OSP

Krzymów

 
 

 
 
 
 
      Nasza remiza

 
 
 
 Ostatnia aktualizacja:  2018-04-21 09:58:55
 
 
 
 

 
 
 
Niedziela, 18 grudzień 2016
 
Pogotowie Świętego Mikołaja
 
     Tego dnia nasz naczelnik Stanisław Gwoździkiewicz razem z druhną Kamilą Oblizajek, a zarazem szefową Krzymowskich harcerzy rozwieźli paczki dla najbardziej potrzebujących na terenie naszej gminy.  
 
 
 
 
Poniedziałek, 12 grudzień 2016
 
Kontrola Komendanta Gminnego
 
 
     O godzinie 10.40 zostaliśmy zaalarmowani naszą syreną elektryczną, oraz sms o treści ALARM OSP. Jak się okazało zostaliśmy poddani kontroli przez Komendanta Gminnego Tomasza Opszalskiego.  Podczas kontroli nie ustrzegliśmy się pewnych błędów, które popełniliśmy  w trakcie ćwiczeń. Przed nami jeszcze sporo ćwiczeń szczególnie przed najmłodszymi strażakami.  
 
 
 

Czwartek, 01 grudzień 2016
 
ORLEN - Dar Serca
 
     1 grudnia Prezes OSP w Krzymowie druh Julian Tomicki wziął udział w uroczystej Gali Straży Pożarnych w Warszawie organizowanej przez Fundację ORLEN -Dar Serca w Polskim Komitecie Olimpijskim. W roku bieżącym nasza jednostka jako jedna ze 160 otrzymała wsparcie finansowe od Fundacji w kwocie pięciu tysięcy złotych na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego.
 
 
 

Listopad 2016
 
Nowi druhowie
 
 
     W listopadzie jednostkę operacyjno-techniczną zasilili trzej druhowie, którzy ukończyli szkolenie podstawowe i zdali stosowny egzamin przed komisją egzaminacyjną. Uprawnienia do brania udziału w działaniach ratowniczych nabrali: Jurkiewicz Waldemar, Zientek Mariusz oraz Łukasz Matuszak. Druhom tym życzymy jak najwięcej satysfakcji z wykonywanej pracy strażaka ratownika oraz zapraszamy do pracy.  
 

Czwartek, 24 listopad 2016

Wycieczka do Powidza


     Dzięki zaangażowaniu druha Tadeusza Jaroszewskiego nasi druhowie z OSP Krzymów, z OSP Paprotnia, oraz członków z zespołu „Krzymowiacy” mogli  odbyć wycieczkę do 33 bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu.  Na miejscu powitał nas Szef Sztabu 33. Bazy Lotnictwa Transportowego ppłk. mgr. inż. Jacek Lisiecki , który omówił podstawowe zadania jakie stoją przed jednostką wojskową i jakim dysponują sprzętem. W pierwszej kolejności odwiedziliśmy hangar, w którym dokonuję się napraw oraz przeglądów statków powietrznych. Mieliśmy okazję zobaczyć oraz wsiąść do transportowego C -130 Herkules  oraz śmigłowca Mi-17. Następnie kadra pracująca na miejscu zapoznała nas z umundurowaniem w jakie są ubrani piloci oraz załoga i osoby biorące udział w lotach, szczególnie ze względu na bezpieczeństwo podczas lotów oraz na wypadek katastrof i awarii. Byliśmy pod wrażeniem w jaki sposób dbano o bezpieczeństwo osób biorących udział w różnego rodzaju akcjach, poprzez odpowiednie oznakowanie, kolorystykę, środki do sygnalizowania położenia  ewentualnych rozbitków itp. Oglądaliśmy spadochrony, hełmy lotnicze, środki łączności, tratwy przeznaczone dla kilkumiesięcznych niemowląt oraz dla 20 osobowych grup. W trakcie wycieczki dołączył do nas Zastępca Dowódcy 33 Bazy Lotnictwa Transportowego płk. mgr. inż. Dariusz Płóciennik.

