cieślak

     Po wręczeniu sztandaru poczet sztandarowy z dumą dokonał prezentacji nowego sztandaru przed frontem pododdziałów i pocztów sztandarowych zgromadzonych na uroczystości. Podczas tej uroczystości dokonano również wręczenia dla jednostki tak upragnionej torby medycznej PSP R-1 z deską ratowniczą, oraz szynami Kramera. Tak długo wyczekiwany, upragniony prezent przekazał wójt gminy Dariusz Ostrowski.

     Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie medali i odznaczeń dla druhów z jednostki w Trzęśniewie.

 
     Najwyższym odznaczeniem Medalem  Honorowym im. Bolesława Chomicza został uhonorowany pomimo swego młodego wieku prezes jednostki druh Mirosław Rossa.
 
Złotymi medalami „Za Zasługi dla Pożarnictwa” uhonorowani zostali:
 • Mirosław Zagozda, Stanisław Pachliński, Czesław Góralczyk
 
Srebrne medale „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali:
 • Zenon Stachowiak, Zygmunt Matuszak, Andrzej Jaroński oraz Jan Sowiński
 
Brązowy medal „ Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali:
 • Sławomir Jankiewicz, Grzegorz Jankiewicz, Krzysztof Sowiński, Dawid Andrzejak, Krzysztof Cieślak
 
Również wręczono druhom odznakę za wysługę lat w szeregach OSP:
 • 25  lat otrzymali: Józef Pachliński oraz Marek Michalak
 • 20 lat otrzymał Jerzy Wojnecki
 • 5 lat wysługi otrzymali druhowie: Piotr Rossa, Kamil Kujawa, Radosław Rossa oraz Marcin Michałowski.

     W imieniu wszystkich odznaczonych głos zabrał prezes Mirosław. Rossa, który podziękował za uhonorowanie ich odznaczeniami pożarniczymi. Przedstawił również plany na przyszłość. Do najważniejszych należy zaliczyć zakup średniego samochodu gaśniczego , aby zabezpieczyć część zachodnią gminy Kościelec na wypadek pożaru. W obecnej chwili w gminie funkcjonuje tylko jeden samochód gaśniczy GBA w jednostce OSP Ruszków, w części wschodniej gminy Kościelec, gdzie dojazd do działań ratowniczo-gaśniczych tej jednostki wydłuża się. Dlatego też zakup takiego samochodu jest dla  jednostki w Trześniowie  jak najbardziej uzasadniony.

     W gminie Kościelec w roku bieżącym zorganizowane zostaną powiatowe zawody w ratownictwie medycznym, do udziału w których jednostka w Trzęśniewie już złożyła gotowość, pomimo, że zawody są organizowane dla jednostek w KSRG to jednostka dowodzona przez prezesa M. Rossę w tych zawodach weźmie udział.

    Na zakończenie uroczystości głos zabrali goście, którzy jednym głosem podkreślali specyficzną rolę OSP Trześniew na wszelkich polach działania w jakich druhowie tej jednostki biorą udział. Najwyraźniej podkreślił to Komendant  Powiatowy PSP w Kole, mł.. bryg. Robert Kropidłowski, który powiedział że jednostka OSP w Trzęśniewie należy do wyjątkowych. Mimo, że druhowie nie należą do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, zawsze można na nich liczyć.

     Wszyscy zabierający głos gratulowali osiągnięć druhom z OSP Trześniew, życzono im dalszego zaangażowania w działalności statutowej, oraz samych sukcesów.

     Jednostka ta jest wierna tradycjom pożarniczym, a otrzymanie nowego sztandaru zapewne zmobilizuje ich do dalszego zwiększonego wysiłku na rzecz ochrony przeciwpożarowej , zgodnie z  hasłem wypisanym na ich sztandarze- „Bogu na Chwałę, Ludziom na Ratunek”       

 
 
     
 
Osób on-line

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Copyright © 2009-2011   OSP Krzymów