OSP

Krzymów

 
 

 
 
 
 
      Nasza remiza

 
 
 
 Ostatnia aktualizacja:  2018-06-26 20:47:57
 
 
Powiatowe obchody Dnia Strażaka

 
 Uroczystości Powiatowo Miejskie Dnia Strażaka  w powiecie konińskim poprzedziła zbiórka pododdziałów na placu przed JRG nr 2 w Koninie, gdzie nastąpiło uformowanie pododdziałów i omówienie uroczystości. Następnie Dowódca Uroczystości kapitan Piotr Szafrański poprowadził kolumnę strażacką do kościoła pod wezwaniem świętego Bartłomieja na uroczysta mszę świętą odprawioną w intencji strażaków.  Tuż za dowódcą uroczystości maszerowały orkiestry strażackie  ze Rzgowa oraz Kawnic, następnie pododdział złożony z pracowników PSP prowadził dowódca młodszy kapitan Marcin Komorowski, natomiast pododdział złożony ze strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu konińskiego ziemskiego i grodzkiego prowadził Komendant Gminny z Krzymowa Tomicki Julian.  Po odprawieniu mszy świętej uformowana kolumna strażaków z zaproszonymi gośćmi udała się na Plac Wolności, gdzie odbyły się dalsze uroczystości. Zaproszonych gości powitali: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Ziemskiego druh Andrzej Piaskowski, Prezes Zarządu Oddziału Grodzkiego druh Andrzej Herudziński, oraz Komendant Miejski PSP w Koninie starszy brygadier Błażej Rakowski. Dowódca uroczystości złożył meldunek o gotowości pododdziałów do uroczystego apelu zastępcy Wielkopolskiego Komendanta  Wojewódzkiego PSP w Poznaniu brygadierowi Lechowi Janiakowi, po czym nastąpił przegląd pododdziałów.
 
     Oficjalne uroczystości były okazją do wręczenia odznaczeń i awansów zarówno dla strażaków z Państwowej jak i Ochotniczych Straży Pożarnych. Najwyższym odznaczeniem związkowym Złotym Znakiem Związku odznaczeni zostali między innymi:
  •   Tarłowski Franciszek - OSP Rumin
  •   Durczyński Mirosław - OSP Golina
  •   Bartczak Eugeniusz - OSP Konin Starówka


Medalem Honorowym im. B. Chomicza odznaczony został

  •   Hejman Jacek - OSP Wilczyn


Semper Vigilant otrzymali

  • Kwaśny Kornel - OSP Broniszewo
  • Tomaszewski Marian - OSP Broniszewo

     Licznie przybyli zaproszeni goście na ręce władz strażackich złożyli życzenia i podziękowania za pracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Wszyscy zabierający głos podkreślali ważność, determinację i odwagę wszystkich strażaków w wypełnianiu swojej pracy. Również podkreślano aspekt niemalże 100% zaufania jakim cieszą się strażacy wśród społeczeństwa. Po wyprowadzeniu kolumny strażaków z placu rozpoczęły się dalsze zapowiedziane pokazy w formie festynu. Dla przybyłych gości i mieszkańców konina i powiatu konińskiego przygotowano pokazy musztry paradnej w wykonaniu uczniów szkoły z klas mundurowych im. Mikołaja Kopernika,  oraz  uczniów szkoły policyjnej im Stefana Batorego. W dalszej części nastąpiły pokazy ratownictwa wodnego, pokazy jak nie gasić pożarów palących się tłuszczy w kuchni, pokazy samoratowania i inne. Chętni mogli popróbować swych sił na ścianie wspinaczkowej, przy pompowaniu wody pompą z dawnych czasów i wiele innych atrakcji.


 
 
      
 
Osób on-line

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Copyright © 2009-2011   OSP Krzymów