     Następnie nasi chętni druhowie wzięli udział w ćwiczeniach na kilkunastometrowej wieży, w której ćwiczy się skoki spadochronowe. Dużym zainteresowaniem szczególnie wśród panów cieszyło się spotkanie w silnikowni, gdzie były omawiane zastosowania silników powietrznych, ich budowa, rodzaje. Następnie udaliśmy się do  nowej siedziby Lotniskowej Straży Pożarnej. Zwiedziliśmy całą bazę od wieży obserwacyjnej poprzez pomieszczenia socjalne, a skończywszy na garażach jednostki. Zapoznaliśmy się ze służbą w takiej jednostce, gdzie stacjonują żołnierze-strażacy, którzy nie tylko są strażakami, ale również biorą udział w ćwiczeniach wojskowych. Na zakończenie wizyty zjedliśmy smaczny obiad w żołnierskiej stołówce, po którym udaliśmy się do Krzymowa.

 
 
 

Czwartek, 17 listopad 2016
 
Inspekcja oraz kontrola gotowości
 

     Tego dnia odbyła się zapowiedziana wcześniej inspekcja naszej jednostki połączona z kontrolą operacyjną przeprowadzoną przez funkcjonariuszy z KM PSP z Konina.

     Alarmowanie naszej jednostki odbyło się o 9.58, następnie dwa nasze zastępy wyjechały na ćwiczenia na miejscowy stadion gdzie otrzymaliśmy do wykonania zadanie. Musieliśmy ugasić pożar chaty grillowej poprzez budowę linii głównej i gaśniczej. Rota pracowała w sprzęcie ochrony dróg oddechowych. Wszelkie działania odbyły się zgodnie z procedurami ratowniczymi i zasadami BHP. Po sprawdzeniu wszelkiego sprzętu silnikowego, czystości, konserwacji udaliśmy się do remizy, gdzie odbyła się dalsza część kontroli. Po sprawdzeniu dokumentacji, spisaniu wszelkich zmian w wyposażeniu, wyszkoleniu, stanie osobowym kontrole zakończono dla nas z bardzo dobrym wynikiem na szóstkę czyli celująco.

      Jedynymi uwagami z jakimi nas zostawiono to brak wentylacji wyciągowej w garażu, oraz nakaz zakupu akumulatorów do lamp drogowych i latarek akumulatorowych.

Piątek, 11 listopad 2016

Święto Niepodległości


     Tradycyjnie jak co roku braliśmy udział w uroczystościach z okazji odzyskania przez Polskę Niepodległości, które rozpoczęła msza święta w kościele w Krzymowie odprawiona przez proboszcza miejscowej parafii ks. Mariusza Idczaka. Na zakończenie mszy świętej odbyła się akademia patriotyczna w wykonaniu uczniów Gimnazjum Jana Pawła II z Krzymowa. Następnie udaliśmy się na miejscowy cmentarz, gdzie składaliśmy kwiaty przed grobem nieznanego żołnierza. W dalszej kolejności udaliśmy się do Tur, gdzie znajduje się mogiła zamordowanych Polaków przez niemieckiego okupanta. Po wciągnięciu flagi państwowej, odczytaniu apelu pamięci, złożeniu kwiatów, zniczy uroczystość została zakończona a my udaliśmy się do remizy OSP w Krzymowie, gdzie dla wszystkich biorących udział w uroczystościach nasze druhny przygotowały słodki poczęstunek.


Poniedziałek, 24 październik 2016
 
Elektrownia wiatrowa
 
     24 października nasz zastęp GBA 2,5/25 udał się na rozpoznanie operacyjne na teren elektrowni wiatrowej w Paprotni. Celem spotkania było zapoznanie z obiektem, zagrożeniami występującymi podczas działań, sposobami dostępu itp. W zapoznaniu obiektu brały udział zastępy z OSP Paprotnia, GCBA z JRG nr 1 oraz GBA z JRG nr 2 z Konina.
 
