OSP

Krzymów

 
 

 
 
 
 
      Nasza remiza

 
 
 
 Ostatnia aktualizacja:  2018-06-26 20:47:57
 
 
Gminne uroczystości Dnia Strażaka
65 rocznica powstania OSP Paprotnia
 
 
 
      4 czerwca wszystkie jednostki z pocztami sztandarowymi OSP z gminy Krzymów, oraz jednostki zaprzyjaźnione z OSP Kuny i Kawęczyn  spotkały się na uroczystej mszy świętej w intencji strażaków. Msza została odprawiona przez kapelana powiatowego strażaków powiatu konińskiego w kościele w Krzymowie.
     Następnie wszyscy druhowie i licznie przybyli zaproszeni goście udali się do OSP w Paprotni, gdzie odbyły się dalsze uroczystości.  Na plac została przyprowadzona kolumna strażacka na której czele maszerowała międzygminna orkiestra strażacka z Kościelca. Pododdziały zostały przyprowadzone pod dowództwem komendanta gminnego. Po tradycyjnym wciągnięciu flagi państwowej w czasie którego orkiestra odegrała hymn państwowy, nastąpiło złożenie meldunku o gotowości pododdziałów pożarniczych do uroczystości Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego  w Koninie druhowi Władysławowi Kolińskiemu. Następnie wszystkich zebranych powitał Prezes Zarządu Oddziału  Gminnego dh Jan Czaja.
     Kolejnym punktem uroczystości było odczytanie historii OSP Paprotnia, która obchodziła 65 rocznicę założenia jednostki. Historię przedstawiał prezes jednostki Wojciech Nowak. W dalszej części spotkania pani Urszula Kucharska zajmująca się oprawą spikerską poprosiła kapelana powiatowego ks. Ireneusza Mrowickiego o modlitwę i poświęcenie figury świętego Floriana, oraz tablicę upamiętniającą założycieli jednostki, które zostały zamontowane na ścianie remizy OSP. Następnie delegacja strażaków miejscowej jednostki złożyła przed figurą świętego Floriana wiązankę kwiatów.
     Kolejnym punktem uroczystości było przekazanie lekkiego samochodu gaśniczego Ford. Pojazd ten jednostka otrzymała z Policji, następnie przy pomocy Urzędu Gminy i jednostki został przystosowany do działań gaśniczych. Poświęcenia pojazdu dokonał ks. Ireneusz Mrowicki, po czym został przekazany naczelnikowi Janowi Walczakowi i kierowcy Łukaszowi Fabisiakowi. Dokumenty i klucze od pojazdu wręczali Wójt Gminy Tadeusz Jankowski, Przewodnicząca Rady Gminy  pani Danuta Mazur, oraz Komendant Miejski PSP w Koninie bryg. Błażej Rakowski. Po przekazaniu pojazdu nastąpiło zdjęcie z pojazdu szarf,  którymi był udekorowany przez panie Danutę Mazur, oraz Ewę Jeżak.
 
     Z okazji Dnia Strażaka  najbardziej zasłużonym druhom i druhnom zostały wręczone odznaczenia i tak:
 • Złotym Znakiem Związku został odznaczony prezes OSP Kałek druh Jerzy Lewandowski     
 • Medalem „Semper Vigilant zostali odznaczeni druhowie również z OSP Kałek Rafał Żmijewski, oraz Teodor Kwieciński. Obaj druhowie w jednostce pracują od czasu jej założenia, druh Kwieciński przez wiele lat był gospodarzem jednostki natomiast druh Żmijewski od czasu założenia jednostki do dnia dzisiejszego pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Druh Żmijewski pomimo 87 roku życia jest osobą nadal bardzo aktywną, zawsze bierze udział we wszelkich pracach w jednostce, a przy tym jest bardzo skrupulatny, potrafi na zebraniu sprawozdawczym skarbnikowi jednostki udowodnić że ten pomylił się o 3 grosze na swoją niekorzyść.
 • Brązowymi medalami „Za zasługi dla Pożarnictwa” odznaczone zostały druhny: Wioletta Nowak, Beata Walczak, Wiesława Fabisiak i Wiesława Karczewska.
 • Odznakę „Wzorowy Strażak” wręczono druhowi Mariuszowi Michalakowi.
 
 
     Wręczono również odznaki „Za wysługę lat” dla druhów z OSP Paprotnia.
 • Najstarszym z druhów z OSP Paprotnia jest druh Janiak Eugeniusz, który otrzymał odznakę 60 lat wysługi.
 • 55 lat wysługi otrzymał druh Kazimierz Miętkiewski
 • 50 lat otrzymał druh Henryk Trushke
 • 45 lat wysługi otrzymali druhowie:  Jan Fabisiak, Zygmunt Kałużyński
 • 40 lat wysługi otrzymali druhowie: Marek Michał Zając, Zdzisław Rusek, Piotr Karczewski
 • 35 lat wysługi otrzymali  druhowie: Kazimierz Kantorski, Tadeusz Kordylewski
 • 30 lat wysługi otrzymali druhowie i druhny: Wiesława Karczewska, Wiesława Fabisiak, Halina Rusek, Lech Marciniak
 • 25 lat wysługi otrzymali: Jan Walczak, Wojciech Nowak, Roman Klimas, Tomasz Wszędybył
 • 20 lat wysługi otrzymał druh Sławomir Wojdak
 • 15 lat wysługi otrzymali: Beata Walczak, Wioletta Nowak, Hieronim Wojciech Rusek, Marcin Karczewski, Paweł Laskowski
 • 10 lat wysługi otrzymali: Wanda Rusek, Grażyna Michalak, Jan Michalak, Roman Michalak, Władysław Kurtyka, Robert Marciniak, Łukasz Karczewski Łukasz Fabisiak 
 • 5 lat wysługi otrzymali: Mariusz Gryczka, Magda Jaworska, Krzysztof Milczuk, Józef Listopad, Kamil Cichy,Michał Laskowski, Mariusz Michalak, Bogumiła Milczuk, Łukasz Walczak.
 
     Po wręczeniu wszystkich odznak głos zabrali goście biorący udział w uroczystości. Życzenia dla wszystkich druhów, oraz dla jubilatki składali między innymi:

 • Wójt Gminy Tadeusz Jankowski
 • Przewodnicząca Rady Gminy pani Danuta Mazur
 • Komendant Miejski PSP w Koninie brygadier Błażej Rakowski
 • Starosta Powiatu Konińskiego pani Małgorzata Waszak
 • Poseł na Sejm pan Tomasz Nowak
 • Dyrektor szkoły podstawowej pani Hodlik Bożena
 
 
     Podczas przemówień na ręce wszystkich byłych i obecnych prezesów OSP zostały złożone życzenia i podziękowania dla poszczególnych jednostek. Życzenia te złożyła Przewodnicząca Rady Gminy pani Danuta Mazur i Wójt Gminy Tadeusz Jankowski.   Wiele miłych słów o pracy strażaka, ich zaangażowaniu, poświęceniu, odpowiedzialności usłyszano podczas przemówienia pani Starosty Małgorzaty Waszak.

  Po zakończonych przemówieniach dowódca uroczystości złożył meldunek Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Władysławowi Kolińskiemu o zakończeniu uroczystości, po czym pododdziały zostały wyprowadzone z placu a uroczystości zostały zakończone.

 
 
 
     
       
 
 

       
 
 
 
 


 
 
Osób on-line

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Copyright © 2009-2011   OSP Krzymów