OSP

Krzymów

 
 

 
 
 
 
      Nasza remiza

 
 
 
 Ostatnia aktualizacja:  2017-01-12 20:24:56
 
 


 
 
 


 
Zarząd OSP w Krzymowie zaprasza wszystkich druhów oraz sympatyków na walne zebranie sprawozdawcze za rok 2016, które odbędzie się 18 lutego 2017 o godz. 17.00 w sali OSP w Krzymowie.
 
 
 

 

 
 
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
 
 W KRZYMOWIE

-------------------------------------------------------------------------------      

            W imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzymowie zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w realizacji zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z zabudową kontenerową z agregatem wysokociśnieniowym dla naszej jednostki.

            Ochotnicza Straż Pożarna w Krzymowie została założona w 1917 roku, w roku przyszłym będziemy obchodzić jubileusz 100-lecia powstania.  Nasza jednostka od początku powstania Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego została włączona w jego struktury, bo już w 1995 roku, jako jedna z pierwszych w kraju. Nasi druhowie biorą kilkadziesiąt razy w roku udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy i powiatu, gasząc pożary, usuwając skutki wypadków drogowych, uwalniając osoby zakleszczone w pojazdach, udzielając kwalifikowanej pomocy przedlekarskiej osobom poszkodowanym. Druhowie skupieni w Jednostce Operacyjno- Technicznej usuwają również owady błonkoskrzydłe (osy, szerszenie) zagrażające mieszkańcom. Jednostka OSP Krzymów posiada trzy specjalizacje: gaśniczą, techniczną oraz z zakresu ratownictwa wodnego, działając na wodzie oraz na lodzie ratując osoby, pod którymi załamuje się lód. W szeregach OSP znajduje się aktualnie 25 członków gotowych na każde wezwanie nieść pomoc osobom poszkodowanym. Posiadany przez naszą jednostkę lekki samochód ratowniczy nie spełnia wymagań dla takich pojazdów ponieważ jest za mały. Nasza jednostka jest dobrze wyposażona w sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych, jednakże na dzień dzisiejszy największą bolączką jest brak odpowiedniego samochodu na który zabierzemy cały sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych. W tej chwili podczas alarmowania naszej jednostki do zdarzeń ratownicy zabierają do samochodu sprzęt potrzebny do danego rodzaju zdarzenia. Niestety boimy się, że podczas któregoś ze zdarzeń nie zabierzmy odpowiedniego sprzętu do działań, przez co nasze działania będą nie skutecznie, opóźnione albo co najgorsze, że w porę nie uda nam się uratować zagrożonych osób lub poszkodowanych. Zakup odpowiedniego samochodu to koszt około 200 tysięcy złotych, na który otrzymamy dotacje z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP  w Poznaniu w wysokości 130 tysięcy. Samorząd Gminy Krzymów, który sam  boryka się z trudnościami finansowymi przeznacza na zakup pojazdu 35 tysięcy. Pozostała kwotę około 35 tysięcy staramy się pozyskać od instytucji, sponsorów, darczyńców, którym nie obcy jest los poszkodowanych ludzi i mienia podczas zdarzeń.

    Wyżej wymieniony samochód podniesie gotowość operacyjną jednostki, nasze działania będą bardziej skuteczne i profesjonalne. Nadmieniam, że przez Gminę Krzymów przebiega droga krajowa E-92 oraz w część południowej gminy autostrada A-2, na której często dochodzi do wypadków komunikacyjnych. Gminę Krzymów pokrywają w jednej czwartej powierzchni lasy, z przewagą lasów iglastych.  Na terenie Gminy znajduję się również Obszar Złotogórski - obejmuje powierzchnię 1890 ha. W wyższych partiach lasu przeważa stary drzewostan z przewagą dębu, niższe porasta sosna z domieszką dębu, jarzębiny, grabu oraz leszczyny. Nasza jednostka przynajmniej kilka razy w roku bierze udział w gaszeniu lasów na terenie gminy Krzymów oraz gminy sąsiedniej Kościelec.  

   Dlatego też prosimy wszystkich o wsparcie nas w pozyskaniu tego pojazdu poprzez udzielenie dotacji na zakup tak potrzebnego nam samochodu ratowniczego..

    W imieniu OSP Krzymów zwracam się raz jeszcze o udzielenie pomocy naszej jednostce, a znając Państwa z przychylności dla Ochotniczych Straży Pożarnych jesteśmy pewni że taka pomoc otrzymamy.

              

                                                        Ze Strażackim Pozdrowieniem

                                                        Prezes

                                                        Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzymowie

                                                            Julian Tomicki


 
  ******* 998 ******* 998 ******* 998 ******* 998 ******* 998 *******
 
 
 

 

 
Osób on-line

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wspierane przez Hosting o12.pl
  
 
 
Copyright © 2009-2011   OSP Krzymów