OSP

Krzymów

 
 

 
 
 
 
      Nasza remiza

 
 
 
 Ostatnia aktualizacja:  2018-06-26 20:47:57
 
 
Gminny dzień strażaka

 
 Na uroczystości z okazji gminnych obchodów Dnia Strażaka, oraz uroczystym apelu z okazji nadania sztandaru dla OSP Głodno, spotkali się druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Krzymów, zaproszeni goście, oraz mieszkańcy Głodna i okolic.

     Uroczysta msza święta odprawiona w intencji strażaków przez proboszcza parafii Brzeźno przy udziale Kapelana Powiatowego Strażaków powiatu konińskiego ks. Ireneusza Mrowickiego, rozpoczęła uroczystości. W trakcie mszy nastąpiło poświęcenie sztandaru jednostki, sztandar ten jest pierwszym nadawanym dla tej jednostki. W gminie Krzymów funkcjonuje pięć Ochotniczych Straży Pożarnych, jednostka w Głodnie jest ostatnia dla której ufundowano sztandar. Następnie pododdziały prowadzone przez orkiestrę strażacką ze Rzgowa na czele z kapelmistrzem Mirosławem Pacześnym, przemaszerowała na plac uroczystości przed remizą OSP Głodno. Po złożeniu meldunku gotowości pododdziałów prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego druhowi Andrzejowi Piaskowskiemu, nastąpiło powitanie pododdziałów. Następnie przy hymnie państwowym wciągnięto flagę państwową na maszt.

     Powitania gości dokonał Prezes OSP  Głodno Artur Młodziniak, oraz przedstawił krótką historię jednostki. Akt nadania sztandaru odczytał Rzecznik Prasowy Wojewódzkiego Sądu Honorowego ZOSP RP w Poznaniu druh Ireneusz Ćwiek. Przekazania sztandaru dokonał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego druh  Andrzej Piaskowski na ręce Prezesa Jednostki w Głodnie druha Artura Młodziniaka, który przekazał sztandar na ręce nowego pocztu sztandarowego. Po uroczystej prezentacji sztandaru przed frontem pododdziałów  sztandar zajął swoje honorowe miejsce w szyku.

     Wiele dobrych słów pod adresem jednostki wypowiedzieli zaproszeni goście i sponsorzy sztandaru. Głos zabrał między innymi Radny Rady Powiatu w Koninie pan Marek Górczak, który w imieniu Starosty Konińskiego pani Małgorzaty Waszak odczytał list gratulacyjny i przekazał życzenia. Również do życzeń przyłączyli  się Przewodnicząca Rady Gminy w Krzymowie Danuta Mazur, oraz Wójt Tadeusz Jankowski, którzy poza życzeniami dla jednostki złożyli również życzenia i pamiątkowe dyplomy gratulacyjne na ręce wszystkich prezesów jednostek z gminy Krzymów.

     Po zakończeniu części oficjalnej, wszyscy uroczystości zostali zaproszeni na uroczysty obiad do remizy OSP w Brzeźnie.         

 
 
     

 
 
Osób on-line

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Copyright © 2009-2011   OSP Krzymów