 
 
 

Niedziela, 23 październik 2016
 
 
Turniej piłki nożnej i siatkówki
 

     23 października odbył się I turniej w piłkę siatkową o puchar Komendanta Gminnego ZOSP RP w Krzymowie. W turnieju udział wzięły dwie drużyny: z OSP Krzymów oraz Brzeźna. Po niezwykle zaciętej i wyrównanej walce mecz wygrały dziewczyny z OSP Brzeźno. W tym samym czasie odbył się V Turniej w piłke nożną w którym udział wzięły wszystkie OSP z terenu gminy Krzymów: OSP Krzymów, Paprotnia, Kałek, Brzeźno oraz Głodno. Mecze rozgrywano w systemie każdy z każdym, mecze trwały po 10 minut. W wyniku rozgrywek turniej wygrała nasza drużyna złożona z członków naszej jednostki. Trzy mecze wygraliśmy, jeden zremisowaliśmy co pozwoliło na zajęcie I miejsca. W skład naszych drużyn wchodzili: Dziewczęta: Pawlak Marta, Katarzyna Mirkiewicz, Katarzyna Musidlak, Olga Grabowska, Klaudia Pacholska, Tomicka Marta.

     Męska drużynę reprezentowali: Tomasz Tomicki, Hubert Mielcarek, Łukasz Matuszak, Janicki Mateusz, Kominiarczyk Jakub, Tomicki Robert, Adam Oblizajek, Mijalski Arkadiusz, Bartosz Ziętek.

     Na zakończenie najlepszym drużynom wręczono puchary, dyplomy oraz zaproszono wszystkich na gorące kiełbaski.

 
 
 

Poniedziałek, 22 październik 2016
 
Szkolenie podstawowe
 

     W nasze szeregi garną się młodzi adepci sztuki pożarniczej. 22 października kolejne trzy osoby rozpoczęły szkolenie na kursie podstawowym organizowanym przez KM PSP w Koninie.  Po ukończeniu szkolenia zasilą szeregi Jednostki Operacyjno-Technicznej w naszej jednostce. Do szkolenia przystąpili: Matuszak Łukasz, Jurkiewicz Waldemar oraz Zientek Mariusz.


Niedziela, 09 październik 2016
 
Powiatowe zawody Old-Boy w Krzymowie
 

     W niedzielne popołudnie na stadionie sportowym w Krzymowie odbyły się Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze w kategorii OLD BOY. Na starcie stanęło dziesięć drużyn z całego powiatu konińskiego w tym trzy drużyny z gminy Krzymów. Seniorzy zebrali się przy remizie strażackiej w Krzymowie skąd nastąpił przemarsz na stadion. Seniorzy startowali w dwóch kategoriach: sztafecie pożarniczej oraz bojówce. Zawody sędziowali: Andrzej Pośpieszyński, Patryk Małecki, Wrzaskowski Stanisław Krzępiec. Na zawody przybyli licznie zaproszeni goście: Komendant Miejski PSP w Koninie mł. bryg. Janusz Dębowski, Sekretarz Powiatu Konińskiego Mirosław Kruszyński, Dyrektor KZPT w Kaliszu, druhna Magdalena Przybyła i inni. Jako pierwsza odbyła się sztafeta pożarnicza 6x 10 metrów, w której zawodnicy powyżej 50 roku musieli: przeciąć piłką ręczną klocek drewna, przeciąć przewód elektryczny odłączając napięcie, przenieść dwa wiadra z wodą, przeciąć dwa druty, przeskoczyć przez rów z wodą oraz podłączyć wąż do rozdzielacza dobiegając do mety. W tych ćwiczeniach najlepsi okazali się druhowie seniorzy z OSP Patrzyków z czasem 42.80.  W kolejnej konkurencji bojówce rozgrywanej na starej pompie napędzanej siłą mięśni , która wymagała od zawodników sporo wysiłku najlepszą drużyna okazała się ekipa seniorów z OSP Kałek z czasem 46,51.  W konkurencji tej zawodnicy musieli sprawić pompę, podłączyć wąż ssawny, zbudować linię gaśniczą z dwóch odcinków W-52 i prądownicy. Następnie po podaniu wody przodownik musiał nalać wodę do nalewaka oraz strącić trzy pachołki. W wyniku zawodów najlepszą drużyną okazała się OSP Jaroszewice Rychwalskie.

      Dla najlepszych drużyn ufundowano puchary oraz upominki oraz na zakończenie zawodów organizatorzy zaprosili wszystkich uczestników i gości na pyszną grochówkę.

