OSP

Krzymów

 
 

 
 
 
 
      Nasza remiza

 
 
 
 Ostatnia aktualizacja:  2018-06-26 20:47:57
 
 
Powiatowy Dzień Strażaka

 
 Uroczyste obchody z okazji Dnia Strażaka o randze powiatowej rozpoczęła zbiórka pododdziałów na placu przed OSP Konin. Po uformowaniu kolumny, przećwiczeniu powitań, zwrotów,  omówieniu całej uroczystości kolumna złożona z trzech pododdziałów wyruszyła na miejsce uroczystości czyli Plac  Wolności, usytuowany w nadwarciańskiej części Starówki. Kolumnę prowadził zabytkowy wóz konny strażacki z 1878 roku z OSP Kawnice, ciągniony przez parę koni. Wyposażenie wozu stanowiła zabytkowa pompa ręczna, oraz armatura wodna. Następnie w kolumnie maszerowała strażacka orkiestra dęta z OSP Sompolno na czele z kapelmistrzem Mateuszem Ossowskim, której oprawa muzyczna uświetniała cały przemarsz, oraz główne uroczystości. Poczty sztandarowe złożone z pocztu flagowego, pocztu sztandarowego Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Koninie, Komendy Miejskiej PSP, oraz  23 pocztów z jednostek OSP powiatu konińskiego: oddziału ziemskiego i grodzkiego, prowadził dowódca uroczystości Komendant Gminny z Krzymowa druh Julian Tomicki. Pododdział druhów strażaków z powiatów prowadził dowódca pododdziału członek zarządu z OSP Konin druh Piotr Rychtanek.  Trzecim pododdziałem zmechanizowanym złożonym z wybranych ośmiu pojazdów pożarniczych z całego powiatu, przedstawiającego całą gamę pojazdów strażackich  od zabytkowych po nowoczesne, od lekkich po ciężkie, gaśnicze, specjalne, uterenowione, oraz terenowe, dowodził Naczelnik OSP Chorzeń druh Tomasz Gościniak.

     Po dotarciu na miejsce głównych  uroczystości przy brawach i aplauzie mieszkańców Konina i osób przybyłych na uroczystość (kolumna przemaszerowała przez Konin około kilometra), pododdziały zostały ustawione na placu zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Po złożeniu meldunku o gotowości pododdziałów złożonemu    Członkowi Sądu Honorowego Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej druhowi Władysławowi Kolińskiemu, nastąpił przegląd pododdziałów, a następnie powitanie ich przez druha Władysława Kolińskiego.  Przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego flaga państwowa niesiona przez członków OSP Konin została podniesiona na maszt. Powitania przybyłych gości, druhów, druhen, oraz przybyłych na uroczystość mieszkańców Konina i okolic dokonali: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Koninie druh Andrzej Piaskowski, oraz Prezes Zarządu Oddziału Grodzkiego druh Zbigniew Winczewski, którzy poza powitaniem przedstawili biorącym w uroczystości miedzy innymi informację dlaczego władze powiatów ziemskiego i grodzkiego postanowiły po raz pierwszy uroczystości Powiatowe Dnia Strażaka zorganizować razem. Druhowie byli pod ogromnym wrażeniem osób, które były współorganizatorami uroczystości, jak powiedział żartem prezes Andrzej Piaskowski- ich zaangażowanie było tak  ogromne, że potrafili na dzisiaj zmienić aurę na słoneczną piękną  pogodę.

    Podczas uroczystości kilku druhom szczególnie zaangażowanym, oraz Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu powiatów wręczono odznaczenia. Najwyższym  odznaczeniem związkowym czyli „Złotym Znakiem Związku” za wybitne osiągnięcia na rzecz ochrony przeciwpożarowej odznaczony został druh Krzysztof Burda z OSP Budzisław Kościelny.

