OSP

Krzymów

 
 

 
 
 
 
      Nasza remiza

 
 
 
 Ostatnia aktualizacja:  2018-06-26 20:47:57
 
 
Dzień Niepodległości

 
  Uroczyste obchody Święta Niepodległości rozpoczęła msza święta w kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Krzymowie, którą odprawił i homilię wygłosił proboszcz miejscowej parafii ks. Ireneusz Mrowicki. Spektakl słowno- muzyczny przedstawili uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej z Paprotni, który na zakończenie został nagrodzony gromkimi brawami. Po zakończonej mszy świętej wszyscy zebrani udali się do parku przy kościele, gdzie został zasadzony z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego dąb z okazji 25 rocznicy wolnych wyborów w Polsce. Wójt gminy Tadeusz Jankowski odczytał list przesłany do jednostki przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, który następnie wręczył Prezesowi jednostki druhowi Dariuszowi Grochocińskiemu.
 
     Kolejny punkt uroczystości związany z Świętem Niepodległości odbył się na cmentarzu parafialnym, gdzie na grobie Nieznanego Żołnierza zostały złożone kwiaty,  znicze przez delegacje samorządu gminy, harcerzy, strażaków i delegacje szkół. W intencji poległych myśliwi oddali salwy honorowe, natomiast kapelan powiatowy strażaków odmówił w intencji walczących i poległych modlitwę. Oprawę muzyczną  tej uroczystości zapewniła orkiestra działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krzymowie. Również pasjonaci motocykli z kół motocyklowych wzięli udział w uroczystości stylizowani na Wojsko Polskie.
 
     Po uroczystościach na cmentarzu odbył się przejazd do miejscowości Tury w gminie Kościelec, gdzie znajduję się mogiła 35 Polaków zamordowanych przez hitlerowców w 1942 roku. Tutaj odbyła się uroczystość Niepodległościowa z udziałem delegacji gmin Krzymów i Kościelec. Uroczysty apel otworzyło wprowadzenie na plac  pododdziałów z obu gmin biorących udział w uroczystości.  Kolumnę wprowadziła strażacka orkiestra dęta z Kościelca pod batutą kapelmistrza Mariusza Przybyła. Po złożeniu meldunku o gotowości Wójtowi gminy Kościelec Dariuszowi Ostrowskiemu, nastąpiło podniesienie flagi państwowej przy dźwiękach hymnu państwowego.  W dalszej części uroczystości upamiętniono wszystkich walczących i poległych za ojczyznę chwilą ciszy, myśliwi oddali salwę honorową, oraz przypomniano odległe wydarzenia jakie miały miejsce w lesie w 1942 roku. Następnie władze samorządowe obu gmin, strażacy, harcerze i uczniowie szkół złożyli wiązanki kwiatów na mogile, po czym uroczystość została uświetniona występem utworów patriotycznych zagranych przez orkiestrę strażacką z Kościelca. Przed wyprowadzeniem pododdziałów z placu uroczystości głos zabrali:  Wójt Dariusz Ostrowski z Kościelca, oraz Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Mazut i Wójt Krzymowa Tadeusz Jankowski. Osoby zabierające głos podkreślały  doniosłość tego święta, oraz ważność idei niepodległościowych w przekazywaniu młodszym pokoleniom.

 
 
      
 
Osób on-line

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Copyright © 2009-2011   OSP Krzymów