 
 

12-17 wrzesień 2016
 
Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy
 
     W dniach 12-17 września w Ośrodku Szkoleniowym ZOSP RP w Turawie odbyło się szkolenie dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa wielkopolskiego. W szkoleniu tym udział wzięły nasze dwie druhny: Marta Tomicka oraz Marta Pawlak. Oczywiście nasze druhny kurs zaliczyły z wynikiem pozytywnym. Kilka dni wcześniej obie druhny oraz druh Jakub Kominiarczyk zdali egzamin na ratowników OSP w Powiatowym Ośrodku Szkolenia OSP przy Jednostce Ratowniczo- Gaśniczej nr 2 w Koninie. Druhowie ci zasili szeregi Jednostki Operacyjno-Technicznej w naszej OSP. Witamy ich bardzo serdecznie, oraz życzymy miłej i owocnej pracy.
 

Niedziela, 09 wrzesień 2016
 
Letnia Spartakiada Osób Niepełnosprawnych
 
     W godzinach południowych nasi członkowie brali udział w zabezpieczeniu Letniej Spartakiady Osób Niepełnosprawnych organizowanych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Paprotni, na terenie Centrum Sportów Ekstremalnych przy wieży widokowej w Paprotni.
 

Sobota, 03 wrzesień 2016
 
Narodowe czytanie "Quo Vadis"
 
     Tego dnia nasza druhna Kamila Popielarz brała udział w narodowym czytaniu „Quo Vadis”, akcji pod patronatem pary prezydenckiej w Zespole Szkół w Krzymowie.
 
 
 
 

Sobota, 03 wrzesień 2016
 
Zabezpieczenie imprezy w Kole
 
     Tego dnia nasza jednostka zabezpieczała imprezę firmy Geberit w Kole pod względem ochrony przeciwpożarowej dla pracowników i ich rodzin. Naszymi działaniami interesowali się przede wszystkim najmłodsi uczestnicy pikniku, którzy z ogromny zainteresowaniem oglądali nasz sprzęt.
 
 
 

Niedziela, 28 sierpień 2016
 
Dożynki gminne
 
     Tego dnia nasze druhny oraz druhowie brali czynny udział w Dożynkach Gminnych w Brzeźnie.  Zabezpieczali uczestników w trakcie przejścia z kościoła korowodu dożynkowego na miejsce uroczystości. W uroczystości udział wziął również nasz poczet sztandarowy.
 
 
 

 
Szkolenia podstawowe i KPP
 

     Nasz druh Mielcarek Hubert uczestniczył w Kirach w szkoleniu KPP, kurs oczywiście ukończył z wynikiem pozytywnym. Natomiast w kwietniu druh Seweryn Piekarski ukończył z wynikiem pozytywnym szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. W sierpniu do egzaminu z tego samego zakresu przystąpią nasi młodzi druhowie, którzy obecnie uczęszczają na w/w szkolenie: Marta Pawlak, Jakub Kominiarczyk oraz Marta Tomicka. Zdjęcia z zajęć ze sprzętem podnoszącym wysoko i nisko podnoszącym.

 
 

Sobota, 09 lipiec 2016
 
Komora dymowa
 

     Tego dnia naszych sześciu druhów z Jednostki Operacyjno- Technicznej udało się do JRG -2 na ćwiczenia w komorze dymowej. Po przejściu ścieżki zdrowia, udaliśmy się do komory dymowej. Wszyscy druhowie test w komorze dymowej zaliczyli pozytywnie.

 
 
 
 
 
 
 

Czerwiec 2016
 

     W czerwcu w naszej remizie OSP na sali głównej zamontowano klimatyzację sufitową składająca się z czterech klimatyzatorów wewnętrznych sufitowych oraz podwójnej jednostki zewnętrznej zamontowanej na budynku Urzędu Gminy. Zamontowanie  klimatyzacji było możliwe dzięki pozyskaniu środków sołeckich w kwocie 14 tysięcy złotych. Pozostałą kwotę 8140 złotych wyłożoną ze środków własnych OSP Krzymów. Zamontowanie klimatyzacji podnosi standard naszej remizy, jest kolejnym elementem jaki został wykonany w celu polepszenia warunków w naszej strażnicy. Do tej pory wyremontowaliśmy kuchnię i zaplecze kuchenne, zakupiliśmy nową chłodnie, wyremontowaliśmy podłogi i ściany w części remizy, pozyskaliśmy miejsce na nowe sanitariaty, które zostały wyodrębnione z pomieszczeń pod sceną, dokonaliśmy termomodernizacji naszej remizy i zrobiliśmy elewację zewnętrzną. Wszystkie te remonty są przygotowaniem do obchodów 100-lecia naszej jednostki przypadające w przyszłym roku.

