OSP

Krzymów

 
 

 
 
 
 
      Nasza remiza

 
 
 
 Ostatnia aktualizacja:  2018-06-26 20:47:57
 
 
Zebranie sprawozdawcze za rok 2012 w OSP Krzymów

 
     O godzinie 17-tej dziewiątego lutego w remizie OSP Krzymów spotkali się strażacy, zaproszeni goście, młodzież i sympatycy pożarnictwa, aby dokonać oceny pracy Zarządu jednostki za 2012 rok.  Po otwarciu zebrania, którego dokonał Prezes Dariusz Grochociński nastąpiło wprowadzenie sztandaru jednostki.  Przewodniczącym zebrania został druh Jaroszewski Tadeusz, protokolantem druhna Beata Jabłońska. Wybrano Komisje Uchwał i Wniosków w składzie:
  • Przewodniczący: Jarosław Mielcarek,
  • członkowie Ficner Henryk, oraz Jarosław Jurkiewicz. 
     Sprawozdanie  z działalności przedstawił prezes Dariusz Grochociński, natomiast sprawozdanie z części operacyjnej Naczelnik Stanisław Gwoździkiewicz.  Jednostka w roku sprawozdawczym pozyskała między innymi środki  z funduszu sołeckiego w kwocie 12 tysięcy złotych , które w połączeniu z innymi środkami pozwoliły na budowę tak potrzebnych sanitariatów  i łazienek. Jednostka pozyskała również z Zarządu Głównego  ZOSP RP w Warszawie dofinansowanie w kwocie 5000 na remont. Pozyskane środki z UG w Krzymowie i z KSRG  pozwoliły na zakup agregatu prądotwórczego 10kWA oraz środków ochrony osobistej strażaków. Jednostka w roku sprawozdawczym wyjeżdżała 29 razy do różnego rodzaju zdarzeń. Do najtrudniejszego pożaru  w jakim druhowie musieli walczyć był pożar poszycia leśnego w Brzeźnie, gdzie spaleniu uległo około 15 hektarów poszycia lasu. W gaszeniu udział brały 22 zastępy straży pożarnych , a działania gaśnicze trwały od godziny 7 do 21. Jednostka w roku sprawozdawczym uczestniczyła w wielu uroczystościach państwowych,  kościelnych, oraz związkowych między  innymi: 3 maja, 11 listopada, 125 rocznicy powstania OSP Kramsk i w innych.   Zabezpieczała również różne imprezy masowe:  otwarcie sezonu motocyklowego na obiekcie sportów ekstremalnych,   druhowie  uczestniczyli w V Masie Rowerzystów - czyli Konin bez samochodu itd.  Jednostka była organizatorem gminnych zawodów sportowo pożarniczych, które wygrała z najlepszym czasem (w historii jednostki) w ćwiczeniach bojowych wynoszącym 40 sekund. Również druhowie byli organizatorami Powiatowych Zawodów  OLD BOY o Puchar Starosty Konińskiego. W tych zawodach druhowie seniorzy z Krzymowa zajęli  II miejsce. Druhowie w roku sprawozdawczym przyjęli kilku młodych druhów, natomiast osobom, które od kilku lat nie opłacały składek i nie angażowały się w prace w OSP podziękowano za współpracę.    

   Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej Przewodniczący Mariusz Andrzejewski, a następnie zgłosił wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu za okres sprawozdawczy, które jednogłośnie zostało udzielone. Druhowie z jednostki OSP Krzymów w roku sprawozdawczym planują między innymi   założenie płytek,  gipsowanie ścian, malowanie itd.   Planują również ze środków KSRG, oraz samorządu zakupić  ubrania specjalne.

    Podczas zebrania doszło do miłej uroczystości wręczenie dwom paniom długoletnim Przewodniczącym  KGW z Krzymowa odznak „Zasłużony dla Powiatu Konińskiego”. Odznaczenia otrzymały panie Irena Goślińska, oraz Wiktoria Kudła.  Wręczenia dokonała Starosta Powiatu Konińskiego pani Małgorzata Waszak w asyście Członka Zarządu Powiatu Konińskiego druha Tadeusza Jaroszewskiego, oraz Radnego Powiatu pana Marka Górczaka. Delegacje samorządu w osobach Przewodniczącej Rady Gminy pani Danuty Mazur, Wójta Tadeusza Jankowskiego, delegacji OSP   w osobach druhów Andrzeja Tomickiego i Konrada Gumiennego złożyły odznaczonym paniom, życzenia, oraz wręczyły wiązanki kwiatów.

    Również dla kilku najbardziej aktywnych druhów z jednostki zostało przedstawionych do awansów na wyższe stopnie.
  • Henryk Spych na pomocnika dowódcy sekcji, 
  • druhowie: Tomasz Turski, Kosmela Marcin, Jurkiewicz Jarosław na stopień dowódcy rot
  • druhowie: Jurkiewicz Mateusz, Tomicki Robert, Turski Paweł oraz druhna Magdalena Malesza, na starszego strażaka która w imieniu awansowanych podziękowała za otrzymane awanse.
      Druhna Magdalena Malesza, podziękowała w imieniu wszystkich za otrzymane awanse.
    Podczas zebrania jednostka otrzymała upominek w postaci pary obuwia specjalnego Brandbul, oraz lekkiego hełmu ratowniczego Tytan, przekazanego przez panią Magdalenę Przybyła, dyrektora marketingu z Kaliskich Zakładów Przemysłu Terenowego z Kalisza.   Były to kolejne prezenty z KZPT dla naszej jednostki wręczone nam przez panią Przybyła za co serdecznie dziękujemy.  Na zakończenie zebrania wszyscy zebrani obejrzeli  przygotowaną prezentacje multimedialną dotyczącą działalności jednostki w okresie sprawozdawczym w OSP Krzymów. Ostatnim punktem zebrania było wyprowadzenie sztandaru jednostki po  czym zebranie zakończono, oraz  zaproszono wszystkich zebranych na kolację.   
   
 

 
 
Osób on-line

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Copyright © 2009-2011   OSP Krzymów