OSP

Krzymów

 
 

 
 
 
 
      Nasza remiza

 
 
 
 Ostatnia aktualizacja:  2018-06-26 20:47:57
 
 

Szkolenie służb ratowniczych w zakresie doraźnej ochrony obiektów hydrotechnicznych w czasie powodzi

 
 Szkolenie takie zorganizowała Komenda Powiatowa PSP w Kole oraz Polskie Towarzystwo Melioracyjne Oddział w Koninie dla strażaków PSP i Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu kolskiego, oraz dla gmin Krzymów i Kramsk. Pierwsza część teoretyczna odbyła się w Komendzie Powiatowej PSP w Kole podczas której omówiono między innymi: 
  • Występowanie powodzi w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem terenów Wschodniej Wielkopolski
  • Obszary zagrożone powodziami w dolinach Warty, Neru, Rgilewki w powiecie kolskim, oraz Warcicy, Kanału Grójeckiego, Topca i Kanału Głównego w powiecie konińskim.
  • Informacja o stanie obwałowań wzdłuż rzeki Warty i innych rzek.
  • Ochrona doraźna obiektów hydrotechnicznych.

    Około godziny 12 w rejonie Zamku Kazimierzowskiego odbyła się druga część szkolenia a w niej między innymi:

  • Uszczelnienia przepustu wałowego
  • Doraźna ochrona wałów w czasie zagrożenia powodziowego
  • Zastosowanie georur w doraźnej ochronie obiektów hydrotechnicznych w czasie powodzi.
  Podczas szkolenia mogliśmy obejrzeć przygotowanie pokazy sprzętu powodziowego np.: sań lodowych i innych. Organizatorzy szkolenia zaprosili również  do zwiedzenia obiektów hydrotechnicznych na terenie gminy Kramsk, oraz Krzymów, gdzie szkolenie zakończono. W szkoleniu brali udział przedstawiciele OSP Krzymów, oraz Paprotnia.    
 

 
 
     

 
 
Osób on-line

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Copyright © 2009-2011   OSP Krzymów