 

Czerwiec 2016
 

     W czerwcu Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzymowie druh Stanisław Gwoździkiewicz razem ze swym synem druhem Danielem wykonali przeszkody na zawody sportowo- pożarnicze. Szkoda tylko, że zawody gminne zostały przez część członków z jednostek OSP Kałek, Brzeźno oraz Głodno odwołane. Druhowie z naszej OSP oraz druhowie z OSP Paprotnia w całości głosowaliśmy za przeprowadzeniem zawodów tradycyjnie jak co roku. Wniosek o odwołanie zawodów złożył Naczelnik OSP Głodno druh Paweł B.

Niedziela, 26 czerwiec 2016
 
 
Targi rolnicze w Kościelcu
 
     Od kilku lat jest tradycją, że druhowie z naszej jednostki razem z druhami z OSP Trzęśniew zabezpieczają Targi Rolnicze w Kościelcu, oraz pomagają w kierowaniu ruchem na parkingach. W tym roku również braliśmy udział w  zabezpieczeniu Targów, które z roku na rok przyciągają większą liczbę  wystawców i zwiedzających. Nasz udział w Targach Rolniczych jest wynikiem dobrej współpracy pomiędzy Wojewódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Krzymowie  
 
 
 
 
 
Czerwiec 2016
 
Wizyta u przedszkolaków w Krzymowie
 
  Pod koniec roku szkolnego nasi druhowie udali się z wizytą do przedszkolaków, aby przedstawić maluchom prace strażaków, pokazać sprzęt jednostki oraz zaprosić do wspólnej zabawy. Po krótkim omówieniu prac z jakimi spotykają się strażacy zaprosiliśmy przedszkolaków do zabawy z wykorzystaniem węży strażackich i pachołków na sali gimnastycznej. Po kilkunastominutowej rozgrzewce, w której brały udział w wszystkie dzieciaki, zaprezentowaliśmy maluchom nasz samochód GBA, pokazaliśmy sprzęt i umundurowanie. Ogromną radość dzieciakom sprawiło lanie wody z prawdziwego węża strażackiego. Na zakończenie zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie, a każdy przedszkolak otrzymał skromny upominek w postaci breloka do kluczy z samochodami Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzymowie. Nasi druhowie otrzymali również podziękowania od przedszkolaków.
 
 

 
25 lecie święceń kapłańskich proboszcza parafii Krzymów
 
 
     Nasi druhowie z Pocztem sztandarowym brali udział w uroczystej mszy świętej z okazji 25 rocznicy święceń kapłańskich naszego proboszcza księdza Mariusza Idczaka. Z tej okazji delegacja Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Krzymowie złożyła jubilatowi stosowne życzenia.
 

Czwartek, 26 maj 2016
 
Boże Ciało
 
 
     Tradycyjnie jak co roku braliśmy czynny udział w uroczystościach Bożego Ciała. Nasi druhowie wzięli udział we mszy świętej oraz procesji do czterech ołtarzy ulicami Krzymowa. W tym roku ołtarz przygotowali druhowie z OSP Paprotnia.
 
 
 
 

Niedziela, 22 maj 2016
 
Gminne obchody Dnia Strażaka
 

     Mszą świętą odprawioną w intencji strażaków rozpoczęły się obchody Gminne Dna Strażaka w Krzymowie. Mszę świętą w intencji strażaków oraz Ochotniczych Straży Pożarnych odprawił proboszcz ks. Mariusz Idczak. Po mszy świętej nastąpił przemarsz pododdziałów na plac przed remizę w Krzymowie, gdzie nastąpiło złożenie kwiatów przez delegację Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Krzymowie, oraz delegację władz samorządowych gminy. Następnie złożono życzenia i wręczono kwiaty prezesom OSP ze wszystkich jednostek w  gminie. Specjalne podziękowania otrzymał od Przewodniczącej Rady Gminy Danuty Mazur i Wójta Gminy Tadeusza Jankowskiego druh Julian Tomicki za pełne oddania prace w Zarządach Oddziału Gminnego ZOSP RP przez ostatnie 10 lat pełniąc funkcje Komendanta Gminnego. Następnie  strażacy udali się do zagrody Borowo na uroczysty obiad z okazji Dnia Strażaka.


