OSP

Krzymów

 
 

 
 
 
 
      Nasza remiza

 
 
 
 Ostatnia aktualizacja:  2018-06-26 20:47:57
 
 
Gminne eliminacje OTWP
"Młodzież zapobiega pożarom"
 
 
 
     

     Reprezentanci wszystkich szkół z terenu gminy Krzymów spotkali się 1 marca w sali gimnastycznej szkoły podstawowej i gimnazjum w Krzymowie na eliminacjach gminnych turnieju wiedzy pożarniczej. Łącznie w szrankach o tytuł najlepszego ucznia w  dwóch kategoriach wiekowych stanęło dwadzieścioro uczniów z siedmiu szkół podstawowych, oraz sześcioro gimnazjalistów z dwóch gimnazjów.

    Wszystkich uczniów, oraz opiekunów i strażaków powitała  dyrektor szkoły podstawowej  pani Mirosława Wyrwińska, która życzyła wszystkim osiągnięcia  jak najlepszych wyników. Następnie w imieniu strażaków wszystkich zebranych powitał prezes oddziału gminnego w Krzymowie dh Jan Czaja.

     Podczas turnieju uczniowie musieli rozwiązać niełatwy test złożony z 40 pytań przygotowany przez pracowników wydziału prewencji Komendy Miejskiej PSP w Koninie. Sprawdzenia testów dokonał st. kapitan Tomasz Kruszyński- dowódca JRG nr 2 w Koninie, który jest opiekunem gminy Krzymów z ramienia PSP.

     Po sprawdzeniu testów przyszedł czas na drugą część eliminacji  podczas której uczniowie odpowiadali na pytania przygotowane przez organizatorów. Zakres materiałów z jakich były przygotowane testy, oraz pytania zawierał wszystko to, co dotyczy ochrony przeciwpożarowej począwszy od historii, poprzez prewencję, działania operacyjne, znajomość sprzętu, pomoc medyczną itd.

     Następnie wszyscy zebrani zostali zaproszeni na przygotowany słodki poczęstunek,  oraz na prezentację multimedialną „ Historia OSP Krzymów w latach 2006-2011”.

 
     W wyniku eliminacji kolejność  miejsc przedstawia się następująco:
 
 
Szkoły Podstawowe:
  • I miejsce  Klaudia Olejniczak –SP Brzeźno
  • II miejsce Marta Tomicka       - SP Krzymów
  • III miejsce Patrycja Owsińska -SP Borowo
 
Gimnazjum
  • I miejsce Maria Łysiak - gimnazjum Brzeźno
  • II miejsce Monika Jarońska - gimnazjum Krzymów
  • III miejsce Małgorzata Cebulska - gimnazjum Brzeźno
 
 
     Kapitan T. Kruszyński podkreślił podczas odczytywania protokołu, że poziom eliminacji był bardzo wysoki, wielu uczniów wykazało się dużą wiedzą.

     Wszyscy uczniowie od organizatorów otrzymali nagrody, dyplomy, oraz upominki, których fundatorem był Urząd Gminy w Krzymowie.

     Podczas eliminacji wręczono również nagrody i upominki dla uczniów biorących udział w konkursie plastycznym o tematyce przeciwpożarowej. Również wszystkim opiekunom wręczono podziękowania i upominki za przygotowanie uczniów do konkursu.

     Na zakończenie głos zabrał prezes oddziału gminnego dh Jan Czaja, który podziękował wszystkim za udział w kolejnej edycji turnieju. Podkreślił radość, że nadal konkursy strażackie cieszą się ogromną popularnością wśród młodzieży, oraz zaprosił do współpracy z ochotniczymi strażami pożarnymi wszystkich chętnych, wyraził nadzieję że być może kilkoro uczniów w przyszłości wstąpi w szeregi OSP, a może ktoś również zostanie strażakiem zawodowym.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osób on-line

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Copyright © 2009-2011   OSP Krzymów