OSP

Krzymów

 
 

 
 
 
 
      Nasza remiza

 
 
 
 Ostatnia aktualizacja:  2018-06-26 20:47:57
 
 
Święto Niepodległości

 
   Uroczystość rozpoczęła uroczysta msza święta w kościele pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Krzymowie, odprawiona przez proboszcza Ireneusza Mrowickiego, który również wygłosił homilię. Podczas mszy w uroczystości udział wzięli strażacy z czterech jednostek OSP gminy Krzymów, harcerze, uczniowie szkół z opiekunami, myśliwi i grupa rekonstrukcyjna wojska polskiego z kół motocyklowych, władze samorządowe, oraz liczna rzesza mieszkańców gminy. Na zakończenie mszy świętej odbyła się część artystyczna przygotowana przez uczniów gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II z zespołu szkół z Krzymowa. Następnie wszyscy udali się na miejscowy cmentarz, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości, podczas której złożono wiązanki i znicze na grobie Nieznanego Żołnierza, myśliwy oddali trzy salwy honorowe, oraz pomodlono się za wszystkich walczących i tych, którzy oddali swe życie za Niepodległą Polskę.

     Po zakończeniu tej uroczystości wszyscy biorący udział w tej uroczystości udali się do miejscowości Tury, gdzie znajduje się mogiła zamordowanych w bestialski sposób 35 Polaków podczas II wojny światowej. Tutaj do uroczystego apelu dołączyli mieszkańcy, władze samorządowe, oraz organizacje działające na terenie gminy Kościelec.

   Rozpoczęcie uroczystego apelu poprzedziło wprowadzenie pododdziałów prowadzonych przez strażacka orkiestrę dętą pod batutą kapelmistrza Michała Przybyła. Po wejściu na plac, meldunek o gotowości pododdziałów Wójtowi Gminy Kościelec panu Dariuszowi Ostrowskiemu złożył Dowódca Uroczystości Komendant Gminny z Krzymowa druh Julian Tomicki. Orkiestra strażacka z Kościelca zagrała hymn państwowy „Mazurek Dąbrowskiego”, po czym nastąpiło po raz pierwszy odczytanie Apelu Pamięci przez członka zarządu OSP Trzęśniew druha Mirosława Zagozdę. W dalszej kolejności nastąpiło złożenie wiązanek kwiatów, oraz zniczy przez delegacje władz samorządowych obu gmin, strażaków, harcerzy, oraz delegacje szkół. Orkiestra strażacka pod batutą kapelmistrza Michała Przybyła przygotowała na to święto zestaw utworów patriotycznych, a po jej występie myśliwi trzema salwami oddali honory walczącym i ginącym za ojczyznę. Na zakończenie głos zabrał wójt gminy Kościelec pan Dariusz Ostrowski, oraz wójt gminy Krzymów pana Tadeusz Jankowski, którzy podziękowali wszystkim za udział w uroczystości, wyrażali zadowolenie z coraz większej ilości przybyłych na ta uroczystość mieszkańców, oraz dziękowali za rozbudowanie tej uroczystości o nowe elementy.  Zakończenie uroczystego apelu poprzedziło złożenie meldunku o zakończeniu apelu wójtowi gminy Kościelec. Włodarze obu gmin dla przygotowujących i biorących udział w uroczystości zorganizowało słodki poczęstunek dla gminy Krzymów w remizie OSP, natomiast dla uczestników z gminy Kościelec w remizie OSP Waki.

 
 
     
 
 
Osób on-line

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Copyright © 2009-2011   OSP Krzymów