Sobota, 21 maj 2016
 
Ćwiczenia z ratownictwa technicznego
 
 
     21 maja odbyły się zaplanowane ćwiczenia z zakresu ratownictwa technicznego jednostek z OSP Krzymów oraz OSP Paprotnia. Ćwiczenia poprowadził kapitan Marcin Komorowski, pracownik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego KM PSP w Koninie. Na początku odbyła się część teoretyczna, następnie udaliśmy się na Stacje Demontażu Pojazdów w Genowefie, gdzie odbyły się warsztaty praktyczne. Do naszej dyspozycji zostały przekazane dwa pojazdy, na których ćwiczyliśmy różne warianty ratownicze: tunelowanie, wycinanie trzecich drzwi itp. Na zakończenie udaliśmy się na plac OSP Paprotnia gdzie ćwiczenia zakończyliśmy podsumowaniem i pieczeniem kiełbasek na ognisku.  
 
 

Sobota, 14 maj 2016
 
Powiatowy Dzień Strażaka i włączenie OSP Trzęśniew do KSRG
 

     Nasza delegacja z pocztem sztandarowym uczestniczyła w uroczystości z okazji Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka w Trzęśniewie. Po uroczystej mszy świętej w kościele w Kościelcu, nastąpił przejazd do Trzęśniewa, gdzie odbyła się dalsza uroczystość.  W trakcie uroczystości wręczono prezesowi Mirosławowi Rossie akt włączenia OSP Trzęśniew  do KSRG.


Sobota, 14 maj 2016
 
Obchody Powiatowo-Miejskie Dnia Strażaka w Kleczewie
 

     O godzinie trzynastej rozpoczęła się uroczysta msza święta w intencji strażaków w kościele parafialnym w Kleczewie. Po jej zakończeniu udaliśmy się na plac w rynku, gdzie odbyły się dalsze uroczystości. Meldunek o gotowości pododdziałów druhowi Władysławowi Kolińskiemu - Członkowi Sądu Honorowego przy Zarządzie Głównym ZOSP RP złożył dowódca uroczystości druh Julian Tomicki. Przybyłych licznie gości powitali Prezesi Zarządów Powiatowych Ziemskich i Grodzkich druhowie Andrzej Piaskowski oraz Andrzej Herudziński. W trakcie uroczystości zasłużonym druhom wręczono medale i odznaczenia, złożono również kwiaty pod pomnikiem strażaków z gminy Kleczew. Piękną oprawę muzyczną zapewniła orkiestra dęta z Gminnego Domu Kultury z Kleczewa. Po zakończeniu uroczystości zebrani strażacy wraz z gośćmi przemaszerowali na miejscowy stadion, gdzie na wszystkich przybyłych czekała strażacka grochówka. Współorganizatorem uroczystości było Miasto i Gmina Kleczew.

 
 

Środa, 4 maj 2016
 
 
Manewry gminne
 
 
     4 maja zastępy z OSP Krzymów, Paprotnia, Brzeźno oraz Kałek spotkały się w GOK w Brzeźnie na warsztatach szkoleniowych dotyczących wycinki drzew, usuwania wywrotów oraz wiatrołomów. Warsztaty  prowadził starszy kapitan Zdzisław Choinka z JRG nr 1 w Koninie. Na początku zapoznaliśmy się z zasadami BHP podczas takich prac w sali GOK, następnie udaliśmy się razem z leśniczym Markiem Górczakiem na teren  leśnictwa do miejscowości Teresina, gdzie odbywały się ćwiczenia praktyczne. Wielu druhów skorzystało z warsztatów wycinając drzewa oraz wykonując wszelkie prace związane z usuwaniem powalonych drzew. Na zakończenie prac udaliśmy się do Brzeźna, gdzie odbyło się wspólne pieczenie kiełbasek oraz posiłek.
 

