OSP

Krzymów

 
 

 
 
 
 
      Nasza remiza

 
 
 
 Ostatnia aktualizacja:  2018-06-26 20:47:57
 
 
Ćwiczenia w komorze dymowej

 
 Tego dnia odbyły się ćwiczenia jednostek OSP Krzymów i Paprotnia ( obie w KSRG) w komorze dymowej zlokalizowanej w JRG nr 2 podległej Komendzie Miejskiej PSP w Koninie. O godzinie dziewiątej ćwiczenia  rozpoczęto omówieniem zasad ćwiczeń,  szkoleniem z zakresu BHP, oraz cały ich przebieg. Następnie druhowie zostali przebadani przez ratownika PSP, który dopuszczał druhów do ćwiczeń. Pierwsze ćwiczenia polegały na sprawdzeniu wydolności organizmu, poprzez bieg lub szybki marsz z szybkością 8 kilometrów na godzinę, jedna minuta jazdy ergometrem  rowerowym z 200 watowym obciążeniem, następnie wejście po drabinie bez końca na wysokość 20 metrów,  piętnastokrotne pociągnięcie młota podciągowego z siłą 490 NM. Wszystkie te czynności były wykonywane z przerwami dwu minutowymi między ćwiczeniami. Ćwiczenia te odbywały się pełnym umundurowaniu w ubraniu specjalnym, hełmie pożarniczym, aparacie ODO z maską zawieszoną na szyi strażaka, jedynym plusem były buty sportowe.
 
     Po zaliczeniu  tego testu należało założyć buty specjalne, maskę na twarz i strażak został skierowany do przejścia w komorze dymowej. Komora ta złożona z kilkunastu klatek metalowych połączonych   ze sobą była nie lada wyzwaniem i sprawiała ćwiczącym spore trudności. Klatki połączone różnymi przejściami i ich wielkościami usytuowanych w różnych miejscach łączenia. Raz były tu przesuwne drzwi, następnym razem otwierane do zewnątrz, do wewnątrz, do góry, włazy, rury itp. Spore trudności sprawiała rura o długości 2 metrów, bardzo wąska, w której nie było możliwości praktycznie żadnego ruchu poza niewielkimi ruchami stóp. W rurze tej można było utknąć na dobre. Dodatkowym utrudnieniem było zaciemnienie pomieszczeń, gdzie część pomieszczeń należało pokonać prawie po omacku, również obsługa komory dla utrudnienia włączała sygnalizację świetlną, oraz dźwiękową wywołując  u ćwiczących  dodatkowy stres. Każdy z ćwiczących po pokonaniu komory dymowej wychodził zlany od potu i bardzo zmęczony.
 
     Komora do przejścia do łatwych nie należy. Strażacy sportowcy, którzy na co dzień grają w piłkę nożną w klubach sportowych,  w pierwszej próbie tego testu nie pokonali. Zostali dopuszczeni po raz drugi i dopiero wtedy na spokojnie komorę udało im się przejść.
 
     Z jednostek OSP Krzymów i Paprotnia takie ćwiczenia ukończyło po dziewięciu druhów i druhen, albowiem z OSP Krzymów  takie ćwiczenia ukończyły również dwie druhny. Takim ćwiczeniom zostali poddani druhowie z wszystkich jednostek OSP będących w strukturach KSRG powiatu konińskiego. Niestety nie wszyscy, którzy zostali dopuszczeni do ćwiczeń takie ukończyli, było to spowodowane zbyt dużym jak dla niektórych strażaków obciążeniem fizycznym lub psychicznym.

     Dowódcy  OSP będą wiedzieć na przyszłość, kto ma predyspozycje i umiejętności aby podczas działań ratowniczo-gaśniczych iść na tzw. pierwszą linię w sprzęcie ODO.


 
 
      
 
Osób on-line

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Copyright © 2009-2011   OSP Krzymów