  • Honorowym medalem imienia Bolesława Chomicza, za szczególne osiągnięcia na rzecz ochrony przeciwpożarowej  została odznaczona Ochotnicza Straż Pożarna w Chorzniu.
  • Oczywiście w tym przypadku, zgodnie z regulaminem odznaczeń odznaczenie odebrał Prezes jednostki druh  Eugeniusz Gościniak w asyście sztandaru jednostki.
  • Medalem imienia Bolesława Chomicza za wybitne osiągnięcia dla ochrony przeciwpożarowej odznaczonym został również druh Grzegorz Roszak z OSP Kraśnica. 
  • Semper Vigilant- wiecznie czuwający to odznaczenie, którym uhonorowano czterech druhów, dwóch z terenu powiatu ziemskiego, oraz dwóch z powiatu grodzkiego
  • Odznaczeniem tym wyróżnieni  zostali druhowie: Andrzejewski Zdzisław z OSP Stare Miasto, Matuszak Jan z OSP Barłogi, Samulczyk Kazimierz oraz Prezes Zarządu Oddziału Grodzkiego druh Winczewski Zbigniew swe korzenie wywodzą z OSP Konin.
  • Złotym „Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczona została Ochotnicza Straż Pożarnictwa Janowice. Medal ten wręczono zgodnie z regulaminem odznaczeń na sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej przed frontem pododdziałów.
  • Srebrny „Medal za Zasługi dla Pożarnictwa” podczas  uroczystości otrzymał druh Józef  Kijak z OSP  Sompolno.
  • Brązowym  „Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa” uhonorowani zostali druhowie: Paweł Such, Rafał Chorzewski, Karol Łasowki, Radosław Krzyżak, oraz Łukasz Fibakiewicz. Wymienieni druhowie działają w OSP Stare Miasto. W gronie odznaczonych znalazła się osoba niezrzeszona w szeregach OSP,  natomiast bardzo dobrze współpracującą z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi. Medalem tym odznaczony został  pan Marek  Juszczak z Gospodarstwa Agroturystycznego „ W Siodle” z miejscowości Trójka.
  • Odznaką „Wzorowy Strażak” uhonorowani zostali druhowie: Szymon Woźniak i Łukasz Kozioł z OSP Janowice, oraz Piotr Jasiak z OSP Barczygłów.

     Na zakończenie odznaczeń w imieniu odznaczonych głos zabrał naczelnik OSP Krzysztof Burda, który złożył podziękowania za docenienie ich pracy. Zapewnił, że odznaczenia te zmobilizują ich jeszcze bardziej do wytężonej pracy na rzecz swych jednostek, oraz Związku OSP.

     Po przemówieniach głos zabrali znamienici goście, którzy  przybyli na strażackie uroczystości.  Jako pierwszy głos zabrał poseł na Sejm Tomasz Nowak, a następnie między innymi:  Prezydent Konina Józef Nowicki  wspólnie z wicestarostą konińskim Andrzejem Nowakiem.

     Głos zabrał  również i życzenia złożył Komendant Miejski PSP w Koninie, brygadier Błażej Rakowski . Wszyscy zabierający głos przekazali dla strażaków gorące jak najserdeczniejsze życzenia i gratulacje z okazji  Dnia Strażaka.  Przypominano postać patrona strażaków św. Floriana i jego męczeńska śmierć, oraz porównywano ją do służby jaką z powołaniem pełnią druhowie strażacy. Na zakończenie części oficjalnej dowódca uroczystości złożył meldunek o zakończeniu uroczystości i przy dźwiękach marsza wyprowadził pododdziały z placu na Bulwary Nadwarciańskie, gdzie przewidziano dla wszystkich przybyłych wiele atrakcji.

     Dla wszystkich przygotowano strażacką grochówkę, dla najmłodszych dmuchane zamki i zjeżdżalnie, dla trochę starszych ścianę wspinaczkową, którą obsługiwali druhowie z OSP Licheń, koncerty orkiestry strażackiej z OSP Kawnice, występy zespołów „Uśmiech” z zespołu szkół z Liśca Wielkiego, oraz z Domu Kultury w Koninie.  Dużą atrakcją wśród młodszych zapewniło możliwość obejrzenia od środka pojazdów pożarniczych i ich wyposażenia. Druhowie z OSP Kawnice zorganizowali pokaz działania starej pompy  strażackiej napędzanej siłą mięśni. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również pokazy ratownictwa wodnego zorganizowanego przez Jednostkę Ratowniczo  Gaśniczą nr 2 z PSP Konin.

     Wszyscy biorący udział w uroczystości wyrazili potrzebę aby takie uroczystości zorganizować co roku do czego zobowiązano prezesów oddziałów  powiatowych i ich zarządy.  
 
     Na zakończenie zebrania z sali przy dźwięku werbli wyprowadzono sztandar jednostki, a po kilku minutach przerwy zaproszono zebranych na smaczny posiłek.

 
 
     

 
 

 
 
 
Osób on-line

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Copyright © 2009-2011   OSP Krzymów