Wtorek, 3 maj 2016
 
Uroczystości 3 maja - Uchwalenia Konstytucji
 

     W godzinach popołudniowych nasza delegacja udała się do Brzeźna, gdzie odbyły się uroczystości z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 maja. Po uroczystej mszy świętej na zakończenie, której obejrzeliśmy przepiękną część artystyczną w wykonaniu uczniów i absolwentów szkół z Brzeźna. Kolejnym punktem uroczystości było przejście pod grotę z figurą Matki Boskiej, gdzie została odmówiona litania do Matki Boskiej. Na zakończenie udaliśmy się do szkoły na herbatkę i ciasto.

 
 
 

Sobota, 19 marzec 2016
 
Eliminacje powiatowe XXXIX edycji OTWP
 

     19 marca w Starym Mieście odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W szranki o tytuł najlepszego ucznia w wiedzy pożarniczej stanęło kilkunastu uczniów z całego powiatu konińskiego ziemskiego w trzech kategoriach wiekowych: szkół podstawowych, gimnazjum i szkół średnich. Niestety przedstawiciele naszej gminy nie zakwalifikowali się do dogrywki i zakończyli turniej bez awansu do eliminacji wojewódzkich.

 
 
 

Wtorek, 15 marzec 2016
 
Eliminacje gminne OTWP w Paprotni
 

     Eliminacje Gminne XXXIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej odbyły się w Szkole Podstawowej w Paprotni dzięki uprzejmości i zaangażowaniu pani Dyrektor Bożeny Hodlik oraz pana Artura Pocztowskiego. W szranki o tytuł najlepszego ucznia z wiedzą pożarniczą stanęło 6 uczniów gimnazjum oraz dwadzieścioro uczniów szkół podstawowych. Uczniowie musieli rozwiązać test złożony z 30 pytań dla uczniów szkół podstawowych oraz z 35 pytaniami dla gimnazjalistów z pytaniami otwartymi. Wśród najlepszych uczniów szkół podstawowych okazali się:

  • Patryk Wawrzyniak z NSP w Głodnie - 29 punktów
  • Filip Chajdasz z SP w Brzeźnie – 28 punktów
  • Aleksander Konstanciak z NSP w Borowie - 26 punktów,

Wśród gimnazjalistów najlepszymi okazali się:

  • Natalia Frątczak z Gimnazjum w Brzeźnie - 26 punktów
  • Wiktoria Beska z gimnazjum w Brzeźnie - 23 punkty
  • Jakub Spych z Gimnazjum w Krzymowie - 21 punktów.
 
     Uczniowie zdobywcy I miejsc będą reprezentować  naszą gminę na eliminacjach powiatowych, które odbędą się w najbliższą sobotę 19 marca w Starym Mieście. Wszystkich uczestników obdarowano nagrodami oraz upominkami. Podczas eliminacji wręczono również nagrody i upominki dla uczniów biorących udział w konkursie plastycznym „Straż w oczach dziecka”, który odbył się w grudniu ubiegłego roku w szkole podstawowej w Szczepidle.  Stosowne podziękowania złożono również na ręce opiekunów przygotowujących uczniów do obu konkursów.
 
 
 

Sobota, 27 luty 2016
 
 
      Powitaniem licznie przybyłych na zebranie zaproszonych gości przez Prezesa Dariusza Grochocińskiego, rozpoczęło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wybiorcze członków OSP w Krzymowie. Na przewodniczącego zebrania wybrano druha Tadeusza Jaroszewskiego. Następnie wybrano protokolanta, Komisje Uchwał i Wniosków, oraz Komisje Skrutacyjną i Wyborczą. Czytaj dalej... 
 

Poniedziałek, 18 styczeń 2016
 
 
Szkolenie z deską lodową
 
    
     Tego dnia nasi druhowie wzięli udział w szkoleniu z działań ratowniczych na lodzie zorganizowanym przez PSP w Koninie. Na początku odbyło się szkolenie teoretyczne w JRG nr 2. Następnie udaliśmy się na teren jeziora obok "Galerji nad Jeziorem" w Koninie, gdzie odbyły się ćwiczenia praktyczne. Druhowie mogli przećwiczyć różne metody podejmowania osoby pod którą załamał się lód, oczywiście ubrani w odpowiednie stroje to tego typu działań.  
 
 


 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osób on-line

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Copyright © 2009-2011   OSP Krzymów