OSP

Krzymów

 
 

 
 
 
 
      Nasza remiza

 
 
 
 Ostatnia aktualizacja:  2018-06-26 20:47:57
 
 
Manewry gminne - na kościele parafialnym

 
 W sobotnie przedpołudnie 13 września druhowie z OSP  gminy Krzymów spotkali się w kościele parafialnym w Krzymowie na corocznych manewrach gminnych. Na manewry przybyli druhowie ze wszystkich jednostek OSP w gminie, oraz zastęp SD-37 z JRG 2 z Konina. Przybyłych na ćwiczenia  powitał proboszcz miejscowej parafii ksiądz Ireneusz Mrowicki. Przedstawił krótką charakterystykę kościoła (kiedy pobudowano, jaką posiada wysokość itp.) Następnie Komendant Gminny Julian Tomicki podziękował proboszczowi za wyrażenie zgody na przeprowadzenie ćwiczeń w obiekcie kościoła, po czym  omówiono zasady BHP i sposób przeprowadzenia ćwiczeń. Ratowników podzielono na trzy grupy, które zostały wysłane na warsztaty szkoleniowe. Jedną z grup prowadził kapitan Piotr Wesołowski z JRG nr 2 z Konina, który prowadził zajęcia z rozpoznania w budynkach mieszkalnych idąc po linii gaśniczej, podczas której każdy z ratowników był ubrany jak do działań gaśniczych ze sprzętem ODO  (utrudnieniem były zasłonięte wizjery z maskach ODO). Aby utrudnić działania wąż był poskręcany, zasłonięty częściowo innym sprzętem itd.

   Kolejne ćwiczenia prowadzone przez komendanta gminnego dotyczyły rozpoznania budynku po omacku, gdzie występowały przeszkody (ławki, poszkodowani, żelazka itp.) Zadaniem ratowników było poruszanie się na kolanach obok siebie dokonując rozpoznania. Dodatkowym zadaniem było przekazanie drogą radiową jak zbudowany jest dom, gdzie znajdują się obiekty charakterystyczne. Trzeci ratownik z grupy musiał te informacje przekazane przez radio przelać na kartkę papieru na której rysował plan pomieszczeń. Mimo że warsztaty nie trwały długo każdy z ratowników po ukończeniu wychodził z kościoła zmęczony, spocony ale zadowolony że udało mu się zadanie wykonać.

      Trzecią grupę prowadził kapitan Sylwester Grabiński z JRG 2 z Konina, którego zadaniem było wprowadzenie ratowników na wieżę  kościoła, gdzie mogli zapoznać się z budową, oraz przygotować do ćwiczeń. Kościół w Krzymowie liczy sobie około 60 metrów wysokości do krzyża. Na niższym poziomie znajdują się dwa rzuty schodów murowane i  metalowe, następnie w wieży znajduje się dziesięć podestów z drabinami. Niektóre podesty oddalone są od siebie o 2 metry, natomiast inne około 6 metrów. Ratownicy zapoznali się z budową linii wężowych w budynkach wysokich i ze sposobem jej zabezpieczenia przed upadkiem. 

     W następnej kolejności druhowie mogli zapoznać się z działaniem kamery termowizyjnej, jej obsługą, oraz porównać różnice wynikające  z różnicy temperatur przedmiotów zimnych, oraz tych które emitują ciepło np. ( rozgrzane żelazko, oraz wiadro z zimną wodą). Ćwiczenie polegało na nauce  obsługiwania kamer i ich wykorzystywania w celu  dokonania rozpoznania np. w obiektach objętych pożarem.

     W dalszej kolejności druhowie przystąpili do zaplanowanych ćwiczeń dotyczących gaszenia pożaru w kościele. Według scenariusza pożar wybuchł z powodu zwarcia instalacji elektrycznej na chórze gdzie paliły się organy, oraz w wieży kościoła na wysokości około 35 metra. 

     Po przyjęciu zgłoszenia przez dyżurnego MSK PSP do działań zadysponowano zastępy:

  •  w I rzucie-GBA 2,5/25 z OSP Krzymów, GBA 2,5/16 z OSP Paprotnia, GBA 3/20 z OSP Brzeźno
  • oraz zastęp SD-37 z JRG nr2 z dowódcą zmiany.

     Po dotarciu na miejsce OSP Krzymów, poprosiło o dodatkowe siły i środki, MSK zadysponowało dodatkowo GBA 2/16 z OSP Kałek, oraz GLBM 02/004 z OSP Głodno.  Pierwsze zastępy podjęły  działania gaśnicze podając prąd gaśniczy wody na zabytkowe organy. Kolejny prąd wody do wieży kościoła został podany w wieży jednakże działania od dołu nie przynosiły spodziewanego efektu.    

     Na miejsce dotarły zastępy OSP Paprotnia i Brzeźno, które przystąpiły do działań. Przed kościołem rozstawił się przybyły zastęp SD-37 i podał wodę na wieżę kościoła. Po przybyciu na miejsce zastępy z Głodna i Kałku,  biorąc bezpośredni udział w ewakuacji mienia w kościele, które wynoszone było na plebanię i na plac przed nią.  Jednostki podczas działań były zasilane z hydrantów znajdujących się jeden w odległości 50 metrów, drugi 150 metrów od kościoła. W wyniku dużego poboru wody do celów gaśniczych spadła wydajność hydrantów w wodę. KDR podjął decyzję o budowie stanowiska wodnego pomp Niagara na stawie znajdującym się niedaleko kościoła, które przypada ratownikom z OSP Kałek i Głodno. Zastępy budują stanowiska wodne na stawie położonym około 150 metrów od kościoła. Woda podawana za pomocą dwóch pomp  pływających Niagara  zasilała samochód gaśniczy z OSP Brzeźno. Jego zadaniem było zasilanie wodą samochodu gaśniczego z Krzymowa, który stał bezpośrednio przed kościołem i zasilał wodą drabinę, oraz ratowników wewnątrz kościoła. Utrudnieniem budowy linii zasilających do samochodu gaśniczego było przerzucenie węży zasilających przez kanał z brudną wodą nienadająca się do działań gaśniczych.  Na miejsce działań  przybyli funkcjonariusze Straży Gminnej z Krzymowa,  którzy zamknęli na czas ćwiczeń cała ulicę Kościelną.

     Ćwiczenia oglądała spora liczba mieszkańców Krzymowa i okolic z dziećmi, którzy z zaciekawieniem oglądali zmagania strażaków podczas warsztatów i ćwiczeń. Manewry zakończyło podsumowanie całych warsztatów i ćwiczeń, na zakończenie wszyscy zebrani spotkali się na ognisku i pieczeniu kiełbasek podczas którego już na spokojnie omawiano ćwiczenia i spostrzeżenia.

      Organizatorzy składają podziękowania osobom, które pomogły w organizacji  i przeprowadzeniu ćwiczeń. Szczególnie podziękowania składają Starszemu Specjaliście w Wydziale Operacyjno-Szkoleniowym KM PSP w Koninie starszemu kapitanowi Zdzisławowi Choince za pomoc w organizacji  ćwiczeń.  
 
 
 
     

 
 
 
 
 
 
Osób on-line

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Copyright © 2009-2011   OSP Krzymów